HET OVERKWAM UW COLLEGA - 10.11.2015

Herstelwerk is voldoende, opdrachtgever bijt in het zand!

Dient herstelwerk volgens het deskundigenrapport te worden uitgevoerd? Of mag u dit als aannemer zelf beslissen? Wat heeft de bouwrechter beslist in een zaak die bij een collega speelde? Wat is goed om te weten in de praktijk?

Aannemingscontract. Jan heeft een aannemingscontract gesloten voor de bouw van een brug over een sloot en de aanleg van een dam. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden AVA 1992 van toepassing verklaard. In het bestek staat dat het wegdek van de brug en de dam wordt aangevuld met menggranulaat en zand. Jan heeft echter uitsluitend zand gebruikt.

Bestrating verzakt

Zand weggelekt. Drie jaar na oplevering laat de opdrachtgever weten dat de bestrating van de brug verzakt en dat er zand weglekt bij de dam. Een deskundige stelt vast dat er problemen zijn bij de damwanden en dat de ronde pvc-buis onvoldoende is afgedicht. Door de stroming van het slootwater en door regenwater van bovenaf, is het zand onder de bestrating weggespoeld.

Herstelwerk. De deskundige stelt een advies op hoe het herstelwerk moet worden uitgevoerd. De kosten daarvoor worden begroot op € 4.114,-. Met dat rapport stapt de opdrachtgever naar Jan. Die geeft toe alleen maar zand te hebben gebruikt. Volgens hem is dat gelijkwaardig aan de in het bestek vermelde werkwijze. Om de problemen op te lossen, voert Jan herstelwerk uit.

Ondeskundig? De opdrachtgever neemt daar geen genoegen mee. Volgens hem is het herstelwerk op ondeskundige wijze uitgevoerd. Dat blijkt uit het feit dat er nog steeds sprake is van zanduitstroom in de sloot. Daarbij was Jan wel bijzonder snel klaar met het werk. Daarom eist hij dat Jan alsnog herstelwerk uitvoert op de wijze zoals vermeld in het deskundigenrapport. Ook eist hij dat Jan de kosten van het rapport voor zijn rekening neemt. Als het werk immers meteen goed was uitgevoerd, had hij die kosten niet hoeven maken.

Wat heeft de bouwrechter beslist?

Vrije keuze. Volgens de Raad van Arbitrage Amsterdam, 15.07.2015 (nr. 35.274) , is de verzakking van het wegdek een verborgen gebrek waarvoor de aannemer aansprakelijk is. Dus moet Jan herstelwerk uit te voeren. De wijze van herstel is ter vrije keuze van de aannemer. Er moet alleen worden voldaan aan de norm van goed en deugdelijk werk, zoals omschreven in artikel 5 lid 1 van de algemene voorwaarden. Dat door de deskundige een andere herstelwijze is geadviseerd, betekent niet automatisch dat het door Jan uitgevoerde werk in strijd is met de voorwaarden.

Goed vakwerk! Als de rechter de situatie ter plekke gaat bekijken, stelt hij vast dat de bestrating van de brug niet is verzakt. Ook ziet hij geen zanduitstroom in de sloot. Dit moet erop duiden dat de pvc-buis op afdoende wijze is afgedicht. Volgens de rechter is het herstelwerk op deugdelijke wijze verricht. Het feit dat het herstelwerk snel is uitgevoerd, doet daar niet aan af.

Vonnis. Door het uitgevoerde herstelwerk voldoen de brug en de dam aan de norm van artikel 5 lid 1 AVA 1992. Het gebrek dat is ontstaan door in afwijking van het contract alleen zand toe te passen, is met het door Jan uitgevoerde herstelwerk opgeheven. Dat laat onverlet dat Jan door de opdrachtgever opnieuw aansprakelijk kan worden gesteld als in de toekomst een gebrek zou optreden. Dat speelt nu niet. De rechter wijst de claim van de opdrachtgever tot herstelwerk af. Ook hoeft Jan de kosten voor de deskundige niet te betalen.

U heeft zelf de vrije keuze volgens de bouwrechter. Als aannemer mag u namelijk de wijze waarop herstelwerk wordt uitgevoerd zelf bepalen. Niet de opdrachtgever of een bouwdeskundige. Zorg wel dat u kunt aantonen dat het werk volgens de norm van goed en deugdelijk werk is uitgevoerd, zo staat u sterk!

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01