Bouw - Uitvoering en oplevering

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

RECHT VAN DE BOUW - 19.09.2022

Geen onkunde van aannemer en kans krijgen om gebrek(en) te herstellen: hoe staat u dus sterk?

Aannemer Frits voert een opdracht uit voor opdrachtgever Thijs. Thijs vindt dat Frits ondeugdelijk werk heeft geleverd en wil dat hij het werk stopt. Hij geeft hem vervolgens geen gelegenheid tot herstel. Wat heeft de bouwrechter beslist?
Lees meer

MEERWERK - 18.07.2022

Ook zonder kostenopgave moet meerwerk worden betaald

Een aannemer moet de opdrachtgever tijdig op de hoogte brengen van de noodzaak tot meerwerk plus de kosten daarvan. Dit is slechts anders als de opdrachtgever de noodzaak daarvan uit zichzelf heeft begrepen. Wat zegt de Hoge Raad?
Lees meer

HET OVERKWAM UW COLLEGA - 14.06.2022

Herstelwerk nodig: werk niet uitgevoerd zoals afgesproken

Het werk moet worden uitgevoerd op de wijze zoals is overeengekomen. Dat is ook het geval voor het meerwerk of als er nieuwe afspraken worden gemaakt. Wat als de aannemer op eigen houtje de plannen wijzigt? Wat zegt de bouwrechter?
Lees meer

BOUWGEBREKEN - 14.06.2022

Ernstige gebreken en lekkage aan de dakconstructie

Aannemer Hans krijgt van opdrachtgever Theo een klacht over ernstige gebreken en een lekkage aan de dakconstructie. Hans constateert geen ernstige gebreken en beroept zich op verjaring. Theo stapt naar de rechter. Hoe krijgt Hans gelijk?
Lees meer

RECHT - 14.06.2022

Uitstel afbouw salderingsregeling zonnepanelen

Minister Jetten (Klimaat en Energie) heeft een ‘Zonnebrief’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Wat schrijft hij over het uitstel van de afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen? Energie via zonnepanelen opwekken. Zonnepanelen zetten de straling van de zon om in elektriciteit zonder dat er CO2 bij vrijkomt. Het is samen met onder andere windenergie een belangrijke vorm van energie die het kabinet wil inzetten om een duurzaam energiesysteem te krijgen. Volgens de minister is de toepassing van zon-PV (photovoltaic zonnepanelen) de afgelopen jaren sterk gegroeid, mede dankzij de salderingsregeling. ...
Lees meer

HINDER - 16.05.2022

Bouwwerk vlak naast de erfgrens, geen onrechtmatige hinder

Het plaatsen van een bouwwerk kan hinder veroorzaken. Dat is met name het geval als het bouwwerk vlak naast de erfgrens staat. Wanneer is deze hinder onrechtmatig? Wat heeft de rechter nu hierover beslist?
Lees meer
Bouw - Uitvoering en oplevering

Meest gelezen tips & adviezen

MEERWERK - 18.07.2022

Ook zonder kostenopgave moet meerwerk worden betaald

Een aannemer moet de opdrachtgever tijdig op de hoogte brengen van de noodzaak tot meerwerk plus de kosten daarvan. Dit is slechts anders als de opdrachtgever de noodzaak daarvan uit zichzelf heeft begrepen. Wat zegt de Hoge Raad?
Lees meer

RECHT VAN DE BOUW - 19.09.2022

Geen onkunde van aannemer en kans krijgen om gebrek(en) te herstellen: hoe staat u dus sterk?

Aannemer Frits voert een opdracht uit voor opdrachtgever Thijs. Thijs vindt dat Frits ondeugdelijk werk heeft geleverd en wil dat hij het werk stopt. Hij geeft hem vervolgens geen gelegenheid tot herstel. Wat heeft de bouwrechter beslist?
Lees meer

Cookiebeleid