Bouw - Uitvoering en oplevering

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

BOUWRECHT - 11.07.2024

Aannemer aansprakelijk voor schade door gebrekkige afwatering dakkapel

Bij plaatsing van een dakkapel moet de aannemer zorgen voor een deugdelijke afwatering. Ook moet het werk volgens de offerte worden uitgevoerd. Wat als er na oplevering schade ontstaat door lekkages? Wie moet dan wat bewijzen?
Lees meer

BOUWRECHT - 23.05.2024

Naast de kwaliteitsborger is er nu per 1 januari 2024 ook een veiligheidscoördinator verplicht

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wkb is ook het Bouwbesluit vervangen door het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Er zijn meerdere personen noodzakelijk in de bouw die toezicht houden. Hoe zit dat?
Lees meer

NIEUWBOUW - 23.04.2024

Aannemer aansprakelijk voor verkeerd aangelegd pad

Bij de koop van een bouwperceel kan de maatvoering soms afwijken van de feitelijke situatie. Daaraan kunnen geen rechten worden ontleend. Maar wat als er een deel van een pad over het perceel is aangelegd? Valt dat ook onder de maatvoering?
Lees meer

BOUWRECHT - 23.04.2024

Oppassen met risicovolle werkzaamheden

Het werk moet door een aannemer zorgvuldig worden uitgevoerd. Desondanks kan er daardoor toch schade voor derden optreden. Wie is er dan aansprakelijk?
Lees meer

BOUWRECHT - 26.03.2024

Aannemer niet aansprakelijk voor gebrekkige afschot tegelvloer

Een aannemer heeft een waarschuwingsplicht als er sprake is van een gebrekkig ontwerp. Voldoet hij daar niet aan, dan kan hij voor de schade aansprakelijk worden gesteld. Wie is er verantwoordelijk als het ontwerp van een nevenaannemer is?
Lees meer

BOUWRECHT - 28.02.2024

Schade door graafwerkzaamheden, aannemer is niet aansprakelijk

Graafwerk moet worden uitgevoerd volgens de richtlijn CROW 500. Als er geen kabels of leidingen worden aangetroffen en er ontstaat desondanks schade, is de aannemer/grondroerder dan automatisch aansprakelijk? Wat zegt de rechter?
Lees meer
Bouw - Uitvoering en oplevering

Meest gelezen tips & adviezen

BOUWRECHT - 23.05.2024

Naast de kwaliteitsborger is er nu per 1 januari 2024 ook een veiligheidscoördinator verplicht

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wkb is ook het Bouwbesluit vervangen door het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Er zijn meerdere personen noodzakelijk in de bouw die toezicht houden. Hoe zit dat?
Lees meer

BOUWRECHT - 23.04.2024

Oppassen met risicovolle werkzaamheden

Het werk moet door een aannemer zorgvuldig worden uitgevoerd. Desondanks kan er daardoor toch schade voor derden optreden. Wie is er dan aansprakelijk?
Lees meer

NIEUWBOUW - 23.04.2024

Aannemer aansprakelijk voor verkeerd aangelegd pad

Bij de koop van een bouwperceel kan de maatvoering soms afwijken van de feitelijke situatie. Daaraan kunnen geen rechten worden ontleend. Maar wat als er een deel van een pad over het perceel is aangelegd? Valt dat ook onder de maatvoering?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid