FISCOTIP - 10.11.2015

Verjong uw verliezen

Als uw BV langdurig verlies lijdt, kunt u geconfronteerd worden met verliesverdamping. Dat is natuurlijk erg vervelend, zeker als er in de toekomst weer winsten te verwachten zijn. Wat kunt u hieraan doen?

BV met vastgoed

Verrekenbare verliezen. Stel, u bent de eigenaar van een (holding-)BV met daarin enkele panden. De BV maakt al enkele jaren verlies waardoor er een flink bedrag aan verrekenbare verliezen is opgebouwd. Op een pand zit een forse stille reserve. Deze meerwaarde wilt u over enkele jaren te gelde maken door verkoop van het pand.

Verdamping. De daarmee te verwachten verkoopwinst wilt u uiteraard compenseren met de reeds gemaakte verliezen. Oude verliezen zijn echter niet onbeperkt verrekenbaar. Verliesverrekening binnen de vennootschapsbelasting is beperkt tot één jaar terug en negen jaar vooruit. Zodoende dreigen oude verliezen te verdampen voordat u deze heeft kunnen compenseren.

Overdracht pand aan dochter-BV

Valt hier nu niets op te verzinnen? Jawel, u kunt uw verliezen ‘verjongen’. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door het pand met de stille reserve over te dragen aan een (nieuw opgerichte) dochter-BV. Deze overdracht moet plaatsvinden tegen de waarde in het economisch verkeer. Dit betekent dat uw BV een verkoopwinst realiseert. De verkoopprijs kan schuldig worden gebleven.

Let op. De overdrachtsprijs moet wel zakelijk zijn. Het is dus raadzaam een taxateur de waarde van het pand te laten vaststellen.

Herwaardering. De behaalde verkoopwinst mag worden verrekend met de aanwezige verrekenbare verliezen. Daarmee blijft de verkoopwinst onbelast. In de dochter-BV mag het pand vervolgens voor de hogere waarde in het economisch verkeer op de balans worden opgenomen.

Geen fiscale eenheid. Deze constructie werkt niet als er een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting tussen beide BV’s bestaat.

Afschrijvingspotentieel

Bij de dochter-BV. Door de overdracht, en daarmee de hogere balanswaardering, ontstaan er meer mogelijkheden voor afschrijving op dit pand. U moet wel rekening houden met de zogeheten ‘bodemwaarde’. Heeft u te maken met een pand dat ter belegging wordt gehouden (bijvoorbeeld verhuur aan derden), dan mag niet verder worden afgeschreven dan tot 100% van de WOZ-waarde.

Verliezen verjongd. Door de afschrijving en de kosten ontstaan er in de dochter-BV mogelijk nieuwe verliezen. U kunt deze de komende negen jaar nog verrekenen, bijvoorbeeld met een toekomstige verkoop van het pand aan een derde. Zodoende heeft u uw verliezen ‘verjongd’.

Toekomstige verkoop. Daarnaast zal de verkoopwinst bij een toekomstige verkoop van het pand ook een stuk lager uitvallen. U heeft immers door de overdracht het pand kunnen herwaarderen naar de waarde in het economisch verkeer. Tezamen met de nieuwe verliezen moet dit voldoende zijn om een forse aanslag bij een toekomstige verkoop te voorkomen.

En de overdrachtsbelasting?

Vrijstelling. U kunt gebruikmaken van de zogeheten ‘reorganisatievrijstelling’. Daardoor kunt u het pand zonder overdrachtsbelasting overdragen aan de (nieuw opgerichte) dochter-BV. Voorwaarde is wel dat de overdragende BV minimaal drie jaar lang de aandelen in de dochter-BV in bezit houdt.

Door bijvoorbeeld een pand aan een (nieuw opgerichte) dochter-BV over te dragen, kunnen bestaande verliezen worden verrekend. Er ontstaat dan bij de dochter-BV nieuw afschrijvingspotentieel en de belastingheffing over een toekomstige verkoop kan worden beperkt of zelfs worden voorkomen.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01