GEMEENTE-WOZ - 05.11.2015

WOZ-waarde te laag, wat nu?

Als u vindt dat de WOZ-waarde van uw pand te hoog is vastgesteld, kunt u in bezwaar en beroep. Het komt de laatste tijd echter ook voor dat bewoners vinden dat de waarde te laag(!) is vastgesteld. Is daar ook iets tegen te doen?

Voor de afwisseling eens te laag … Jaarlijks maken zo’n 180.000 belastingplichtigen bezwaar tegen de voor hun pand vastgestelde WOZ-waarde. Dat loont, want van hen wordt 45% in het gelijk gesteld. Dat levert een gemiddelde waardedaling op van 10%. De laatste tijd komt het echter ook voor dat men een te lage WOZ-waarde wil aanvechten. Een lage WOZ-waarde kan immers nadelig zijn bij het verkrijgen van een hypotheek of als u van plan bent uw pand te verkopen. Is daar ook iets aan te doen? Ja! Lees verder.

Bezwaar mogelijk sinds 1 oktober 2015

Sinds 1 oktober 2015 is het mogelijk om ook tegen een te lage WOZ-waarde bezwaar te maken. Wordt dat afgewezen, dan kunt u naar de rechter. Tot die tijd was dit niet mogelijk en kon u de gemeente slechts vriendelijk verzoeken de WOZ-waarde te herzien. Was deze inderdaad te hoog vastgesteld, dan kon de gemeente een herzieningsbeschikking afgeven. Bleef de gemeente bij haar standpunt, dan kon u niet naar de rechter. Dat wordt nu dus een stuk makkelijker.

Inhoud bezwaarschrift. Uw bezwaar moet aan een aantal formele eisen voldoen. Even opgesomd:

  • u moet het bezwaarschrift voorzien van een datum en aangeven tegen welke WOZ-beschikking het is gericht;
  • u moet een kopietje van de WOZ- beschikking bijsluiten;
  • u moet het adres van het pand waar het om gaat en het beschikkingsnummer dat op de WOZ-beschikking staat, vermelden;
  • u moet aangeven welke aspecten volgens u tot een hogere waarde moeten leiden. Geef aan waarom uw pand beter is dan de panden waarmee uw pand vergeleken is;
  • noem waardevermeerderende factoren die niet in uw WOZ-beschikking staan vermeld;
  • geef aan wat naar uw mening de waarde zou moeten zijn en verzoek de gemeente de waarde overeenkomstig te verhogen;
  • voeg zaken bij die uw bezwaar kunnen ondersteunen, zoals foto’s. Onderteken uw bezwaarschrift en vermeld uw naam en adresgegevens.

Tip. Als u uw bezwaarschrift graag mondeling wilt toelichten, kunt u dit in uw bezwaar vermelden. Als u ook uw telefoonnummer vermeldt, kan dit ook telefonisch plaatsvinden.

Een model ‘Bezwaarschrift tegen een te lage beschikking’ kunt u downloaden van: http://tipsenadvies-medicus.nl/download (MD 08.14.06).
U kunt sinds 1 oktober 2015 eveneens een te lage WOZ-waarde aanvechten bij de gemeente en de rechter. Houd er wel rekening mee dat de WOZ-waarde bepalend is voor tal van andere heffingen en dat u dus aan die kant mogelijk meer belasting gaat betalen. Gebruik ons model ‘Bezwaarschrift’.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01