VENNOOTSCHAPSBELASTING - 20.01.2016

Vraag voorlopige verliesbeschikking aan

Als 2015 voor uw BV een zwaar jaar was, dan leidt dit mogelijk tot een fiscaal verlies. De verrekening van dit verlies door de Belastingdienst kan soms lang op zich laten wachten. Een voorlopige verliesbeschikking kan dan uitkomst bieden.

In zwaar weer. De economische crisis lijkt langzaam te verdwijnen, maar dit betekent niet dat het alle bedrijven nu ineens voor de wind gaat. In bepaalde sectoren blijft de vraag achter en moeten ondernemers alle zeilen bijzetten om het hoofd boven water te houden. Stel dat 2015 voor uw bedrijf een pittig jaar was met een fiscaal verlies tot gevolg. Welke mogelijkheden zijn er dan om dit verlies te verrekenen en zodoende de liquiditeit van uw onderneming wat te verbeteren?

Verliesverrekening

Inkomstenbelasting. Als u onderneemt in de vorm van een eenmanszaak of Vof, dan moet u het resultaat aangeven in uw aangifte inkomstenbelasting. In geval van een verlies mag u dit compenseren met winsten uit de voorgaande drie en de komende negen jaren. Tip. Verliesverrekening vindt plaats binnen de gehele box 1. Zodoende kunt u dit ook verrekenen met bijvoorbeeld loon uit dienstbetrekking uit voorgaande jaren.

Vennootschapsbelasting. Onderneemt u in een BV of NV, dan is deze rechtspersoon belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De verliesverrekening is hierin beperkter. U kunt wederom negen jaar vooruit maar slechts één jaar achterwaarts verrekenen.

Lang wachten

Eerst aangifte afhandelen. Nu wil het in de praktijk nog wel eens lang duren voordat de Belastingdienst uw verlies verrekent. Allereerst moet er aangifte worden gedaan. Pas nadat deze aangifte definitief is afgehandeld, kan het verlies worden verrekend met een voorgaand winstjaar.

Graag z.s.m. Als er geen uitstel is aangevraagd voor de belastingaangifte, probeert de Belastingdienst deze binnen één jaar na indiening definitief af te werken. Uw BV heeft het echter nú lastig en een belastingteruggaaf is op dit moment dan ook zeer welkom.

Verzoek voorlopige verrekening

Voorlopig 80% verrekend. Om dat te realiseren, kunt u de Belastingdienst verzoeken een voorlopige verliesbeschikking uit te reiken. Hierin wordt reeds het grootste deel (80%) van het verwachte verlies verrekend waardoor uw BV qua liquiditeit weer wat lucht krijgt.

Let op. Het is hierbij wel noodzakelijk dat de aangifte over het verliesjaar reeds is ingediend. De voorlopige verliesverrekening wordt uiteraard verrekend met de definitieve verliesverrekening.

Model ‘Verzoek om een voorlopige verliesbeschikking voor de vennootschapsbelasting’ (BT 20.22.04)
Om uw liquiditeitspositie snel te verbeteren, is het zaak zo spoedig mogelijk de cijfers 2015 op te maken en de aangifte vennootschapsbelasting in te dienen. Vervolgens kunt u verzoeken om een voorlopige verliesbeschikking.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01