AUTO - 15.04.2016

Bestelauto met een luchtje

De rechter heeft onlangs een interessante uitspraak gedaan over de bijtelling voor het privégebruik van een bestelauto van de zaak. Wat speelde er?

Bestelauto zonder bijtelling. Als blijkt dat een bestelauto nagenoeg alleen kan worden gebruikt voor goederenvervoer, geldt er geen bijtelling. In deze zaak bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 11.03.2016 (GHARL:2016:1690) , gaat het om een bedrijf dat zich bezighoudt met de be- en verwerking van uien en de verkoop en levering hiervan. Voor de bestelauto die binnen het bedrijf gebruikt wordt, wordt geen bijtelling voor het privégebruik in aanmerking genomen. De Belastingdienst is van mening dat er wél een bijtelling geldt. Gevolg: een forse naheffing loonheffing over vijf jaar van meer dan € 65.000,- en een boete van 25%.

Vieze luchtjes niet voldoende. De ondernemer is het hier niet mee eens. Hij stelt onder andere dat de bestelauto nagenoeg uitsluitend geschikt is voor goederenvervoer. De penetrante uienlucht in de cabine maakt personenvervoer (vrijwel) onmogelijk, waardoor een bijtelling niet is vereist. De rechter vindt de uiengeur echter onvoldoende aanleiding om de bestelauto als ongeschikt voor personenvervoer te bestempelen. Dit blijkt simpelweg uit het feit dat de bestelauto juist wordt gebruikt voor het vervoer van medewerkers van en naar de uienvelden.

Afwisselend gebruik. Uiteindelijk lukt het de ondernemer wel om de rechter te overtuigen van het feit dat de bestelauto doorlopend afwisselend wordt gebruikt. Er kan daarom worden volstaan met een eindheffing van € 300,- per jaar, waarmee een eventueel privégebruik wordt afgekocht. Zodoende kan de naheffingsaanslag worden verminderd tot een bedrag van € 1.500,-!

Bewijs verzamelen. Bent u van mening dat uw bestelauto ongeschikt is voor personenvervoer? Leg dan goed vast op basis van welke kenmerken u de bestelauto hiervoor ongeschikt acht. Maak foto’s waaruit dit blijkt, bijvoorbeeld om aan te tonen hoe vies de auto regelmatig van binnen is. Daarmee kunt u in een latere discussie met de Belastingdienst uw standpunt onderbouwen. Tip. Wilt u 100% zekerheid? Vraag dan aan de Belastingdienst om een standpuntbepaling.

Voor een bestelauto die nagenoeg uitsluitend geschikt is voor goederenvervoer, geldt geen bijtelling. Verzamel bewijs, bijv. foto’s die aantonen hoe vies de auto is.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01