PERSONEEL - 05.04.2016

Jubileumfeest fiscaal goed optuigen

Het geven van een personeelsfeest kan belangrijk zijn voor de sfeer binnen uw bedrijf en dat mag dan best wel wat kosten. Helaas gaat de fiscus hier minder ‘feestelijk’ mee om. Hoe voorkomt u deze domper op de feestvreugde?

Personeelsfeest en belastingheffing

Werkkostenregeling. Tot de invoering van de werkkostenregeling (WKR) kon u als werkgever tot een maximum van € 454,- per jaar uw werknemer laten feesten. Deze verstrekking werd dan niet als loon aangemerkt. Onder de WKR is deze regeling echter vervallen en kan een personeelsfeest veel sneller leiden tot belastingheffing.

In de vrije ruimte. De kosten van een personeelsfeest zijn namelijk in beginsel belast loon. Belastingheffing hierover bij uw werknemer kan worden voorkomen door deze kosten als eindheffingsbestanddeel op te nemen in de vrije ruimte.

Eindheffing van 80%. Als de vrije ruimte echter onvoldoende groot is en u de belastingheffing niet voor rekening van uw werknemer wilt laten komen, dan wordt u als werkgever geconfronteerd met een eindheffing van 80%. Dat verhoogt de kosten van het feest natuurlijk aanzienlijk.

Personeelsfeest op de werkplek?

Nihilwaardering. Gelukkig is daar wel iets op te verzinnen. Allereerst wordt een personeelsfeest dat plaatsvindt op de werkplek fiscaal op nihil gewaardeerd. Het moet dan gaan om een bedrijfslocatie waarvoor u arboverantwoordelijk bent. Het feest kan dus bijvoorbeeld ook in een loods of een bijgebouw van uw onderneming plaatsvinden.

Educatie onbelast. Als u toch buiten de werkplek een feest wilt houden, kijk dan goed naar de invulling van het feest. Wellicht vinden er ook teambuildings- of trainingsactiviteiten plaats. Deze kunnen onbelast worden verstrekt. Splits de kosten dan in een feestelijk en een educatief deel.

Inzetten personeelsvereniging

Jubileumfeest. Een bijzonder feest dat in de praktijk vaak tot fiscale problemen leidt, is het jubileumfeest. De extra hoge kosten hiervan zijn namelijk meestal niet of niet volledig onder te brengen in de vrije ruimte. U moet hierover als werkgever 80% eindheffing voldoen. Valt dit niet te voorkomen?

Maximale bijdrage werkgever. Jawel, met een beetje goede planning kunt u deze heffing ontlopen. Dit doet u door het inzetten van een personeelsvereniging (pv). Op voorwaarde dat u als werkgever niet meer dan de helft van de bijdrage aan de pv voor uw rekening neemt, kan de pv een personeelsfeest organiseren zonder dat hierover belasting is verschuldigd ( T&A Belastingen, jg. 16, nr. 11, p. 4, 30.06.2011 ).

Twee delen. Door daarnaast tijdig te anticiperen op het jubileumfeest kunt u veel fiscaal leed voorkomen. Stel, u wilt een groot feest organiseren ter ere van het 50-jarig jubileum van uw bedrijf. De kosten die betrekking hebben op uw werknemers bedragen € 100.000,-. Er is echter slechts voor € 50.000,- vrije ruimte om deze verstrekking op te vangen. In potentie levert dit dus een extra fiscale last van € 40.000,- (80% x € 50.000,-) op!

Financiering via de pv. Dit kunt u voorkomen door met de pv overeen te komen dat zij de helft van het jubileumfeest organiseren en betalen. Ter financiering hiervan draagt u reeds enkele jaren voorafgaande aan het feest extra bij aan de pv, uiteraard zonder uw maximale bijdrage te overschrijden. Het jubileumfeest dat door de pv wordt georganiseerd, kan belastingvrij plaatsvinden. Op die manier wordt de eindheffing voorkomen.

Een personeelsvereniging kan nuttig zijn binnen de werkkostenregeling. Zo kan zij (een deel van) de kosten van een personeelsfeest op zich nemen, waardoor de eindheffing van 80% kan worden ontlopen. Anticipeer hierop door tijdig de personeelsbijdragen (ten hoogste met 100%) te verhogen.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01