GEBOUW EN GROND - 05.04.2016

Perceel(tje) over om op te bouwen?

Het komt vaker voor dat er een perceel(tje) is dat vroeger (maar nu niet meer) voor het agrarisch bedrijf werd gebruikt. Wat als erop gebouwd kan worden?

Grond. Voor een landbouwbedrijf vormt landbouwgrond (bijna) altijd ondernemingsvermogen. Dan is dus de winst bij verkoop of onttrekking belast (afgezien van de landbouwvrijstelling). Dat kan anders zijn als die grond op geen enkele wijze (dus ook niet voor productierechten of bedrijfstoeslag) binnen de onderneming wordt gebruikt of (weer) gebruikt zal gaan worden. Bijv. omdat het perceel te klein is voor een economisch lonende exploitatie. In zulke gevallen mag (beter moet) de grond voor de inkomstenbelasting vanuit het ondernemingsvermogen voor de werkelijke waarde - eventueel met toepassing van de landbouwvrijstelling - worden overgebracht naar het privévermogen. En als die grond dan later een bouwbestemming krijgt, is de waardestijging (afgezien van de jaarlijkse heffing van 1,2% in box 3) onbelast.

Tip. Als overbrengen naar privé ten onrechte achterwege is gebleven, kan met een beroep op de foutenleer overbrenging alsnog plaatsvinden in het laatste openstaande belastingjaar.

Bewijs. De bewijsbal ligt wel bij u! Hoe bewijst u dat u de grond mocht of moest overbrengen en dat u dat ook daadwerkelijk heeft gedaan? Een notarisakte is niet vereist, boekhouding en jaarrekening zijn doorslaggevend. Ook nog aanwezige correspondentie met de boekhouder over deze kwestie kan belangrijk zijn. En als het goed is, vinden we de grond na de overbrenging niet meer terug op de balans, is er met de fiscus hierover afgerekend (dus landbouwvrijstelling!) en wordt de grond in uw aangifte IB voortaan aangegeven in box 3.

Wat nu? In dit soort gevallen moet u dus eerst checken of de grond zakelijk of privé staat en checken of overbrengen naar privé (met terugwerkende kracht) nog kan. In theorie kan dat, maar procedures hierover worden door belastingplichtigen vaker verloren dan gewonnen. Zorg dus voor een plan B: mocht er toch sprake zijn van ondernemingsvermogen, dan zorgt een hoge WEVAB ervoor dat een gedeelte van de winst onbelast blijft. Met een goed taxatierapport staat u sterk.

Check of de grond zakelijk of privé staat en of overbrengen naar privé nog mogelijk is. De waardestijging (afgezien van de jaarlijkse heffing in box 3) is zo onbelast.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01