Landbouw - Landbouw en belasting

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

LANDBOUWVRIJSTELLING - 14.09.2022

Wanneer geldt de landbouwvrijstelling wel (of niet)?

Vooruitlopend op een eventuele toekomstige afschaffing van de landbouwvrijstelling, hebben veel bedrijven hun landbouwgrond geherwaardeerd. Soms valt de herwaarderingswinst toch niet onder de vrijstelling, zoals bij bosgrond.
Lees meer

CONTROLE - 15.06.2022

Registratieplicht paarden: striktere controle

Aanscherping identificatie- en registratiebeleid. Sinds 21 april 2021 geldt voor houders van paardachtigen een aanscherping van het identificatie- en registratiebeleid. Deze aanscherping vloeit voort uit Europese wetgeving, die snelle tracering bij een uitbraak van een dierziekte mogelijk maakt. Dit maakt het noodzakelijk om de locaties waar paardachtigen gestald staan, in beeld te hebben. Elke paardachtige dient: ...
Lees meer

LEGES - 15.06.2022

Gelijktijdig melden heen- en teruglease bespaart leges

Wanneer u fosfaat- en/of dierproductierechten wilt leasen, kunt u de heen- en teruglease sinds kort gelijktijdig melden. Voorheen moest u altijd twee meldingen indienen en twee keer leges betalen. Wat zijn de voordelen?
Lees meer

BEZWAAR - 15.06.2022

“Wat kan ik met een ambtshalve vermindering?”

Als uw aangifte inkomstenbelasting is vastgesteld, staat deze na zes weken definitief vast. Maar wat als u zich vergist heeft? Kunt u dat dan nog herstellen? Wanneer wel en wanneer niet? Hoe zit dat precies?
Lees meer

CONTROLE - 15.06.2022

Arbeidsinspectie controleert op gewerkte uren en loon

De Arbeidsinspectie heeft na een gezamenlijke controle met de gemeente bij een bedrijf verder onderzocht hoe het zat met de daar gewerkte uren en de loonbetalingen. Waarom werd er een forse boete opgelegd? Hoe voorkomt men dit?
Lees meer

BELASTINGEN - 15.06.2022

Meer duidelijkheid over rechtsherstel box 3-inkomen

Het kabinet wil vanaf 2025 een nieuw box 3-systeem invoeren, waarbij er belasting wordt geheven over het werkelijk behaalde rendement. Het fictieve rendement verdwijnt en er komt een compensatieregeling. Waar moet u rekening mee houden?
Lees meer
Landbouw - Landbouw en belasting

Meest gelezen tips & adviezen

LANDBOUWVRIJSTELLING - 14.09.2022

Wanneer geldt de landbouwvrijstelling wel (of niet)?

Vooruitlopend op een eventuele toekomstige afschaffing van de landbouwvrijstelling, hebben veel bedrijven hun landbouwgrond geherwaardeerd. Soms valt de herwaarderingswinst toch niet onder de vrijstelling, zoals bij bosgrond.
Lees meer

Cookiebeleid