Landbouw - Landbouw en belasting

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

LANDBOUWGROND - 08.12.2020

Bosbouwgrond omgezet in landbouwgrond, belast?

We kennen in Nederland naast de bekende landbouwvrijstelling ook de bosbouwvrijstelling (die veel kleiner is). Maar hoe zit het fiscaal als bosbouwgrond wordt omgezet in landbouwgrond? De rechter deed het haarfijn uit de doeken. Hoe werkt dat?
Lees meer

BELASTINGAFTREKPOST - 23.11.2020

Vergeet uw fiscale giftenaftrek niet!

Stel, u overweegt om giften te doen of heeft dat dit jaar al gedaan. Hoe kunt u dan een belastingaftrekpost benutten? Welke fiscale voorwaarden zijn belangrijk om te weten?
Lees meer

INKOMSTENBELASTING - 12.10.2020

Wat met de eigen woning in 2021?

Inkomensbijtelling eigen woning. De inkomstenbelastingbijtelling voor uw eigen woning (eigenwoningforfait) wordt in 2021 veranderd. Dit forfait wordt in 2021 van 0,6 naar 0,5% verlaagd voor woningen met een WOZ-waarde tot € 1.110.000 (2020: € 1.090.000). Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde hoger dan € 1.110.000 blijft evenals in 2020 2,35%. ...
Lees meer

VOF EN MAATSCHAP - 08.06.2020

Samenwerken in man-vrouwfirma

Wanneer fiscale partners in een onderneming samenwerken, is er de fiscaal voordelige mogelijkheid tot het samen aangaan van een man-vrouwfirma of maatschap. Hoe werkt dit?
Lees meer

LANDBOUWVRIJSTELLING - 08.04.2020

Wanneer start de toepassing van de landbouwvrijstelling?

Op grond van de landbouwvrijstelling wordt een waardestijging op grond niet belast, voor zover deze voortkomt uit de voortzetting van de aanwending binnen uw landbouwbedrijf. Wanneer start deze periode precies?
Lees meer

BELASTINGEN - 08.04.2020

Zelfstandigenaftrek

Aftrekpost. De inkomstenbelastingondernemer (dus eenmansbedrijf, maatschap of Vof) die aan het urencriterium voldoet en aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt, komt in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek is een vast - winstonafhankelijk - bedrag en bedraagt tot en met 2019 € 7.280. U voldoet aan het urencriterium als u minstens 1.225 uur besteedt aan werkzaamheden voor een of meer ondernemingen waaruit u winst geniet. De tijd die totaal is besteed aan werken in de onderneming(en) en aan andere arbeid in dienstbetrekking of voor overige werkzaamheid, dient voor meer dan 50% de onderneming(en) te betreffen. ...
Lees meer
Landbouw - Landbouw en belasting

Meest gelezen tips & adviezen

BELASTINGAFTREKPOST - 23.11.2020

Vergeet uw fiscale giftenaftrek niet!

Stel, u overweegt om giften te doen of heeft dat dit jaar al gedaan. Hoe kunt u dan een belastingaftrekpost benutten? Welke fiscale voorwaarden zijn belangrijk om te weten?
Lees meer

LANDBOUWGROND - 08.12.2020

Bosbouwgrond omgezet in landbouwgrond, belast?

We kennen in Nederland naast de bekende landbouwvrijstelling ook de bosbouwvrijstelling (die veel kleiner is). Maar hoe zit het fiscaal als bosbouwgrond wordt omgezet in landbouwgrond? De rechter deed het haarfijn uit de doeken. Hoe werkt dat?
Lees meer

Cookiebeleid