Landbouw - Landbouw en belasting

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

VOF EN MAATSCHAP - 08.06.2020

Samenwerken in man-vrouwfirma

Wanneer fiscale partners in een onderneming samenwerken, is er de fiscaal voordelige mogelijkheid tot het samen aangaan van een man-vrouwfirma of maatschap. Hoe werkt dit?
Lees meer

LANDBOUWVRIJSTELLING - 08.04.2020

Wanneer start de toepassing van de landbouwvrijstelling?

Op grond van de landbouwvrijstelling wordt een waardestijging op grond niet belast, voor zover deze voortkomt uit de voortzetting van de aanwending binnen uw landbouwbedrijf. Wanneer start deze periode precies?
Lees meer

BELASTINGEN - 08.04.2020

Zelfstandigenaftrek

Aftrekpost. De inkomstenbelastingondernemer (dus eenmansbedrijf, maatschap of Vof) die aan het urencriterium voldoet en aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt, komt in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek is een vast - winstonafhankelijk - bedrag en bedraagt tot en met 2019 € 7.280. U voldoet aan het urencriterium als u minstens 1.225 uur besteedt aan werkzaamheden voor een of meer ondernemingen waaruit u winst geniet. De tijd die totaal is besteed aan werken in de onderneming(en) en aan andere arbeid in dienstbetrekking of voor overige werkzaamheid, dient voor meer dan 50% de onderneming(en) te betreffen. ...
Lees meer

GEBOUW EN GROND - 04.03.2020

Verpachte grond in box 3

Verpachting drukt de vrije verkoopwaarde van uw gras- en akkerland. Maar wat is de waarde in verpachte staat van uw grond en waarom is dat fiscaal van belang?
Lees meer

BELASTINGEN - 05.02.2020

Arrest over aanhorigheid gaat veel betekenen

Silo’s en vergelijkbare objecten worden volgens een recent arrest van de Hoge Raad als aanhorigheid aangemerkt. Wat betekent dit nu voor u?
Lees meer

BELASTINGEN - 05.02.2020

Klimaatreserve op komst?

Recentelijk zijn er in de Tweede Kamer vragen gesteld over de fiscale wetgeving voor de landbouw. Wat speelt er over een mogelijke fiscale ‘klimaatreserve’?
Lees meer
Landbouw - Landbouw en belasting

Meest gelezen tips & adviezen

VOF EN MAATSCHAP - 08.06.2020

Samenwerken in man-vrouwfirma

Wanneer fiscale partners in een onderneming samenwerken, is er de fiscaal voordelige mogelijkheid tot het samen aangaan van een man-vrouwfirma of maatschap. Hoe werkt dit?
Lees meer

Cookiebeleid