CONTROLE - 10.01.2017

Controlespeerpunten Inspectie SZW

Om de controlecapaciteit efficiënt in te zetten, gaat de Inspectie SZW zich zoveel mogelijk op de grootste risico’s richten. Waarop ligt nu de controlefocus?

Controlefocus. Volgens de Inspectie SZW ligt de controlefocus op de aanpak van bedrijven en instellingen die bewust en vaak ook stelselmatig de regels overtreden. De inspectie wil zich voor haar controleactiviteiten meer richten op de maatschappelijke effecten en ze zichtbaar maken, ‘want aantallen inspecties alleen zeggen weinig over het bereikte doel’.

Risicogerichte aanpak via data-analyse. De inspectie ziet de toenemende mogelijkheden die het optimaal gebruik van (computer)data biedt. Het koppelen van de data van de Inspectie SZW en die van andere diensten wordt steeds belangrijker. Men wil hiertoe in 2017 de gezamenlijke analysetechnieken verder doorontwikkelen.

Controleaandacht voor feitelijk menselijk handelen. Een andere controleaanpak die er voor 2017 uitspringt, is de extra aandacht voor het menselijk handelen. De inspectie zegt dat een bedrijf op papier perfect aan de veiligheidseisen kan voldoen, maar als bijvoorbeeld in de praktijk de voorman het verkeerde voorbeeld geeft aan zijn medewerkers, er toch sprake is van onnodig risico op de werkvloer.

Controlespeerpunten. Volgens de inspectie kent de bouw risico’s als vallen van hoogte, fysieke overbelasting en blootstelling aan gevaarlijke stoffen; dit zijn controlespeerpunten voor 2017. De controles richten zich ook op onderbetaling en illegale tewerkstelling in de bouw.

Toezicht op bouwprojecten. Het toezicht op illegale tewerkstelling en het betalen van het wettelijk minimumloon en signaleren van mogelijke onderbetaling ten opzichte van cao-loon wordt in 2017 gecombineerd met toezicht op arbeidsomstandigheden (ARBO). Er komt dus toezicht op grote bouwprojecten, maar ook op kleinere renovatie- en sloopprojecten in het binnenstedelijk gebied. De inspectie kan forse boetes opleggen (art 8, lid 4, Arbowet) , bijvoorbeeld bij onvoldoende toezicht op het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen: bij de eerste overtreding € 3.000,-, bij de eerste herhaalde overtreding € 6.000,- en bij volgende herhaling of ernstige overtreding zelfs € 9.000,-.

Risico’s, zoals vallen van hoogte, fysieke overbelasting en blootstelling aan gevaarlijke stoffen, zijn speerpunten, maar ook onderbetaling en illegale tewerkstelling.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01