BIJTELLING AUTO - 17.08.2017

Gering privévoordeel, toch bijtelling zakenauto?

Een auto van de zaak is meestal een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde. Maar wat nu als de auto van de zaak een oud barrel is, waarmee u slechts af en toe privé rijdt? Geldt dan toch de normale bijtelling? Wat vond de rechter hiervan?

Sporadisch en oud. De gemiddelde auto van de zaak is niet ouder dan drie jaar. Maar wat nu als de auto een stuk ouder en minder comfortabel is en men deze dus slechts sporadisch privé gebruikt? Zit men dan toch aan de bijtelling vast?

Thuiszorgorganisatie naar de rechter

Een thuiszorgorganisatie beschikte over zo’n negen oudere auto’s die bij toerbeurt door de verpleegkundigen werden gebruikt voor het bezoeken van hun patiënten. De auto’s mochten niet privé gebruikt worden, maar af en toe gebeurde dit toch. Bij een controle constateerde de inspecteur dat er geen rittenstaten waren bijgehouden. Dit sloot dus niet uit dat er met de auto’s privé meer dan 500 km per jaar was afgelegd, wat prompt de nodige naheffingen opleverde. De thuiszorgorganisatie vond dit zwaar overdreven en stapte naar de rechter van de Hoge Raad, 02.06.2017 (HR:2017:964) .

Privévoordeel niet relevant. De rechter stelde dat er inderdaad geen rittenstaten waren en dat het kon zijn dat er met de auto’s meer dan 500 kilometer privé was gereden. Privérijden was weliswaar verboden, maar er werd niet op toegezien en in de praktijk gebeurde dat dus ook. Dat het voordeel van de privéritten daardoor veel lager was dan de fiscale bijtelling, deed niet ter zake. De bijtelling is nu eenmaal een forfait en dat pakt de ene keer positiever uit dan de andere keer. De naheffingen plus boetes bleven dan ook in stand.

Wat kunt u hiermee?

Voor ondernemer én werknemer. De uitspraak maakt duidelijk dat de bijtelling niet direct gekoppeld is aan het werkelijke privévoordeel dat een werknemer of ondernemer heeft, doordat hij met de auto van de zaak ook privéritten maakt. Dit voordeel wordt forfaitair benaderd via een percentage van de cataloguswaarde en de inspecteur kan hier alleen van afwijken als hij kan bewijzen dat het werkelijke voordeel groter is. In dat geval kan hij uitgaan van een hogere bijtelling.

Toch aan bijtelling ontkomen?

Men kan aan de bijtelling ontkomen in situaties waarin deze onredelijk hoog uitpakt, zoals deze:

  • 500 km-grens. Men kan om te beginnen een kilometerstaat bijhouden en de auto niet meer dan 500 kilometer privé gebruiken. Als de werknemer een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ invult, hoeft de werkgever eveneens met de bijtelling geen rekening te houden.
  • Afspraak met fiscus. Een andere optie is om met de fiscus afspraken te maken over het privégebruik van de auto’s. U kunt bijvoorbeeld afspraken maken over het verbieden van privégebruik en de controle daarop. Een rittenstaat is dan niet nodig. Tip. Dergelijke afspraken maakt u niet met uw eigen inspecteur, maar met de Belastingdienst/team Auto/PGA, Postbus 4660, 8000 AK Zwolle.
  • Ouder bakkie. Nog een andere optie is om auto’s ter beschikking te stellen van 15 jaar of ouder. De bijtelling bedraagt dan 35%, maar deze wordt berekend over de werkelijke waarde en niet over de cataloguswaarde. De bijtelling over bijv. een VW Golf uit het jaar 2000 met een werkelijke waarde van thans zo’n € 2.500,- bedraagt daarom slechts € 875,- (€ 2.500,- x 35%). De auto moet natuurlijk wel betrouwbaar in het gebruik zijn, u wilt geen panne-auto.
De bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak staat in beginsel los van het werkelijke voordeel, tenzij dit hoger is. Wilt u aan de bijtelling ontkomen als deze onredelijk uitpakt, maak dan afspraken met de fiscus of gebruik de auto slechts maximaal 500 km privé.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01