BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 22.01.2019

Eisen gebruikelijk loon dga vanaf 2019 versoepeld

Als dga moet u jaarlijks een ‘gebruikelijk loon’ uit de zaak opnemen. De fiscus heeft onlangs bekendgemaakt dat in bepaalde gevallen een lager gebruikelijk loon mag worden opgenomen. Wanneer is dat en wat scheelt het?

Waarom zo laag mogelijk houden? Als dga van een BV moet u jaarlijks een bepaald bedrag aan salaris verplicht uit uw BV halen. Dit salaris, het gebruikelijk loon, is belast in box 1. Hier geldt een progressief tarief dat in 2019 kan oplopen tot maximaal 51,75%. Dat is fors, zeker in vergelijking met het tarief in box 2 van 25% voor dividend dat u zichzelf uitkeert. Daarom is het zaak uw gebruikelijk loon zo laag mogelijk te houden. Maar er zijn wettelijke beperkingen die dat verhinderen.

Hoogte gebruikelijk loon

Wettelijk is vastgelegd dat het gebruikelijk loon van een dga wordt bepaald op het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het loon van de bestbetaalde werknemer van uw BV;
  • € 45.000.

Tip. Op deze hoofdregel bestaan echter enkele uitzonderingen, zoals voor dga’s van innovatieve startende bedrijven. Onlangs heeft de fiscus twee nieuwe uitzonderingen bekendgemaakt.

Starters in horeca. Ook dga’s van startende BV’s die geen innovatieve activiteiten verrichten, kunnen onder voorwaarden een lager gebruikelijk loon uit de BV halen. Een voorwaarde is dat de BV een hoger gebruikelijk loon niet kan betalen, bijvoorbeeld omdat de BV veel geïnvesteerd heeft zodat het over onvoldoende financiële middelen beschikt. Dit moet desgevraagd aannemelijk gemaakt kunnen worden. Een lager gebruikelijk loon voor starters mag maximaal drie jaar lang betaald worden. Heeft u eerst een eenmanszaak gehad en deze later omgezet in een BV, dan moet u de periode waarin u uw horecabedrijf als eenmanszaak dreef van de periode van drie jaar aftrekken. Een extra voorwaarde is dat in ieder geval niet minder dan het wettelijk minimumloon als gebruikelijk loon mag worden opgenomen, overeenkomstig het aantal gewerkte uren.

Verlies-BV’s. Ook voor dga’s van een BV die verlies lijden, geldt onder voorwaarden een lager gebruikelijk loon. Voorwaarde is dat het verlies de continuïteit van uw horecabedrijf in gevaar brengt. Hiervan is geen sprake bij een incidenteel verlies. Verder moet het duidelijk zijn dat uw horecabedrijf de rekeningen niet meer kan betalen en dat dit niet het gevolg is van een oplopende rekening-courantschuld, uitgekeerd dividend of andere onttrekkingen. Verder geldt ook voor verlies-BV’s dat u minimaal het minimumloon moet onttrekken overeenkomstig het aantal gewerkte uren.

Wat betekent dit nu concreet?

Het is in een toenemend aantal gevallen mogelijk om minder salaris aan uw BV te onttrekken dan wettelijk is voorgeschreven. Het betreft wel uitzonderingsgevallen, dus zult u desgevraagd aannemelijk moeten maken dat u aan de gestelde voorwaarden voldoet. In de regel zal dit moeten blijken uit uw balans, winst- en verliesrekening of administratie. Het voordeel van de regelingen is dat u minder salaris tegen het progressieve tarief van box 1 hoeft te onttrekken. Uiteraard moet u wel ergens van leven, maar dit kan bijvoorbeeld ook uw spaargeld zijn of het inkomen van uw partner. Voorkom in ieder geval dat u meer consumptief aan uw BV onttrekt dan eigenlijk mogelijk is.

Onttrek als dga van een startend of verlieslijdend horecabedrijf een lager gebruikelijk loon aan uw BV. Ga na of u voldoende hard kunt maken dat u aan de voorwaarden voldoet. Neem wel minimaal het minimumloon als salaris op.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01