AUTO VAN DE ZAAK - 28.02.2019

Besparing mogelijk bij bestelauto’s en bijtelling?

Als u zelf met een bestelauto rijdt of u laat een werknemer ermee rijden, dan is het belangrijk om vooraf te kijken welke fiscale regeling er van toepassing is. Of u de bestelauto zelf in eigendom heeft of leaset, maakt voor deze regels niet uit.

22% bijtelling wegens privégebruik

De bekende fiscale bijtelling geldt voor een ondernemer, een dga of een werknemer die gebruikmaakt van een bedrijfsauto en die auto ook privé kan gebruiken. De hoogte van de bijtelling is afhankelijk van de waarde van de auto en het jaar waarin de auto voor het eerst is toegelaten op de weg. Op dit moment geldt er voor nieuwe auto’s een bijtelling van 22% van de waarde. Bij een dga en een werknemer komt deze bijtelling bij het te belasten loon. Bij een ondernemer met een eenmanszaak, Vof of maatschap vermindert de bijtelling de aftrekbare autokosten. Het resultaat is dan een hogere winst belast met inkomstenbelasting.

Afwisselend gebruik bestelauto

Voor bestelauto’s die doorlopend afwisselend door verschillende werknemers gebruikt worden, geldt vaak een uitzondering. U als werkgever betaalt dan € 300 per jaar aan eindheffing. Het aantrekkelijke van deze regeling is dat er bij de werknemers niets wordt belast en dat niemand een rittenregistratie hoeft bij te houden, althans niet voor de belastingheffing. Of u als werkgever het gebruik wilt controleren is uiteraard uw eigen beslissing.

Doorlopend afwisselend. Een voorwaarde om deze bijzondere regeling voor bestelauto’s te mogen toepassen, is dat de bestelauto ‘doorlopend afwisselend gebruikt’ wordt. Volgens de Belastingdienst is daarvan bijvoorbeeld sprake als u drie bestelauto’s heeft en zeven storingsmonteurs, die bij een storingsmelding een willekeurige auto pakken om naar de klant te rijden. Let op. Er is geen sprake van doorlopend afwisselend gebruik als twee van uw werknemers afspreken om bijvoorbeeld elke week van auto te ruilen.

Hoe zit het met de dga?

Als u als dga zelf één van de personen bent die de bestelauto af en toe gebruikt, dan is het ook mogelijk om te kiezen om die € 300 per jaar (eindheffing) aan de Belastingdienst te betalen. De bestelauto staat dan uiteraard niet alleen aan u ter beschikking. Let op. De bijtelling van de auto van de zaak telt mee bij het beoordelen of u voldoet aan de eis van het gebruikelijk loon (meestal € 45.000 in 2019). Als de bijtelling wegvalt, moet u mogelijk meer loon in geld uitkeren aan uzelf.

Ondernemers (eenmanszaak, Vof, ... )

Bent u ondernemer met een eenmanszaak, Vof of maatschap, dan kunt u helaas geen gebruikmaken van de regeling voor doorlopend wisselend gebruik. Als de bestelauto aan u ter beschikking staat, ontkomt u wel aan een bijtelling door geen meter privé te rijden en dan een ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik‘ bij de Belastingdienst in te leveren. Of u houdt een volledige kilometerregistratie bij waaruit blijkt dat u per kalenderjaar minder dan 500 km privé rijdt.

Verbod op privégebruik

Een bijtelling blijft bij werknemers ook achterwege bij een verbod op het privégebruik van de bestelauto. Dat verbod moet dan wel schriftelijk zijn vastgelegd en u moet ook controleren of dat verbod niet wordt overtreden. Als dat laatste gebeurt, dan moet u de werknemer die de mist ingaat ook echt een sanctie opleggen. Tot slot is er ook geen bijtelling van toepassing als de bestelauto niet buiten werktijd gebruikt kan worden voor privégebruik, bijvoorbeeld als deze op uw terrein achterblijft en de sleutels op kantoor liggen.

Als uw werknemers bestelauto’s steeds afwisselend gebruiken en er ook privé mee kunnen rijden, is er voor u als werkgever een aantrekkelijke optie. U kunt kiezen voor een afdracht van € 300 per jaar per bestelauto. Uw werknemers betalen dan geen belasting voor privégebruik en een rittenregistratie is niet nodig.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01