BELASTINGEN - 05.02.2019

Middeling, levert dat wat op?

Met middeling kunt u een deel van uw betaalde inkomstenbelasting terugkrijgen. Wanneer komt u hiervoor in aanmerking? Hoe werkt dat? Veel belastingbetalers vergeten om gebruik te maken van deze regeling. Wat moet u checken?

Wisselende inkomens

Als de hoogte van uw inkomen (winst uit uw bedrijf) in box 1 van jaar tot jaar sterk wisselt, betaalt u vaak meer belasting dan wanneer uw inkomen gelijkmatig over de jaren verdeeld zou zijn. Dat komt doordat het tarief van de inkomstenbelasting hoger is naarmate uw inkomen hoger is. Zo bedroeg de belasting in de hoogste schijf 51,95% in 2018.

Middeling houdt in dat u de wisselende inkomens van drie jaar gelijkmatig verdeelt over die drie jaar en dan de belasting herrekent. In onderstaand voorbeeld wordt dit uitgewerkt (voor iemand die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt).

Een voorbeeld

Normaal Jaar 1 (€) Jaar 2 (€) Jaar 3 (€) Totaal (€)
Inkomen box 1 15.000 15.000 90.000 120.000
Belasting 5.482 5.482 38.282 49.246
Gemiddeld Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Totaal
Inkomen box 1 40.000 40.000 40.000 120.000
Belasting 15.391 15.469 15.472 46.332
Belasting normaal 49.246
Belasting gemiddeld 46.332
Verschil 2.914
Drempel 545
Teruggaaf 2.369

Wanneer verzoek indienen?

Termijnen in de gaten houden. Het verzoek om middeling moet, vergezeld van een berekening van de teruggaaf, bij de Belastingdienst worden ingediend binnen 36 maanden nadat de laatste op de jaren van het middelingstijdvak betrekking hebbende aanslag in de inkomstenbelasting onherroepelijk is geworden (zes weken na de datum van de aanslag).

Welke middelingsperiode kiezen?

Het kan verschil maken of u bijv. de jaren 2016-2018 of 2015-2017 of 2014-2016 middelt. U kunt het beste eerst uitrekenen welke periode de hoogste teruggaaf oplevert. Let op. Een jaar dat reeds in een middelingsperiode is opgenomen, kan geen deel meer uitmaken van een andere periode. Dus als u kiest voor middeling 2014-2016, kunt u een volgend verzoek pas doen over de jaren 2017-2019.

Tip. U hoeft geen rekening te houden met de heffingskortingen. Het te middelen inkomen is het inkomen na verliesverrekening.

Wat blijkt en wat te doen?

Uit een evaluatie (Ministerie van Financiën 12.12.2018, nr. 2018-0000204369) blijkt dat jaarlijks circa 50.000 belastingplichtigen gebruikmaken van de middelingsregeling en dat de gemiddelde middelingsteruggave tussen € 1.550 en € 1.700 ligt. Het gaat dus vaak om interessante teruggaven. Het blijkt echter dat helaas maar 85% van de belastingplichtigen die recht hebben op een middelingsteruggave er gebruik van maken! Check dus of u in aanmerking komt.

De Belastingdienst introduceert begin 2019 een applicatie die naar verwachting de regeling zal vereenvoudigen, voor zowel burger als Belastingdienst.

Als u de afgelopen jaren wisselende inkomens heeft gehad, vergeet dan niet te middelen. Het kan u een aardige belastingteruggaaf opleveren. Gebruik het voorbeeld uit dit advies voor uw persoonlijke situatie en werk met het model.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01