ERFRECHT - 17.04.2019

Erfgenaam een verplichting opleggen?

Last. Bij de notaris van uw keuze kunt u in uw testament aan een of meerdere erfgenamen een ‘testamentaire last’ opleggen. Dat is een verplichting om iets te doen, bijv. een gehandicapte partner van de overledene te verzorgen en regelmatig te bezoeken, het huisdier goed te verzorgen, het graf van de overledene 20 jaar lang te verzorgen, enz.

Vervallen. De wet schrijft voor dat de erfgenaam op wie de last rust, geen recht meer heeft op zijn erfenis als de last niet wordt nagekomen. Het vervallen van dat recht kan op verzoek van iedere belanghebbende door de rechter worden uitgesproken. Als de last voor de erfgenaam te bezwaarlijk is om uit te voeren, kan hij naar de rechter stappen met het verzoek om de last te wijzigen of zelfs geheel op te heffen.

Bij de notaris van uw keuze kunt u in uw testament aan een of meerdere erfgenamen een ‘testamentaire last’ opleggen: een verplichting om iets te doen. Dit op sanctie van het vervallen van het recht op de erfenis.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01