VAKANTIEGELD - 16.04.2020

Het vakantiegeld, betaling uitstellen of afstellen?

Veel werkgevers betalen in mei of juni het vakantiegeld uit. Deze uitbetaling van het vakantiegeld pleegt wel een forse aanslag op uw liquiditeit, zeker tijdens deze coronacrisis. Kunt u deze betaling uitstellen of, beter nog, afstellen?

Wanneer vakantiegeld betalen?

Volgens de wet. Wettelijk is de standaard dat u het vakantiegeld in juni moet uitbetalen. Afwijking daarvan is mogelijk, maar dat moet dan in een schriftelijke overeenkomst, zoals in de arbeidsovereenkomst of in een publiekrechtelijke regeling (zoals een algemeen verbindende cao), zijn vastgelegd. Behoudens andere afspraken zit u dus aan de maand juni vast om het vakantiegeld uit te betalen. Wat nu als u door de coronacrisis over onvoldoende financiële middelen beschikt om het vakantiegeld uit te betalen?

Vakantiegeld is loon

Boete en rente, dat kan oplopen. Het vakantiegeld is onderdeel van het loon. Loon, dus ook het vakantiegeld, moet u op tijd betalen. Betaalt u niet op tijd, dan heeft uw werknemer vanaf vier dagen van te late betaling recht op de wettelijke verhoging over het vakantiegeld. Dat is een prikkel om tijdig te betalen. De eerste drie dagen kunt u dat nog kosteloos doen, maar vanaf de vierde dag gaat de verhoging in en dat kan oplopen tot 50%. Naast de verhoging kan de werknemer dan ook nog de wettelijke rente vorderen, wat in feite een vergoeding is voor de vertraging bij de uitbetaling van het vakantiegeld. Zijn er mogelijkheden om aan de wettelijke verhoging te ontkomen als u bewust het vakantiegeld te laat betaalt?

Rechter kan verhoging matigen. Zeker als u door de coronacrisis in financiële problemen komt en u geen geld meer heeft om het vakantiegeld te betalen, is het natuurlijk extra zuur als u door een wettelijke verhoging van 50% nog verder in de problemen komt. Mocht uw werknemer voor de betaling van het vakantiegeld en de wettelijke verhoging een rechtszaak aanspannen, dan moet u bij de rechter verklaren dat u daar door de coronacrisis niet toe in staat was en dat u het om deze reden ook onredelijk vindt als u naast het vakantiegeld ook nog eens de wettelijke verhoging (van max. 50%) zou moeten betalen. Voeg daaraan nog toe dat u uw werknemer graag op tijd zijn vakantiegeld had betaald, maar dat u daartoe door de coronacrisis niet in staat was. Het is dan zeker niet ondenkbaar dat de rechter met uw beroep op de coronacrisis de wettelijke verhoging vaststelt op een lager bedrag of wellicht zelfs op nihil.

Uitstel is te overwegen. Als de situatie dus echt nijpend is en u goed kunt onderbouwen waarom u niet in staat was om het vakantiegeld op tijd te voldoen, kunt u overwegen om de betaling van het vakantiegeld uit te stellen. Helemaal afstellen en het vakantiegeld dus niet uitbetalen, kan alleen als uw werknemer daarvan vrijwillig afziet, bijv. omdat de ernst van de situatie doorgedrongen is en hij u wil helpen om op deze manier zijn baan te behouden.

Eerst overleggen met uw werknemers

Overleg. Wilt u bij de rechter uw kansen op matiging van de verhoging vergroten, dan is het beter om eerst met (de vertegenwoordigers van) uw personeel, bijv. de personeelsvertegenwoordiging (pvt) of de ondernemingsraad (or) te overleggen over een latere uitbetaling van het vakantiegeld. Stemmen zij daarmee in, dan is dat voor de rechter een belangrijk signaal dat u redelijk handelt en ook door de coronacrisis niet anders kon dan het vakantiegeld later uitbetalen.

Individuele afspraken. Heeft u geen pvt of or, dan moet u met de individuele werknemers afspraken gaan maken.

Vakantiegeld moet uiterlijk in juni worden betaald. Als uw financiële situatie dat niet toelaat, bespreek deze situatie dan met (de vertegenwoordigers van) uw werknemers. Zijn zij niet bereid tot het maken van afspraken en is de financiële nood vanwege de coronacrisis hoog, dan kunt u overwegen om de betaling van het vakantiegeld uit te stellen.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01