DGA - 23.09.2020

Hoe werkt dat fiscaal met de werkkamer van de dga?

Zoals u weet, werken er vanwege het coronavirus nog steeds mensen thuis. Dat advies bleef ook onlangs tijdens de persconferentie van onze premier overeind. Maar hoe zit dat fiscaal bij een directeur-grootaandeelhouder (dga)?

Uitgangspunt dit artikel. Heeft u als dga een werkruimte in uw (huur- of eigen) woning waarin u werk voor de BV verricht, dan gelden er andere regels dan wanneer u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Indien u een niet-kwalificerende werkruimte heeft in uw woning waar uw werk voor de BV verricht, gelden er bovendien weer andere regels als voor een kwalificerende werkruimte. Wij behandelen hier de niet-kwalificerende werkruimte.

Niet-kwalificerende werkruimte

Kwalificeert de werkruimte niet als zelfstandig, dan:

  • is de eventuele huur van de werkruimte die door de BV aan de dga wordt betaald belastbaar loon voor de dga. Deze loonkosten zijn voor de BV aftrekbaar voor de winst (Vpb);
  • zijn de kosten en inrichting voor de niet-kwalificerende werkruimte niet aftrekbaar.

Tip 1.  Het vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen van arbovoorzieningen is geen loon. Denk bijv. aan een goede bureaustoel. Let op.  Er moet dan wel sprake zijn van een werkkamer die voldoet aan de eisen uit het Arbeidsomstandighedenbesluit ( https://bit.ly/3hgY6a3 - onderdeel 20.1.9 Arbovoorzieningen). Tip 2.  Apparatuur is onbelast als deze noodzakelijk is voor het werk.

Voor btw geen inkomenscriterium. Heeft u een werkruimte zonder aparte voorzieningen en/of entree, dan ligt het lastiger. De werkruimte is dan geen aparte onroerende zaak, maar kan in economisch opzicht wel zelfstandig gebruikt worden. Let op.  Voor de btw geldt geen inkomenscriterium. In de btw spreken we ook niet over een ‘kwalificerende’ werkruimte, maar over zelfstandige/onzelfstandige werkruimte.

Werkkamer met btw verhuren aan BV?

Bij verhuur van een onzelfstandige werkruimte aan de eigen BV is de staatssecretaris van mening dat het niet mogelijk is om te kiezen voor btw-belaste verhuur (Besluit onroerende zaken 19 september 2013, BLKB2013/1686M onderdeel 3.3) . Tip.  Er zijn echter verschillende uitspraken van de rechter waaruit blijkt dat er in deze situatie wel mogelijkheden bestaan (ECLI:NL:HR:2013:782, ECLI:NL:HR:2013:783 en ECLI:NL:GHARL:2019:5043) .

Samengevat. Allereerst is voor met btw-belaste huur van belang dat de verhuur niet met de werkzaamheden in loondienst mag samenhangen. Als de dga zelf de werkruimte aan ‘zijn’ BV verhuurt, is de kans groot dat zo’n samenhang wordt vastgesteld en de verhuur dus niet als ‘zelfstandige’ wordt verricht. In de uitspraken van rechters die voor de ondernemer positief uitpakten, was er steeds sprake van verhuur door meer dan een eigenaar (meestal een man-vrouwmaatschap of Vof) aan de BV. Let op.  Van belang is dat ruimtes die ‘naar hun aard’ zowel privé als zakelijk kunnen worden gebruikt (zoals werkkamers die ook als slaapkamer of rommelzolder worden gebruikt), ook echt worden gebruikt om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen. Volgens de Hoge Raad is dat als:

  • de ruimtes duurzaam ter beschikking zijn gesteld aan de BV om te worden gebruikt;
  • de ruimtes daadwerkelijk worden gebruikt voor het beoogde doel; en
  • de verhuurder in ruil voor de terbeschikkingstelling een vergoeding krijgt.
Gaat het om een niet-kwalificerende werkruimte, dan is de eventuele huur van de werkruimte die door de BV aan de dga wordt betaald voor hem belast als loon. Deze loonkosten zijn voor de BV weer aftrekbaar van de winst (Vpb). Het vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen van arbovoorzieningen (bureaustoel) is geen loon.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01