CONTROLE - 04.09.2020

Naar de belastingrechter, niet tegen beter weten in!

Recentelijk speelde er bij de rechter een zaak van een ondernemer die zijn omzet flink had afgeroomd en (zwart) € 700.000 op een Zwitserse bankrekening had gestort. Hij ging procederen om de fiscale te schade te beperken. Dat liep niet goed af. Wat speelde er?

Omzet afromen

Een ondernemer had in het begin van de jaren 90 een fotobedrijf. Hij was – kort gezegd – kermisfotograaf. U weet hoe dat ging: een foto werd gemaakt, een bonnetje werd in de hand gedrukt en de foto’s konden later worden opgehaald bij de kapper of sigarenzaak. Destijds was dat blijkbaar nog goede handel, want de ondernemer roomde jaarlijks stevige bedragen aan omzet af. Het betrof bij elkaar een bedrag van ruim € 700.000! Dat geld werd eerst contant thuis aangehouden. Later werd er € 500.000 op een Zwitserse spaarrekening gezet en enkele jaren later werd ook de resterende € 200.000 afgestort. Al dat spaargeld werd voor de fiscus verzwegen.

Inkomstenbelasting box 1 of box 3?

In 2015 (de fiscale claim op het afgeroomde inkomen was al verjaard) wilde de man inkeren. Het gespaarde geld werd alsnog aangegeven. Vele jaren later werden de bedragen alsnog in de IB-aangifte als vermogen aangegeven. Eerst de € 200.000, later ook de € 500.000. Maar waar de man (of zijn adviseur) blijkbaar niet aan gedacht had, was dat hij voortaan over het ingekeerde vermogen belasting in box 3 moest gaan betalen en daarom werd er een list bedacht.

Ondernemingsvermogen? Het zwarte (maar dus inmiddels witte) vermogen werd aangegeven als ondernemingsvermogen, dus als vermogen dat onderdeel uitmaakte van zijn fotobedrijf. Dat was noodzakelijk, zo was zijn stelling, omdat hij van plan was om voor zijn bedrijf een dure machine aan te schaffen. Het fiscale voordeel mag duidelijk zijn: bij ondernemingsvermogen wordt er ‘slechts’ belasting betaald over het werkelijke rendement, terwijl we in box 3 het (hoge) forfaitaire rendement kennen.

Standpunt Belastingdienst. De fiscus was het daar niet mee eens. Het onttrokken vermogen was door de ondernemer bewust aangemerkt als privévermogen. De contanten konden daarom niet aangemerkt worden als verplicht ondernemingsvermogen. Ook was herstel op grond van de zogenaamde ‘foutenleer’ niet mogelijk en evenmin was er sprake van een ‘bijzondere omstandigheid’. Pas toen er weer vermogen in de onderneming werd gestort om een machine te kopen, was er weer sprake van ondernemingsvermogen.

Gekozen blijft gekozen. Dat vond de rechter ook. Wie omzet afroomt, onttrekt dat geld aan de onderneming waarmee het privévermogen wordt. Wordt dat privévermogen dan aangegeven, dan moet daar belasting over betaald worden in box 3. Op een gemaakte keuze kan niet teruggekomen worden.

Navorderingsaanslag plus rente. Over het ingekeerde vermogen werd een navorderingsaanslag opgelegd. Daarnaast moest er een stevig bedrag aan belastingrente betaald worden. Tijdens de behandeling van de zaak bleef de teller uiteraard doorlopen. De man vond dat de fiscus ten onrechte treuzelde en dat was in strijd met het (door hem zelf bedachte) ‘beginsel van dienstbaarheid’. De Belastingdienst had hem actief moeten helpen om het bedrag aan belastingrente te beperken, bijv. door het aanbieden van een vaststellingsovereenkomst. Ook daar was de rechter snel klaar mee, zo’n beginsel bestaat niet (ECLI:NL:RBNHO:2020:5452) .

Zelf doen of uitbesteden? Anders dan bij de burgerlijke rechter, mag u bij de belastingrechter zelf uw eigen procedure voeren. Vaak is het raadzaam om dit uit te besteden aan uw belastingadviseur. Informeer naar hoe hij de kansen op succes inschat en informeer naar de kosten. De beroepsprocedure begint bij (de belastingkamer van) het hof.

Voorkom procederen ‘tegen beter weten in’. Het is raadzaam om het procederen bij de belastingrechter te laten doen door een belastingadviseur. Informeer naar hoe hij de kansen op succes inschat en informeer naar de kosten.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01