Belastingen en Belastingdienst - Controle en procedures

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

WEBSHOP EN WEBWINKEL - 09.05.2023

Webwinkel als hobby, wanneer fiscaal toch ondernemer?

“Stel, mijn partner start als hobby met eigengemaakte spullen een webwinkeltje. Hoe en wanneer ziet de Belastingdienst dit toch als ondernemerschap?” Met deze vraag kwam een collega van u op de proppen ...
Lees meer

BELEID BELASTINGDIENST - 09.05.2023

Rechter verduidelijkt correctiebeleid fiscus

Correctiebeleid komt er in beginsel op neer dat correcties bij de aangifte niet worden opgelegd als het te betalen bedrag niet meer dan € 225 bedraagt. De drempel bij een inkomenscorrectie bedraagt € 500. Negatieve correcties in het voordeel van de belastingplichtige worden altijd uitgevoerd. Bij navorderingen gaat het om een inkomenscorrectie van € 1.000 dan wel een te betalen belastingbedrag van € 450. Als u hierop inspeelt of er bij herhaling gebruik van probeert te maken, kan men het correctiebeleid achterwege laten....
Lees meer

BEZWAAR - 01.05.2023

Tijdig bezwaarschrift: het gaat maar al te vaak mis

Wil men zijn rechten veiligstellen, dan moet men tijdig bezwaar maken. Verloopt de bezwaartermijn, dan kan men in beginsel ook niet meer bij de rechter aankloppen.
Lees meer

NAHEFFING - 01.05.2023

Naheffing ten onrechte afgetrokken btw

Voor aftrek van btw is het van belang dat er daadwerkelijk een prestatie wordt verricht.
Lees meer

BELASTINGDIENST - 01.05.2023

Kennisgroepstandpunten openbaar

Op 30 maart 2023 heeft de Belastingdienst een website met openbaar gemaakte kennisgroepstandpunten gelanceerd.
Lees meer

NAVORDERING - 01.05.2023

(Te laat) navorderen erfbelasting buitenlands vermogen

De Belastingdienst kan, voor wat betreft de erfbelasting, niet-aangegeven buitenlands vermogen onbeperkt navorderen. Wacht de inspecteur te lang met het opleggen van deze aanslag, dan kan hij zijn recht tot navorderen verspelen.
Lees meer
Belastingen en Belastingdienst - Controle en procedures

Meest gelezen tips & adviezen

CORONAMAATREGELEN - 14.04.2023

Achterstand terugbetalen coronabelastingschulden?

Heeft u tijdens de coronacrisis belastingschulden opgebouwd en loopt u achter met het terugbetalen hiervan, dan heeft de Belastingdienst belangrijk nieuws voor u.
Lees meer

CONTROLE - 26.04.2023

FIOD controleert op omzetbelastingfraude: wat zijn fraude-indicaties voor de FIOD?

Boekenonderzoek. Bij een onderneming werd door de Belastingdienst een controle ingesteld (boekenonderzoek). Daaropvolgend is door de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) een strafrechtelijk onderzoek verricht naar belastingfraude. De woning en het bedrijfspand werden doorzocht. Daarbij werd er beslag gelegd op de digitale en fysieke administratie. De FIOD heeft geconstateerd dat er te weinig btw (omzetbelasting) is opgegeven. Het vermoeden bestaat dat er met opzet veel lagere bedragen zijn ingevuld. Gedurende bepaalde perioden zijn er geen aangiften omzetbelasting ingediend. ...
Lees meer

JAARREKENING - 17.04.2023

Een teveel aan liquiditeiten in uw onderneming verplicht naar privé

U kunt ervoor kiezen om in uw onderneming veel liquiditeiten aan te houden en deze niet over te boeken naar uw privérekening. Kan de Belastingdienst hier toch bezwaar tegen maken? Wat speelde er onlangs bij de rechter?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid