Belastingen en Belastingdienst - Controle en procedures

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

WERKWIJZE BELASTINGDIENST - 12.01.2021

Informatiebeschikking, welke informatie moet u verstrekken?

Onlangs was in het nieuws dat een hoogleraar belastingrecht € 50.000 boete had gekregen, omdat hij naar aanleiding van een informatiebeschikking opzettelijk onjuiste informatie had verstrekt aan de Belastingdienst. Hoe zit dat met zo’n informatiebeschikking?
Lees meer

BELASTINGCONTROLE - 12.01.2021

Informatiebeschikking, welke informatie moet u verstrekken?

Stel, uw fiscaal adviseur begint over een informatiebeschikking van de Belastingdienst die aan u is uitgereikt. Waar heeft hij het dan over? Wat moet u daarmee? Waarom is dit voor u van belang?
Lees meer

AFTREKPOST - 12.01.2021

Strenge regels voor aftrek van giften

De fiscus gaat fraude met giften aan zogenaamde ‘ANBI’s’ vanaf 2021 streng aanpakken. Wat betekent dit voor u als u een gift aan een ANBI in aftrek op uw inkomen wilt brengen? Waar moet u op letten?
Lees meer

VOORLOPIGE AANSLAG IB - 12.01.2021

De voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2021

Per eind 2020 viel er bij veel ondernemers de voorlopige aanslag inkomstenbelasting weer op de mat. U moet alert zijn dat deze correct is vastgesteld. Hoe?
Lees meer

CONTROLE - 07.01.2021

Schijninschrijving en onderlinge prijsafspraken

Beboet voor schijninschrijving op aanbestedingen. Vier aannemers in de gemeente Amsterdam zijn beboet door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor verboden afspraken bij aanbestedingen in de grond-, weg- en waterbouwsector (GWW). Het gaat om in totaal € 330.000. De gemeente had de aannemers uitgenodigd zich aan te melden op een of meerdere aanbestedingen voor drie projecten in de GWW. De aannemers die beboet zijn, hadden zich ‘schijningeschreven’. De aannemers vreesden in de toekomst niet meer uitgenodigd te worden wanneer ze niet op deze uitnodiging ingingen. Om er zeker van te zijn de aanbestedingen niet te winnen, werden er met andere deelnemende aannemers prijsafspraken gemaakt, wat volgens de Mededingingswet verboden is. ...
Lees meer

AMBTELIJK VERZUIM - 17.12.2020

Trage verzending voor rekening fiscus

Als de Belastingdienst een aanslag heeft vastgesteld, duurt het nog lang voordat deze wordt verzonden. Dat er tijd ligt tussen deze twee momenten, kan soms heel belangrijk zijn.
Lees meer
Belastingen en Belastingdienst - Controle en procedures

Meest gelezen tips & adviezen

BELASTINGCONTROLE - 05.11.2020

Fiscus controleert op afwikkeling rekening-courant met BV

Veel dga’s hebben een rekening-courant bij hun BV. De fiscus controleert of dit wel onder zakelijke voorwaarden gaat. Wat speelde er bij de rechter over een dga die met zijn adviseur probeerde de fiscus om de tuin te leiden? Hoe ging dat mis?
Lees meer

ADMINISTRATIE - 20.11.2020

Wat mag u weggooien?

Het einde van het jaar nadert, tijd om weer eens de bezem door uw administratie te halen. Wat mag u opruimen en wat moet u nog bewaren?
Lees meer

CONTROLE - 07.01.2021

Schijninschrijving en onderlinge prijsafspraken

Beboet voor schijninschrijving op aanbestedingen. Vier aannemers in de gemeente Amsterdam zijn beboet door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor verboden afspraken bij aanbestedingen in de grond-, weg- en waterbouwsector (GWW). Het gaat om in totaal € 330.000. De gemeente had de aannemers uitgenodigd zich aan te melden op een of meerdere aanbestedingen voor drie projecten in de GWW. De aannemers die beboet zijn, hadden zich ‘schijningeschreven’. De aannemers vreesden in de toekomst niet meer uitgenodigd te worden wanneer ze niet op deze uitnodiging ingingen. Om er zeker van te zijn de aanbestedingen niet te winnen, werden er met andere deelnemende aannemers prijsafspraken gemaakt, wat volgens de Mededingingswet verboden is. ...
Lees meer

Cookiebeleid