Belastingen en Belastingdienst - Controle en procedures

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

BELASTINGDIENST - 26.09.2022

Risicoselectie controle btw-aangiften

Onlangs zijn er documenten openbaar gemaakt over de manier waarop btw-aangiften van het MKB als risicovol worden geselecteerd.
Lees meer

PRIVACYWETGEVING - 14.09.2022

Meer omzet met referenties, testimonials en reviews, maar wat met de privacyregels daaromtrent?

Klanten die voor u en uw bedrijf reclame maken, zijn goud waard. Met referenties, testimonials en reviews kunt u dat zelf sturen. Hoe komt u eraan? Wat zijn de verschillen? Moet u zich nog aan bepaalde regels houden?
Lees meer

BEZWAAR EN BEROEP - 06.09.2022

Inspecteur moet noodzaak vertaling bezwaarschrift motiveren

De inspecteur kan een in een vreemde taal gesteld bezwaarschrift pas niet-ontvankelijk verklaren wanneer hij gemotiveerd heeft aangegeven waarom een vertaling noodzakelijk is.
Lees meer

BOX 3 - 06.09.2022

Eerste fase herstel box 3 afgerond

De Belastingdienst heeft alle belastingplichtigen die zich hadden aangemeld voor de massaalbezwaarprocedure inzake de box 3-heffing over 2017-2020 een beschikking gestuurd.
Lees meer

WERKWIJZE BELASTINGDIENST - 31.08.2022

Vakje in belastingaangifte niet aangekruist, omkering bewijslast

Als u wordt uitgenodigd tot het doen van belastingaangifte, bent u verplicht de aangifte duidelijk, stellig en zonder voorbehoud in te vullen en in te dienen. Vergeet u hierbij een vraag te beantwoorden, dan kan dit grote gevolgen hebben.
Lees meer

BELEID BELASTINGDIENST - 24.08.2022

Inspecteur moet verzending poststuk bewijzen, aldus de rechter

Uw collega maakte bezwaar tegen een boete, omdat hem een aanslag van de Belastingdienst niet had bereikt. Wat vond onze hoogste rechter hiervan?
Lees meer
Belastingen en Belastingdienst - Controle en procedures

Meest gelezen tips & adviezen

BELASTINGAANGIFTE - 30.06.2022

Vraag bij aangifte moet u beantwoorden

De Hoge Raad oordeelde recentelijk dat het niet beantwoorden van een vraag bij de aangifte, leidt tot omkering en verzwaring van de bewijslast. Wat houdt dit in?
Lees meer

WERKWIJZE BELASTINGDIENST - 31.08.2022

Vakje in belastingaangifte niet aangekruist, omkering bewijslast

Als u wordt uitgenodigd tot het doen van belastingaangifte, bent u verplicht de aangifte duidelijk, stellig en zonder voorbehoud in te vullen en in te dienen. Vergeet u hierbij een vraag te beantwoorden, dan kan dit grote gevolgen hebben.
Lees meer

BELASTINGEN - 11.07.2022

Nakomen fiscale plicht is zaak van werknemer

De rechter (ECLI:NL:GHAMS:2022:1569) heeft beslist dat werknemers zelf verantwoordelijk zijn voor het nakomen van hun fiscale verplichtingen in het woon- en in het werkland. Twee piloten zijn vanaf 1990 en 1991 in dienst bij KLM. De piloten wonen in Zwitserland, waardoor de Belastingdienst voor hen een vrijstellingsverklaring ter voorkoming van dubbele belasting afgeeft. KLM houdt geen salaris in op het loon van de werknemers. Echter, door een nieuw belastingverdrag is het loon in Nederland belast. De werknemers ontvangen van de Belastingdienst een navorderingsaanslag inkomstenbelasting. De piloten vinden dat KLM loonbelasting had moeten inhouden volgens het nieuwe belastingverdrag. Zij stellen de werkgever aansprakelijk voor de schade. De rechter bepaalt dat de zorgplicht van de werkgever niet zover gaat dat zij de werknemers had moeten adviseren een aangifte inkomstenbelasting in te dienen. De claim van de werknemers wordt afgewezen. ...
Lees meer

Cookiebeleid