KADASTER - 13.01.2021

Alle publiekrechtelijke beperkingen naar één registratie

Alle gemeenten in Nederland zijn verplicht om de publiekrechtelijke beperkingen over te zetten naar de Basisregistratie Kadaster publiekrechtelijke beperkingen (BRK-PB). Hoe zit dat? Wat betekent dit voor u als makelaar?

Publiekrechtelijke beperkingen? Publiekrechtelijke beperkingen zijn beperkingen die door de overheid zijn opgelegd. Deze bepalen wat u wel of niet mag doen met een woning, een ander gebouw of een stuk grond. Denk bijv. aan beschermde monumenten, een beschermde leefomgeving (natuurmonumenten), bodembescherming (verplichting tot registratie van verontreinigde grond) en eisen die binnen de Woningwet worden gesteld, zoals middelen om bepaalde voorzieningen voor een pand af te kunnen dwingen.

Naar één registratie bij het Kadaster. De vernieuwing van de Landelijke Voorziening Wkpb (Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen) was tot eind 2020 in volle gang. Met het programma Beter Kenbaar zijn de publiekrechtelijke beperkingen van alle gemeenten overgezet naar de Basisregistratie Kadaster publiekrechtelijke beperkingen (BRK-PB). De Wkpb bestaat sinds 31 december 2020 niet meer.

Wat betekent dit in de praktijk?

Voor gemeenten. Gemeenten hoeven voortaan geen eigen registratie meer bij te houden. Het Kadaster kan de huidige Landelijke Voorziening Wkpb op termijn afbouwen.

Andere bestuursorganen. De andere bestuursorganen (waterschappen, provincies en ministeries) gebruiken al de basisregistratie Kadaster (BRK) voor het registreren van hun gegevens. Wel zal het proces voor inschrijving voor hen veranderen.

Verruiming objecttypen. Alle bestuursorganen krijgen meer keuzemogelijkheden voor het opleggen van een beperking. Tot nog toe was een beperking op een kadastraal perceel verplicht. Het wordt ook mogelijk om een beperking te leggen op een object uit de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) (bijv. een pand), uit de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) (bijv. een brug) en ook op een ‘eigen’ contour (bijv. een bodemverontreiniging). Hiermee wordt aangesloten op het stelsel van basisregistraties. Dit kan een uitbreiding van beperkingen betekenen. Dit is dan wel duidelijk zichtbaar en goed te vinden.

Volledige beperkingeninformatie. De nieuwe Wkpb maakt het mogelijk om de volledige beperkingeninformatie van alle bestuursorganen op een Kadaster Online (KOL) bericht weer te geven. Dat schept duidelijkheid, een wens van veel partijen.

Knelpunt opgelost

Oude regeling. Een paar knelpunten:

  • gescheiden systemen: gemeenten beheerden hun eigen gegevens, andere overheden gebruikten de Basisregistratie Kadaster. Gemeentelijke brondocumenten waren niet via het Kadaster opvraagbaar;
  • er was een verplicht gebruik van kadastrale kenmerken om beperkingen mee te begrenzen: dit sloot vaak niet goed aan op de feitelijke situatie.

Nieuwe systeem. Met het programma Beter Kenbaar en het overzetten van de beperkingen naar BRK-PB worden onder meer deze knelpunten opgelost. De essentie van het nieuwe systeem is dat alle beperkingenbesluiten in de BRK-PB worden geregistreerd. Hiervoor is een transitie noodzakelijk van alle besluiten die nu nog in de afzonderlijke gemeentelijke beheersystemen zijn geregistreerd. Het was dus een flinke opgave om dit aan te passen, maar hierdoor kunnen makelaars en eigenaren nu sneller alle beperkingen op een perceel of pand vinden.

Omdat alle gegevens in één systeem komen, kunnen vooral makelaars en notarissen via één kanaal alle publiekrechtelijke beperkingen van alle overheden raadplegen, inclusief de onderliggende brondocumenten. U kunt als makelaar daarom uw cliënt sneller van de benodigde informatie voorzien.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01