Alle domeinen

2021 - Januari

CORONAMAATREGELEN - 29.01.2021

Omzetbegrip nu verduidelijkt inzake NOW-aanvraag

Bij de bekendmaking van de uitbreiding van het corona steun- en herstelpakket op 21 januari 2021 heeft de overheid ook een bijlage gepubliceerd waarin het omzetbegrip binnen de NOW wordt verduidelijkt. Er heerste namelijk nogal wat onduidelijkheid, met name over de coronagerelateerde subsidies. Wat moet u weten?

PERSONEELSBELEID - 28.01.2021

Een positieve start in 2021

Voor menig medewerker is 2020 door de coronacrisis een jaar om snel te vergeten. Bij het thuiswerken wordt het praatje bij het koffieapparaat toch wel gemist, net zoals de eindejaarsfeestjes. Hoe houdt u dan de ‘spirit’ erin?

PERsONeELsBELEID - 28.01.2021

Moet werknemer zich ook privé houden aan uw coronaregels?

U doet er alles aan om het coronavirus buiten de deur te houden. Zo hanteert u duidelijke regels waar alle medewerkers zich op het werk aan moeten houden. Maar wat als een werknemer deze regels buiten werktijd aan zijn laars lapt?

AUTO VAN DE ZAAK - 28.01.2021

Hoe belangrijk is een sluitende rittenregistratie?

Wie in een auto van de zaak rijdt, heeft met de bekende bijtelling te maken. Deze kan worden ontgaan door te bewijzen dat in een jaar niet meer dan 500 km privé wordt gereden. Hoe belangrijk is een sluitende rittenregistratie daarbij?

INSTRUCTIERECHT - 28.01.2021

Mondkapje op het werk verplichten?

Een werkgever verplichtte alle werknemers om een mondkapje te dragen. Een werknemer weigerde dit, maar de rechter keurde de verplichting goed. Wat speelde hier?

PRIVACY - 28.01.2021

Mag u vragen of uw werknemer is gevaccineerd?

Voor de voortgang van uw organisatie en voor de veiligheid van uw medewerkers is het belangrijk dat zij zich laten vaccineren. Maar hoe weet u zeker dat een medewerker deze vaccinatie heeft gehad? Mag u hiernaar vragen?

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST - 28.01.2021

Finale kwijting of toch niet helemaal?

Een vaststellingsovereenkomst is een praktische oplossing als u het met uw werknemer eens bent over de beëindiging van het arbeidscontract. Vaak wordt dan ‘finale kwijting’ afgesproken. Toch kunt u daar soms op terugkomen. Hoe zit dat?

LOONHEFFINGEN - 28.01.2021

Een vergoeding voor coronavaccinatie, kan dat onbelast?

Stel, u wilt u een bonus van € 100 geven aan uw werknemers om hen aan te moedigen zich te laten inenten tegen corona. U wilt dat uw werknemers dit geld netto krijgen. Hoe pakt u dat fiscaal aan?

PERSONEEL - 28.01.2021

Onbetaald eten op het werk reden tot ontslag?

U wilt niet dat uw personeel eten nuttigt van uw restaurant zonder ervoor te betalen. De term diefstal blijkt vreemd genoeg niet voor iedereen hetzelfde. Hoe zorgt u ervoor dat u uw personeel hierop met succes kunt aanspreken?

WET- EN REGELGEVING - 28.01.2021

Sigarettenautomaat verder uit het zicht

Vanaf 1 januari 2021 geldt het uitstalverbod voor tabaksproducten ook voor de horeca. Wat als u nog een sigarettenautomaat in uw zaak heeft staan?

EUROPESE REGELGEVING - 28.01.2021

Vanaf 3 juli 2021 geen plastic bordjes, bestek en rietjes meer

Door Europese regelgeving om de ‘plastic soep’ in de wereld een halt toe te roepen, mag u vanaf 3 juli 2021 geen plastic disposables meer gebruiken. Hoe zit dat? Wat mag nog wel en wat zijn de alternatieven? Waar moet u op letten?

DRANK & HORECAWET - 28.01.2021

Wat regelt de nieuwe ‘Alcoholwet’ per 1 juli 2021 zoal?

De Tweede Kamer is 1 december 2020 akkoord gegaan met de nieuwe ‘Alcoholwet’, de opvolger van de Drank- en Horecawet. Demissionair staatsecretaris Blokhuis verwacht dat de wet per 1 juli 2021 in werking treedt. Wat moet u al weten?

LOKALE HEFFINGEN - 28.01.2021

Aparte informatieplicht bij verhoging precariobelasting?

Als u gebruikmaakt van gemeentegrond, kan de gemeente u een aanslag precariobelasting opleggen. Soms wordt deze heffing van het ene op het andere jaar fors verhoogd. Moet de gemeente u hier vooraf over informeren? Ja en nee ...

premie werknemersverzekering - 28.01.2021

Gezag management-BV’s onvoldoende

Bij dga’s met een indirect minderheidsbelang kan de doorkijkbenadering succesvol worden toegepast.

aankoop deelneming - 28.01.2021

Btw-aftrek op kosten bij een mislukte overname van aandelen

Het Europees Hof van Justitie heeft onlangs verduidelijkt wat de gevolgen zijn voor de aftrek van btw op kosten voor een overname van aandelen in een onderneming als die overname uiteindelijk niet doorgaat.

brexit - 28.01.2021

Btw en Brexit

Door de Brexit per 1 januari 2021 gelden er gewijzigde btw-regels bij transacties tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk (VK). Sinds deze datum geldt er tussen de EU en het VK een handelsverdrag.

tbs-regeling - 28.01.2021

(On)zakelijk handelen en aftrek verlies regresvordering

Wanneer een dga handelt met zijn BV, dienen hier zakelijke motieven aan ten grondslag te liggen. Handelen deze partijen niet zakelijk met elkaar, dan zijn daar risico’s aan verbonden.

eigen woning - 28.01.2021

Verkoopopbrengst woning belast in box 3

De verkoopopbrengst van een woning op 1 januari is belast in box 3. De op 1 januari nog in rekening te brengen termijnen van een koop-/aannemingsovereenkomst zijn geen schuld in box 3.

privégebruik - 28.01.2021

Geen btw-aftrek bij meer dan 90% privé

De Raad van de Europese Unie heeft Nederland toestemming gegeven om het btw-aftrekrecht in bepaalde situaties te beperken.

samengestelde prestaties - 28.01.2021

Btw-aftrek en parkeervoorzieningen, een afzonderlijke prestatie

Uit recente rechtspraak blijkt dat een tijdelijke parkeervoorziening bij een festival een afzonderlijke prestatie naast de hoofdprestatie is. Let op dat hierbij de feitelijke omstandigheden van belang zijn.

pensioen - 28.01.2021

Internationale waardeoverdracht

Eind oktober 2020 heeft de Europese Commissie besloten om Nederland voor het EHJ te dagen in verband met de geldende regels voor pensioenoverdracht. Dit nadat de EC Nederland eerder al verzocht de belastingregels aan te passen.

premie werknemersverzekering - 28.01.2021

Sectorindeling soms nog steeds van belang voor premiepercentage

Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans is de sectorafhankelijke WW-premie per 1 januari 2020 afgeschaft. De sectorindeling is echter nog wel van belang voor de premie Werkhervattingskas.

eigenwoningschuld - 28.01.2021

Familieleningen en de informatieverplichting

Een eigenwoninglening bij een bank of bij bekenden maakt fiscaal gezien weinig verschil. Er is echter één verschil met potentieel flinke gevolgen.

bedrijfsopvolging - 28.01.2021

BOR, prefs en landingsplatform

Op basis van een uitzondering kwalificeren alleen preferente aandelen die zijn ontstaan in het kader van een gefaseerde bedrijfsopvolging, voor de bedrijfsopvolgingsregeling (hierna: BOR) in de Successiewet.

onzakelijke lening - 28.01.2021

Wijziging schuldenaar en onzakelijke lening

Het leerstuk van de onzakelijke lening bestaat al sinds 2008 en sindsdien is er een batterij aan rechtspraak verschenen. Desondanks bestaat er nog veel onduidelijkheid op het terrein van de onzakelijke lening.

GEZONDHEIDSRECHT - 28.01.2021

Verplichte melding aan patiënten van BIG-nummer in de ijskast

Eerder informeerden wij u over het nieuwe Registratiebesluit BIG met daarin de verplichting om uw BIG-nummer voor patiënten te vermelden. Door de coronacrisis en de vertraging van de voorlichtingscampagne wordt dat nu uitgesteld.

WERKGEVERSZAKEN - 28.01.2021

Lager salaris na bedrijfsovername?

Na een bedrijfsovername stelt u vast dat de werknemers die daar werkzaam zijn een hoger salaris hebben dan gebruikelijk is in uw bedrijf. U wilt geen ‘scheve gezichten’ binnen uw bedrijf en u wilt hen daarom een lager salaris toekennen. Mag dat zomaar?

TUCHTRECHTspraak - 28.01.2021

Proactief handelen na een fout kan een sanctie voorkomen

Als u een patiënte ziet, stelt u zo goed mogelijk een diagnose en schrijft u zo nodig medicatie voor. Toch kan een verkeerde aanpak zorgen voor een tuchtklacht. Hoe kan proactief handelen een sanctie voorkomen?

ONROERENDE ZAKEN - 28.01.2021

Voorsorteren op einde praktijk ... praktijkpand in BV?

Veel (para)medische beroepsbeoefenaren zien hun praktijkpand als een appeltje voor de dorst. Het idee is dan dat het praktijkpand verhuurd of verkocht wordt en zo het ‘pensioen’ van de beroepsbeoefenaar zeker stelt. Hoe pakt dit uit?

AUTO VAN DE ZAAK - 28.01.2021

Rittenstaat, heel kleine fouten niet fataal

Als u met een sluitende rittenstaat kunt aantonen dat u met uw auto van de zaak minder dan 500 km privé rijdt, krijgt u geen bijtelling. Wat besliste de rechter hierover onlangs?

PRIVÉ - 28.01.2021

Thuiswonende broer en zus (ongewenst) partners

Overweegt u om aan uw thuiswonende, meerderjarige kinderen een bedrag te schenken, dan doet u er goed aan om eerst te kijken of uw kinderen fiscaal als partners worden aangemerkt. Dit kan namelijk ongewenste gevolgen hebben.

BTW - 28.01.2021

Btw en Brexit en de levering van goederen

Door de Brexit wordt het Verenigd Koninkrijk (VK) vanaf 1 januari 2021 beschouwd als een derde land en worden goederen, geleverd door btw-ondernemers, anders behandeld voor de btw dan voor 1 januari 2021. Waar moet u op letten?

UITSMIJTER - 28.01.2021

Kan de hypotheekrente (nog) lager?


WERKWIJZE BELASTINGDIENST - 28.01.2021

Fout meteen afgestraft, kan dat zomaar?

Eenieder wordt geacht de wet te kennen, maar met al die ingewikkelde regelgeving is een foutje zo gemaakt. Moet u daar altijd voor boeten? Ook als er geen sprake is van opzet of grove schuld, zoals in de affaire bij de kinderopvangtoeslag?

FISCOTIP - 28.01.2021

Zet uw kind op de payroll

Als u uw studerende kind financieel ondersteunt, is dat fiscaal niet aftrekbaar. Als u het goed aanpakt, is dat via een bijbaan bij u in de BV wel het geval. De Belastingdienst betaalt dan een flink deel van de rekening. Wat is er mogelijk?

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 28.01.2021

Met uitsluitingsclausule geschonken BV-aandelen zijn privé

Moeten geschonken aandelen bij echtscheiding worden verdeeld? Hoe kan dat met een uitsluitingsclausule worden voorkomen? Wie moet er toestemming geven voor de schenking? Wat heeft Rechtbank Den Haag nu hierover beslist?

VENNOOTSCHAPSBELASTING - 28.01.2021

Verlies 2020 versneld verrekenen met de coronareserve

De coronareserve is een fiscale faciliteit waarmee u het verlies uit 2020 vanwege de coronacrisis versneld kunt verrekenen. Wat nu als u dit bent vergeten toe te passen of als uw bedrijf door de nieuwe lockdown in 2020 toch verlieslijdend blijkt te zijn?

ERFRECHT - 27.01.2021

Belangrijke taken voor executeur: wat bewaken?

Wat als een executeur (nalatenschapsafwikkelaar), bijv. de accountant, zijn benoeming niet aanvaardt? Wie treedt er dan op in zijn plaats? Geldt dat ook bij een (quasi)wettelijke verdeling? Welke taken heeft de executeur?

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 27.01.2021

Overdracht van aandelen met betalingsregeling

Wat als de koopprijs voor aandelen wordt omgezet in een geldlening? Hoezo is daarvoor toestemming vereist van de echtgenoot van de koper? Wat staat er in de wet? Wat heeft het hof beslist? Wat is er nodig om dit goed te regelen?

INVESTERINGSAFTREK - 27.01.2021

Nieuwe Milieulijst 2021 met MIA/Vamil

De overheid blijft het milieuvriendelijk investeren ondersteunen met subsidies. Zo is onlangs de nieuwe MIA/Vamil investeringslijst 2021 gepubliceerd. Wat kunt u hiermee, bijv. bij de aanschaf van een elektrische bestelauto?

CONTRACT EN VOORWAARDEN - 27.01.2021

Bestaande franchisecontracten en de nieuwe Wet franchise

De Wet franchise is per 1 januari 2021 in werking getreden en is direct van kracht voor nieuw te sluiten en lopende contracten. Welke onderwerpen zijn van belang voor reeds bestaande franchisecontracten? Wat met het overgangsrecht?

CAO-LOON HORECA - 27.01.2021

Verlengde horeca-cao, wat met de cao-lonen per 01.01.2021?

Eerder berichtten wij over de verlenging van de horeca-cao (KHN) met een jaar tot en met 31.12.2021. Hieraan gekoppeld zijn de cao-lonen, zoals u weet. Hoe zien deze eruit vanaf 2021? Stijgen deze in 2021 weer? Nee hoor, lees maar verder!

HUUR HORECAPAND - 27.01.2021

Huurkorting bedrijfsruimte door corona?

Ondanks de oproep van de politiek om de pijn door corona tussen huurder en verhuurder te verdelen, geven veel verhuurders niet thuis. Hierover hebben al rechtszaken plaatsgevonden. Welke conclusie valt hieruit voorzichtig al te trekken?

INKOMEN - 27.01.2021

Nauwelijks tot geen inkomen meer, de Bbz kan helpen

Er zijn ondernemers die nauwelijks tot geen baat hebben bij de vele coronasteunmaatregelen die de overheid biedt. Wat kunt u dan nog? Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) kan dan wellicht uitkomst bieden. Hoe zit dat?

PERSONEEL - 27.01.2021

Voorkom uitglijder, anders pakt bedrijfsongeval duur uit

U heeft een wettelijke zorgplicht om te voorkomen dat uw werknemer schade lijdt in de uitoefening van zijn werk. Maar uiteindelijk blijkt het in de praktijk hoe het uitpakt als die zorgplicht wordt geschonden. Hoe oordeelde de rechter onlangs?

OMZETBELASTING - 27.01.2021

Hoeveel btw over omzet speelautomaat en entertainment?

Er zijn de laatste tijd steeds meer family entertainment centers met diverse speelautomaten. Anders dan bij gokhallen gaat het vooral om amusement. Maar welk btw-tarief moet u voor dergelijk amusement berekenen, aldus de rechter?

ZAKELIJK - SOCIALE NETWERKEN - 26.01.2021

Uw bedrijf op LinkedIn

Naast een krachtige netwerktool is LinkedIn ook een steeds belangrijkere plek om uw bedrijf te profileren. Het platform krijgt voortdurend extra opties.

ONTSPANNING - MUZIEK - 26.01.2021

Muziek streamen in uw thuiskantoor in betere kwaliteit

Het aanbod van muziekstreamingdiensten is groot. Bovendien biedt de ene aanbieder een betere geluidskwaliteit dan de andere. Wat is het verschil?

E-MAIL - E-MAILGEBRUIK - 26.01.2021

Hoe kunt u het beste meerdere e-mailaccounts gebruiken?

Veel mensen hebben meerdere e-mailaccounts: een zakelijke, een Gmail-account, eentje van hun internetprovider, etc. Hoe kunt u deze diverse e-mailaccounts het beste beheren?

EIGEN WEBSITE - WEBSITEONTWERP - 26.01.2021

Laat uw klanten vaker klikken

Een offerte aanvragen, productinformatie inwinnen, een afspraak maken in uw winkel of een bestelling plaatsen: het kan allemaal via een virtuele knop op uw website. Maar hoe zet u uw klanten aan om daar ook echt op te klikken?

GEZONDHEID - BEWEGING - 26.01.2021

Hoe houdt u uw fitheid het beste in de gaten?

Met al dat thuiswerken en de start van een nieuw jaar heeft u misschien voornemens om uw conditie te verbeteren. Maar met welk draagbaar toestel volgt u uw fitheid het beste op?

SOFTWARE - PRODUCTIVITEIT - 26.01.2021

Zo maakt u thuiswerken productiever

Werken u en uw medewerkers vaak thuis omwille van de coronacrisis? Thuis of op kantoor: misschien vindt u het wel interessant om meer inzicht te krijgen in uw tijdsbesteding en productiviteit. Kan dat met de tool van RescueTime?

PERSONEELSBELEID - 25.01.2021

Wel of niet online beoordelen in coronatijd?

In tijden van corona beoordelingsgesprekken voeren of toch maar een jaartje overslaan? Waarom is het goed om deze gesprekken te voeren? Wat zijn tips voor waardevolle online beoordelingsgesprekken en gaat het dan alleen over het werk?

SCHOLING - 25.01.2021

Gratis opleidingen voor iedereen

Als uw werknemers noodgedwongen thuiszitten, is het een goed moment om hen enkele opleidingen te laten doen. Hoe kan het pakket NL leert door helpen?

VRIJWILLIGERSVERGOEDING - 25.01.2021

Bedragen vrijwilligersregeling per 2021 omhoog


ARBOWETGEVING - 25.01.2021

Tijdelijke uitbreiding zorgplicht werkgever via Arbobesluit

Zolang heel Nederland nog niet is ingeënt en de Britse COVID-19-mutatie nog onder ons is, wordt het belang van uw zorgplicht nog groter. Om dit te waarborgen, is het Arbobesluit tijdelijk aangepast. Wat speelt er?

ARBEIDSVOORWAARDEN - 25.01.2021

Thuiswerken, wel of geen recht van uw werknemer?

Duidelijk is dat 100% thuiswerken na de lockdown in de meeste gevallen niet zo blijft. Maar 100% terug naar de werkvloer ook niet. Wat zijn de plannen van de overheid? Wordt thuiswerken een recht? Dat wordt wel verwacht. Lees verder!

VAKANTIE & CORONA - 25.01.2021

Op vakantie naar een gebied met code oranje of rood

Ook in coronatijden gaan werknemers op vakantie. Als werkgever wilt u natuurlijk dat uw werknemer geen ‘coronarisico’ loopt. Een werkgever stapte naar de rechter toen een werknemer loog over zijn vakantiebestemming. Wat zei de rechter?

ZIEKTE - 25.01.2021

Verzwijgen tweede baan tijdens ziekte

Uw werknemer is al langere tijd arbeidsongeschikt. Hij wil wel werken, maar niet bij u. Maar dan ontdekt u dat de werknemer al enkele maanden elders werkt. Daar had de werknemer niets over gezegd. Mag dit zomaar en wat kunt u doen?

KOSTENVERGOEDING - 25.01.2021

Vaste kostenvergoedingen, hoe verder per 1 februari 2021?

Zoals u weet, is in december 2020 bekendgemaakt dat het onbelast doorbetalen van reiskostenvergoedingen nog mag tot 1 februari 2021. Maar hoe dan verder? Hoe zit het dan met andere vaste kostenvergoedingen?

EUROPEES CONSUMENTENKEURMERK - 22.01.2021

Een nieuw Europees keurmerk voor webshops per 2021

Het Europees keurmerk Shopping Secure voor webshops is gelanceerd per 2021. Verkoopt u via een webwinkel aan het buitenland, dan is het misschien iets voor u. Hoe zit dat? Wat kunt u ermee als u buitenlandse online klanten heeft?

WET- EN REGELGEVING - 22.01.2021

Verplicht meewerken aan onderhands crediteurenakkoord?

Per 1 januari 2021 is de Wet homologatie onderhands akkoord ingegaan. Hiermee kunnen schuldeisers, zoals u, gedwongen worden om een deel van hun vordering prijs te geven. Hoe zit dat? Wij leggen uit hoe dit werkt.

UITSTAANDE VORDERINGEN - 22.01.2021

Zo voorkomt u verjaring van uw vordering

Na verloop van tijd verjaart uw vordering en kunt u uw klant niet meer tot betalen dwingen. Om verjaring te voorkomen, moet u (als schuldeiser) deze stuiten. Hoe doet u dit?

VENNOOTSCHAPSBELASTING - 22.01.2021

Coronareserve alsnog benutten in BV-aangifte over 2019?

Als uw BV in 2020 vanwege de coronacrisis verlies heeft geleden, mag u dit verlies direct in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 verwerken door een coronareserve op te voeren. Dit leidt dus ook direct tot een liquiditeitsvoordeel.

ICT EN VEILIGHEID - 22.01.2021

Uw bestand illegaal opgeslagen op DocPlayer?


CORONAMAATREGELEN - 22.01.2021

TOGS en TVL fiscaal werkelijk onbelast?


WOZ-BESCHIKKING - 22.01.2021

WOZ-waarde woning vergelijken als WOZ-aanslag binnenvalt

De WOZ-waarde van uw woning wordt vaak afgeleid van recente verkoopcijfers van vergelijkbare panden. Daarbij is het van groot belang dat de panden voldoende vergelijkbaar zijn. Zo niet, dan is de waarde ervan niet leidend. Wat dan?

ARBEIDSRELATIES - 22.01.2021

Belastingdienst start proef webmodule inhuren zzp’ers

Als u een zzp’er inhuurt voor bepaald werk, heeft u natuurlijk samen graag zekerheid over de arbeidsrelatie die u met elkaar aangaat. De Belastingdienst is op 12 januari 2021 gestart met een pilot van een webmodule. Wat kunt u hiermee?

ERFRECHT - 22.01.2021

Welke erfgenamen delen wel en welke delen niet mee?

Wat wordt er bedoeld met onwaardige erfgenamen? In welke gevallen speelt dat? Wat wordt er bedoeld met de categorie van ‘verboden erfgenamen’? Wat staat er in de wet?

BELASTINGEN - 22.01.2021

Schenking aan goed doel of aan kind maakt verschil, hoe?

Een periodieke gift is vaak aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Onder welke voorwaarden is dit? Moet dat elk jaar opnieuw schriftelijk worden vastgelegd? Wat is goed om te bewaken en te regelen voor uw cliënten?

ONROERENDE ZAKEN - 22.01.2021

Huurovereenkomst: wat nu (extra) regelen?


CORONAMAATREGELEN - 22.01.2021

Flinke uitbreiding corona steun- en herstelpakket bekendgemaakt!

De overheid heeft de uitbreiding van het corona steun- en herstelpakket bekendgemaakt. Van enkele regelingen moeten de details nog uitgewerkt worden. Wij houden u daarvan op de hoogte.

arbo - 18.01.2021

Kunt u uw medewerkers verplichten tot vaccinatie?

Het coronavirus brengt allerlei nieuwe discussies teweeg. Een vaccin is de oplossing tegen verdere verspreiding van het virus. Als uw personeel volledig is gevaccineerd, kan uw praktijk weer verder. Maar mag u hen verplichten tot vaccineren?

SAMENWERKING - 18.01.2021

Neem goed afscheid van uw medevennoten!

Het aangaan van een maatschap of vennootschap onder firma raakt niet alleen de vennoten onderling, maar ook de (rechts)verhouding met de buitenwereld. Ook als de samenwerking stopt, moet hieraan aandacht worden besteed.

BELASTINGEN - 18.01.2021

Wat verandert er dit jaar op fiscaal gebied?

Ook in 2021 verandert er weer het nodige op fiscaal gebied. Dit geldt zowel voor eenmanszaken of maatschappen (IB-ondernemers) als voor praktijken in de BV-vorm. Wat zijn nu de belangrijkste wijzigingen?

TUCHTRECHTSPRAAK - 18.01.2021

Teamwork tussen arts en ondersteuner is onmisbaar

Een patiënt van 15 jaar oud komt met zijn ouder op de HAP en moet even wachten op een patiënt met een hogere urgentie. De arts stuurt hem na onderzoek met ibuprofen naar huis. Had de arts zonder meer op de triagiste mogen vertrouwen?

SCHOLING - 18.01.2021

Gratis opleiden tijdens de lockdown

Als uw werknemers door de lockdown thuiszitten, kan het een goed moment zijn om hen enkele opleidingen te laten doen. Hoe kan NL leert door helpen?

TUCHTRECHT - 18.01.2021

Moet de patiënt altijd weten wie de operateur is?

Job Kops is binnen de vakgroep urologie van het opleidingsziekenhuis al jarenlang bekend met een blaascarcinoom. Een van de urologen bespreekt de beoogde ingreep met hem. Moet deze arts de ingreep dan ook uitvoeren?

BEDRIJFSHUUR - 13.01.2021

Bankgarantie kwijt, wat nu?

Het is gebruikelijk dat de huurder van bedrijfsruimte bij aanvang van de huur een bankgarantie (of waarborgsom) verstrekt. Bij het inroepen van de bankgarantie of bij einde huur moet de bankgarantie geretourneerd worden. Wat als deze zoek is?

FINANCIERING - 13.01.2021

De verhuurhypotheek

Het komt regelmatig voor dat iemand een nieuwe woning koopt en zijn ‘oude’ woning wil gaan verhuren of dat uw cliënt een woning wil kopen voor de verhuur. Waar moet hij dan rekening mee houden? Wat kunt u hem adviseren?

Kadaster - 13.01.2021

Alle publiekrechtelijke beperkingen naar één registratie

Alle gemeenten in Nederland zijn verplicht om de publiekrechtelijke beperkingen over te zetten naar de Basisregistratie Kadaster publiekrechtelijke beperkingen (BRK-PB). Hoe zit dat? Wat betekent dit voor u als makelaar?

WONINGHUUR - 13.01.2021

Aanzegging einde tijdelijk huurcontract via (bulk)mail?

Een verhuurder moet het einde van een tijdelijk huurcontract voor woonruimte tijdig aanzeggen. Gebeurt dat niet (goed), dan wordt het huurcontract voor onbepaalde tijd verlengd. Wat besliste de rechter over aanzeggen met een bulkmail?

VERGUNNINGEN - 13.01.2021

Check regelmatig uw e-mail!

Stel, u geeft bij een aanvraag omgevingsvergunning aan dat u goed bereikbaar bent per e-mail. Dit betekent dat het college van B en W een besluit op uw vergunningaanvraag per e-mail mag toesturen. Maar hoe zit het dan met bezwaar, e.d.?

OVERDRACHTSBELASTING - 13.01.2021

Tarieven overdrachtsbelasting vanaf 1 januari 2021

Zoals u ongetwijfeld weet, zijn de tarieven in de overdrachtsbelasting per 1 januari 2021 ingrijpend gewijzigd. In dit artikel zetten we de tariefwijzigingen nog eens voor u een rij.

VERKOOP - 13.01.2021

Aandachtspunten bij overdracht appartementsrecht

Zoals bekend, gelden er bij de overdracht van een appartementsrecht andere aandachtspunten dan bij de overdracht van een woning. Denk bijv. aan het reservefonds van een Vereniging van Eigenaars (VvE) en de aansprakelijkheid voor schulden.

IN DE KIJKER - 13.01.2021

In gebreke stellen, hoe hoort het ook alweer?

Een ingebrekestelling is kort gezegd een brief waarin wordt gevraagd om de gemaakte afspraken correct en binnen een bepaalde termijn na te komen. De juiste inhoud van deze brief en de termijn zijn daarbij heel belangrijk.

EIGENDOMSRECHTEN - 13.01.2021

Ooit wel eens gehoord van een spiegelsplitsing?

Zowel gemeenten als erfpachters kunnen een belang hebben bij omzetting van erfpacht naar volle eigendom. Het komt ook steeds vaker voor. Maar hoe gaat dat in zijn werk als er appartementsrechten gevestigd zijn op een erfpachtrecht?

UW RAADSMAN - 13.01.2021

Een monddoodclausule, mag dat wel?

Met enige regelmaat komen er in de praktijk ‘monddoodclausules’ voor. In dit artikel worden twee rechterlijke uitspraken behandeld waarbij in geding was of er wel een beroep op zo’n clausule gedaan kan worden of dat deze ongeldig is.

FINANCIERING - 13.01.2021

Betaalpauze hypotheek vanwege corona

Onlangs is bekendgemaakt dat de overheid ook in het eerste kwartaal van 2021 een betaalpauze op de hypotheek faciliteert. Hoe werkt dit precies?

ZAKELIJK - FACTUREN - 12.01.2021

Uw facturen sneller betaald

Zeker in deze onzekere tijden wilt u dat uw facturen worden betaald en liefst zo snel mogelijk. Met deze tips bevordert u de betaaldiscipline van uw klanten.

BEVEILIGING - SMARTPHONE - 12.01.2021

Hoe vergrendelt u apps op uw smartphone?

Als u uw smartphone even aan iemand wilt uitlenen of als uw kinderen toegang hebben tot uw toestel, kan het nuttig zijn om sommige apps tegen openen te beveiligen. Hoe doet u dat?

ZAKELIJK - JOBS - 12.01.2021

Waarom zou u rekruteren via sociale media?

Efficiënt rekruteren gebeurt niet enkel via de klassieke kanalen. Waarom zijn ook sociale netwerken nuttig om uw vacatures in de kijker te zetten?

SOFTWARE - OFFICE - 12.01.2021

Evernote of OneNote, welke kiest u?

Evernote kreeg onlangs een nieuwe update. Is deze populaire notitieapp anno 2021 beter dan OneNote, het volledig gratis alternatief van Microsoft?

Cookiebeleid