TUCHTRECHT - 18.01.2021

Moet de patiënt altijd weten wie de operateur is?

Job Kops is binnen de vakgroep urologie van het opleidingsziekenhuis al jarenlang bekend met een blaascarcinoom. Een van de urologen bespreekt de beoogde ingreep met hem. Moet deze arts de ingreep dan ook uitvoeren?

Operatie door een ander

Kops geeft aan dat hij niet wil dat de operatie door uroloog Storm wordt uitgevoerd. De operatie wordt vervolgens ingepland. In de brief van het opnamebureau wordt vermeld dat uroloog Bom de operateur is. Uiteindelijk wordt de operatie gedaan door dokter Klein, die als arts-assistent in opleiding tot uroloog in het laatste jaar van zijn opleiding is. Uroloog Bom was voor supervisie in het operatiecomplex aanwezig.

Klacht

Kops dient een klacht in tegen uroloog Bom en uroloog (destijds arts-assistent) Klein. Hij stelt dat de operatie niet door uroloog Bom is uitgevoerd, zoals vermeld werd in de brief van het opnamebureau. Ook stelt Kops dat hij als gevolg van de operatie last heeft van incontinentieproblemen (ECLI:NL:TGZCTG:2020:202 en ECLI:NL:TGZCTG:2020:203) .

Fout van de planning? Het tuchtcollege stelt vast dat het opnamebureau, buiten medeweten van de urologen om, een brief aan Kops heeft gestuurd met daarin de mededeling dat uroloog Bom de ingreep zou uitvoeren. Kops mocht er dan ook van uitgaan dat de ingreep door deze uroloog zou worden uitgevoerd.

Planning niet doorgespeeld. De bevestiging van de operatie wordt door het opnamebureau verzorgd, maar wordt niet aan de afdeling urologie beschikbaar gesteld en/of in het medisch dossier weergegeven. Het blijft voor het tuchtcollege onduidelijk hoe het opnamebureau aan de informatie is gekomen dat uroloog Bom de ingreep zou uitvoeren. Er is sprake van een ‘slordigheidsfout’ van de afdeling operatieplanning van het ziekenhuis.

Gevolgen

Geen verwijt aan de dokters. Hiervan kan uroloog Bom noch arts-assistent Klein een persoonlijk verwijt worden gemaakt.

Folder was duidelijk. In de folder die Kops voor de operatie heeft gekregen, staat duidelijk aangegeven dat diagnostiek en/of behandeling door specialisten in opleiding kunnen worden uitgevoerd. Ook op de website van het ziekenhuis staat dat vermeld.

Operatie door arts-assistent. De operatie mocht dan ook door de arts-assistent Klein worden uitgevoerd. Hij was daartoe ook bekwaam nu hij in de laatste fase van zijn opleiding zat en die dag onder supervisie van uroloog Bom werkte.

Patiënt was op de hoogte. De arts-assistent heeft zich tijdens de time-outprocedure als operateur voorgesteld. Niet is gebleken dat de Kops daar op dat moment bezwaar tegen had.

Geen fouten

Foutloze operatie. Ook vindt het college dat de ingreep goed is verlopen en niet is gebleken dat tijdens de operatie een fout is gemaakt, waardoor de incontinentieklachten zijn ontstaan. De klachten tegen beide artsen worden afgewezen.

In de praktijk. In de praktijk vindt het consult op de polikliniek vaak plaats bij dokter A, de operatie wordt afgesproken door dokter B en de operatie zelf wordt uitgevoerd door dokter C (meer dan eens een arts-assistent die op het operatieprogramma van een staflid wordt geplaatst).

Het komt veel voor dat de operateur een ander is dan de dokter die de patiënt eerder heeft gezien. Uit de jurisprudentie en de WGBO blijkt dat goede voorlichting over de persoon van de operateur belangrijk is. Dat kan mondeling, door het meegeven van een folder en het verwijzen naar een website. Goede uitleg kan klachten voorkomen.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01