(Para)medicus - Actualiteit

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

GEZONDHEIDSRECHT - 29.03.2022

Nieuwe handreikingen van de Wzd en Wvggz

Sinds 2020 zijn de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) van kracht. Er zijn nieuwe handreikingen die ziekenhuizen en revalidatiecentra ondersteunen in het toepassen van deze complexe wetten.
Lees meer

Cookiebeleid