(Para)medicus - Actualiteit

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

BEROEPSPRAKTIJK - 17.12.2020

Mondkapjes voor zorgaanbieders en -locaties

Maatregelen treffen. Een zorgaanbieder moet zorgen voor een zodanige openstelling, inrichting en zorg dat de ‘coronaregels’ (met name de mondkapjesplicht en het houden van afstand) redelijkerwijs in acht worden genomen. Beperkingen en voorwaarden. Een zorgaanbieder kan, indien dit noodzakelijk is, om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en de hiervoor genoemde maatregelen onvoldoende zijn, beperkingen of andere voorwaarden stellen aan de toegang van personen tot een zorglocatie door iemand die niet bij de zorg, jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning betrokken is of die geen mantelzorger is. ...
Lees meer

BEROEPSPRAKTIJK - 17.12.2020

Uw praktijk in een franchiseformule?

Overweegt u uw praktijk in te brengen in een franchiseformule? Waar moet u dan rekening mee houden als op 01.01.2021 de ‘Wet franchise’ ingaat?
Lees meer

AANSPRAKELIJKHEID - 02.12.2020

Voorkom aansprakelijkheid voor afschalen van planbare zorg

Ook in deze tweede coronagolf blijkt helaas opnieuw dat het afschalen van reguliere/electieve zorg onvermijdelijk is. Vooral het gebrek aan (para)medisch personeel is daarvan de reden. Hoe voorkomt u nu aansprakelijkheid?
Lees meer

PATIËNTENRECHT - 02.12.2020

Gewijzigd beleid moet u ook noteren in het medisch dossier

Wijzigingen in het aanvankelijk ingezette behandelbeleid moeten worden genoteerd in het patiëntendossier, want goede, toegankelijke en begrijpelijke verslaglegging in het dossier is van groot belang. Wat zei de rechter daar onlangs over?
Lees meer

PROTOCOLLEN - 20.11.2020

De plichten van de hoofdbehandelaar

Een hoofdbehandelaar moet de regie tijdens het behandeltraject bewaken. Dat betekent dat hij ervoor zorgt dat de acties van alle hulpverleners op elkaar zijn afgestemd en dat hij het aanspreekpunt is voor patiënt en familie.
Lees meer

BEROEPSPRAKTIJK - 20.11.2020

Toegangsverbod familie tot de zorginstelling

Wat kunt u als zorgverlener doen als familie van een bewoner van het verzorgingshuis zorgt voor onrust? Mag de instelling anderen de toegang tot het gebouw dan ontzeggen? Wat zei de rechter daar nu over?
Lees meer
(Para)medicus - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

BEROEPSPRAKTIJK - 20.11.2020

Toegangsverbod familie tot de zorginstelling

Wat kunt u als zorgverlener doen als familie van een bewoner van het verzorgingshuis zorgt voor onrust? Mag de instelling anderen de toegang tot het gebouw dan ontzeggen? Wat zei de rechter daar nu over?
Lees meer

BEROEPSGEHEIM - 21.10.2020

Medische gegevens verstrekken bij verwijzing, mag dat?

Jip is door haar huisarts verwezen naar de neuroloog die op zijn beurt Jip verwees naar de afdeling medische psychologie. Na een aantal gesprekken met een GZ-psycholoog adviseerde deze aan de huisarts om Jip te verwijzen naar een psychiater.
Lees meer

PRAKTIJKORGANISATIE - 05.11.2020

Dossiervoering na praktijkoverdracht

Het medisch dossier van Joke is na beëindiging van de praktijk van haar huisarts niet terechtgekomen bij de praktijkopvolger en haar nieuwe huisarts. Zij diende daarover een klacht in. Hoe kunt u zo’n klacht voorkomen?
Lees meer

Cookiebeleid