(Para)medicus - Actualiteit

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

GEZONDHEIDSRECHT - 05.06.2023

Online voorschrijven van medicatie blijft onder voorwaarden toegestaan

Recentelijk heeft minister Kuipers van VWS de Beleidsregel voorschrijven via internet gepubliceerd. Deze maakt het mogelijk om geneesmiddelen voor te schrijven zonder dat de voorschrijver de patiënt fysiek heeft ontmoet. Wat zijn de voorwaarden?
Lees meer

GEZONDHEIDSRECHT - 19.12.2022

Nieuwe Leidraad continuïteit van zorg en jeugdhulp van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Als de continuïteit van zorg in een instelling in gevaar dreigt te komen, bijv. bij een (mogelijk) faillissement, moet het belang van cliënten/patiënten voorop blijven staan. Wat verwacht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dan van zorgaanbieders?
Lees meer

HANDREIKINGEN EN PROTOCOLLEN - 06.12.2022

Handreiking omgaan met desinformatie in coronatijd

Het Ministerie van VWS heeft voor zorgverleners een handreiking gemaakt over hoe om te gaan met desinformatie in coronatijd. Omdat dit weer kan spelen in de golf die we wellicht krijgen, blijft dit onderwerp helaas actueel. Wat kunt u hierin vinden?
Lees meer

GEZONDHEIDSRECHT - 24.10.2022

Belangrijke aanpassingen van de multidisciplinaire Richtlijn Palliatieve Sedatie

Zorgverleners ondervonden knelpunten bij uitvoering van palliatieve sedatie in de praktijk. Dat was reden om de richtlijn in juni 2022 te herzien. Naast ethische en juridische expertise is een grote groep patiënten en hun naasten betrokken bij de herziening. Wat moet u weten over de belangrijkste aanpassingen?
Lees meer

PATIËNTENDOSSIERS - 24.10.2022

Pas op voor aansprakelijkheid voor falende controle op toegang van medische dossiers

Onlangs is een ziekenhuis veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan een patiënt, omdat de beveiliging van medische dossiers niet op orde was. Dit is de eerste keer dat een ziekenhuis een patiënt moet compenseren. Wat speelde er?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid