Alle domeinen

2008 - December

VERZEKERINGEN - 30.12.2008

Straks van een lijfrente genieten?


OUDEDAGSVOORZIENING - 30.12.2008

FOR(se) oudedagsvoorziening opbouwen?


BELASTINGEN - 30.12.2008

Het fiscale spaarvarken onbelast doorschuiven?

Als een kind het ouderlijk landbouwbedrijf overneemt gebeurt dat meestal zonder met de fiscus af te rekenen (fiscaal geruisloos). Hoe kan het fiscale spaarvarken van de herinvesteringsreserve ook onbelast worden doorgeschoven?


DIER EN RECHT - 30.12.2008

Preventieregels dierziekten evenhoevigen

Wat is er gewijzigd aan de preventieregels voor evenhoevigen waar u als veehouder mee te maken heeft? Wat wordt verplicht per 1 januari 2009?


BELASTINGEN - GEMEENTE - 30.12.2008

Wat nou reclamebelasting voor mijn naambord?

U heeft er belang bij dat uw patiënten uw praktijk gemakkelijk kunnen vinden. Dus zorgt u voor een bord in uw tuin of aan uw gevel. Dan volgt er een rekening van uw gemeente inzake reclamebelasting. Moet u dat zomaar pikken?


BEROEPSPRAKTIJK - 30.12.2008

Ik kan écht niet werken, dokter …

Uw patiënt vertelt u dat de bedrijfsarts heeft gezegd dat hij gerust weer kan gaan werken. Maar uw patiënt bestrijdt dit en vindt dat hij nog ziek is. En nu?


SUBSIDIE - 30.12.2008

Nog snel Farbo-investeringen doen?

De Farbo-regeling zal per 1 april 2009 worden afgeschaft. Dat schrijft de minister. Wat nu? Hoe zit dat?


GEBOUW EN GROND - 30.12.2008

Geen rekening met uitbreiding; geen nieuwbouw?

Door nieuwbouwplannen die te dicht bij de stankcirkel liggen, kan de uitbreiding van uw bedrijf gevaar lopen. Want kunt u daartegen doen? Waar moet u dan aan denken en wat heeft de rechter daarover gezegd?


RECHT - 30.12.2008

Geen kassen door sloot!

Als u plannen heeft om uit te breiden met uw bedrijf, is het niet zomaar toegestaan om sloten of andere watergangen te dempen. Waar moet u dan rekening mee houden en wat is goed om te weten? Wat heeft de rechter beslist?


BOER EN BEDRIJF - 30.12.2008

Aandachtspunten/wijzigingen Meststoffenwet 2008/2009

Welke zaken gaan vanaf 1 januari 2009 wijzigen ten aanzien van de Meststoffenwet? Wat geldt voor stikstofgebruiksnormen? Waar wordt in de praktijk op gecontroleerd door de AID? Wat is raadzaam?


GEZONDHEIDSRECHT - AANSPRAKELIJKHEID - 30.12.2008

Is die claim haalbaar?

Een patiënt meent dat hij schade heeft ondervonden door een medische fout. Hoe overtuigt u hem dat dit niet het geval is? Hoe voorkomt u dat u in een zinloos proces wordt betrokken?


PRIVÉ - 30.12.2008

Mijn laatste wensen ...

Wat moet u doen als u na het overlijden van uw tante tussen haar papieren een enveloppe vindt met het opschrift: “Mijn laatste wensen” en u daarin een handgeschreven brief aantreft, waarin tante haar muntenverzameling vermaakt?


BELASTINGEN - RECHTSVORM - 30.12.2008

Nu massaal de BV in?

Het belastingtarief van de vennootschapsbelasting is nog verder verlaagd naar 20% over de eerste € 275.000,- winst. Toch levert een BV niet voor iedereen een belastingvoordeel op. Waarom niet?


PERSONEEL - 30.12.2008

Uw steun en toeverlaat wordt 65; wat nu?

Uw naaste medewerkster wordt binnenkort 65 jaar. Haar arbeidscontract eindigt van rechtswege, maar u wilt haar eigenlijk helemaal niet kwijt. Sterker nog: ook zijzelf wil nog wel een tijdje doorgaan. Wat moet u doen?


BOER EN PRIVé - 30.12.2008

“Mijn laatste wensen”

Wat moet u doen als u na het overlijden van uw tante tussen haar papieren een enveloppe vindt met het opschrift “mijn laatste wensen” en daarin een handgeschreven brief aantreft, waarin tante haar muntenverzameling vermaakt?


GEZONDHEIDSRECHT - TUCHTRECHTSPRAAK - 30.12.2008

Met wie spreek ik?

Bij een intakegesprek weet de patiënt niet altijd met wie hij van doen heeft. Dit kan gemakkelijk tot misverstanden en zelfs klachten leiden.


BELASTINGEN - 24.12.2008

Nieuws over belastingboetes


OUDEDAGSVOORZIENING - 24.12.2008

Laat u niet verrassen door de FOR!

Een opgebouwde fiscale oudedagsreserve (FOR) dient ooit afgerekend te worden met de fiscus. Wanneer speelt dit voor u? Waar moet u op letten? Wat te doen?


BELASTINGEN - 24.12.2008

Aandelenbeurs van invloed op WOZ?

Hoezo is de WOZ-waarde van een woning of ondernemingspand fiscaal bekeken belangrijk? Waar moet u op letten? Hoe krijgt u de WOZ-waarde omlaag?


HET OVERKWAM UW COLLEGA - 24.12.2008

Leuk meerwerk!

Stel, uw opdrachtgever wil toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk. Kunt u de hogere kosten automatisch declareren? Hoe gaat u juridisch bekeken veilig te werk? Wat is raadzaam; hoe moet het wél?


CONTROLE - 24.12.2008

Belastingcontrole?


PRIVÉ - 24.12.2008

Verjaringstermijn start bij aanplant boom!

Als de bomen van uw buurman té dicht tegen de perceelsgrens staan, moet u daar binnen een termijn van 20 jaar actie tegen ondernemen. Maar wanneer begint die termijn te lopen? Wat is beslist?


BELASTINGEN - 24.12.2008

Wel of niet ‘ongehoord’?

U kunt schriftelijk bezwaar maken tegen een belastingaanslag waar u het niet mee eens bent. Hoe kunt u ook mondeling uw bezwaar kracht bijzetten?


RECHT - 24.12.2008

Wel/niet geschikt?

Stel, u heeft een werk aangenomen en besteedt een deel daarvan uit. Welke onderzoeksplichten hebben u en uw (onder)aannemer? Wat heeft de rechter beslist in een zaak die bij collega-bouwondernemers hierover speelde?


FINANCIERING - 24.12.2008

Vergroot uw kans op een lening!

Het Besluit Borgstelling MKB Kredieten (BBMKB) is onlangs verruimd. Goed nieuws als u binnenkort voor een krediet naar de bank moet. Lees hier waarom!


RECHT - 23.12.2008

Hoe beschermt u zich bij het inlenen van personeel?

Als u bijvoorbeeld zakendoet met een uitzendbureau, dan loopt u het risico van inlenersaansprakelijkheid. Dat betekent dat de Belastingdienst u kan aanspreken als het uitzendbureau geen belasting afdraagt. Hoe dekt u zich in?


DAT OVERKOMT U TOCH NIET? - 23.12.2008

Overuren nog in 2008 uitbetalen?

Stel, de horeca-cao van Koninklijke Horeca Nederland is op u van toepassing. U weet dat enkele werknemers van u nog zitten met overuren. Moet u daar nog iets mee voordat het jaar voorbij is?


PRIVÉ - 23.12.2008

Fiscaal voordelig erven van opa en oma

Zonder testament erven uw kinderen niet rechtstreeks van hun grootouders. Hoezo is dat fiscaal bekeken vaak jammer? Wat kunt u hiertegen ondernemen?


PERSONEEL - 23.12.2008

Ziek of werkconflict?

Ondanks het feit dat uw kok volgens de bedrijfsarts niet meer ziek is, zegt hij dat hij niet kan komen werken vanwege een conflict met een collega. Is er sprake van ziekte en heeft uw kok recht op loon? Wat is beslist door de rechter?


BELASTINGCONTROLE - 23.12.2008

Hapsnapbeleid geeft fiscale buikpijn

Wie het niet zo nauw neemt met administratie en andere fiscale verplichtingen, kan daar aardig buikpijn van krijgen. Waarop controleert de fiscus volop?


BANK - 23.12.2008

Icesave-spaarders ook fiscaal tussen hoop en vrees?

IJskoud je spaargeld geheel of gedeeltelijk kwijtraken door toedoen van Icesave is op zich al een ramp. Nog erger is het als je het geld keurig op een spaarrekening had geparkeerd om je belastingaanslag te betalen. Wat is raadzaam?


VAN HOREN ZEGGEN - 23.12.2008

Onderhoudskosten horecapand in 2009?

U huurt een horecapand en u verwacht volgend jaar een flinke bups geld kwijt te zijn aan schilderwerk. Kunt u met die kosten nog dit jaar (2008) iets doen?


HORECAKOSTEN - 23.12.2008

Op naar de horecabeurs!


IN DE PIJPLIJN - 20.12.2008

Afschaffing Farboregeling


UITSMIJTER - 20.12.2008

Uitstellen tot volgend jaar


INKOMSTENBELASTING - 20.12.2008

Goud wat fiscaal blinkt

Onder de huidige economische omstandigheden wordt de belangstelling voor beleggen in edelmetalen (vooral goud, maar beleggen kan natuurlijk ook in platina, zilver en zelfs palladium) alleen maar groter. Hoe zit dat fiscaal bekeken?


AUTO - 20.12.2008

Geen privégebruik … toch btw-correctie?

Bij privégebruik van een auto van de zaak moet u in de laatste btw-aangifte van het jaar een correctie opnemen voor dat privégebruik. Weet u dat er zelfs gecorrigeerd moet worden, ook al is er formeel geen sprake van privégebruik?


LOONHEFFING - 20.12.2008

Vaste kostenvergoedingen onder de loep

Kostenvergoedingen staan momenteel hoog op de controlelijst van de Belastingdienst. Teneinde naheffingen loonbelasting te voorkomen, doet u er goed aan deze vergoedingen regelmatig tegen het licht te houden.


WERKWIJZE BELASTINGDIENST - 20.12.2008

Zo een verzuimboete te pakken

De fiscus heeft ruime bevoegdheden om zonder tussenkomst van de rechter boetes op te leggen. Een verzuimboete heeft u dan ook zo te pakken.


FISCOTIP - 20.12.2008

Wel of geen fiscale eenheid per 1 januari?

Als u een holding-BV met een of meerdere werk-BV’s heeft, kunt u inzake de vennootschapsbelasting (vpb) kiezen voor een fiscale eenheid. Is zo’n fiscale eenheid eigenlijk nog wel aantrekkelijk, nu het vpb-tarief is/wordt verlaagd?


WERKWIJZE BELASTINGDIENST - 20.12.2008

Te laat is soms niet fataal

Als u het oneens bent met een beslissing van de Belastingdienst, dan kunt u bezwaar maken. De termijnen daarvoor zijn zeer krap en strak. Wat besliste de rechter onlangs waardoor een te laat ingediend bezwaar toch nog op tijd was?


PROCEDURE - 20.12.2008

Benut uw recht op proceskostenvergoeding!

Onlangs zijn er twee interessante rechterlijke uitspraken gedaan over de proceskostenvergoeding. In de praktijk wordt lang niet altijd een beroep op deze vergoeding gedaan. Hoe zit dat nu precies?


BOUWRECHT - VRAAG VAN EEN ABONNEE - 19.12.2008

Verleggingsregeling in de bouw


APPARTEMENTSRECHTEN - 19.12.2008

Dan betaal je maar gewoon bij!

U herkent het vast wel: een appartementencomplex waar niet genoeg is gespaard om noodzakelijk groot onderhoud en een renovatie uit te voeren. Kan de VvE haar leden dwingen hieraan bij te dragen? Wat zei de rechter?


UW RAADSMAN - 19.12.2008

Herinvesteringsreserve: netto of bruto?

Uw cliënt verhuurt bedrijfsmatig een aantal bedrijfspanden. Hij gaat nu één van die panden verkopen. De vraag is of uw cliënt dan meteen met de fiscus moet afrekenen. Of is het mogelijk de belastingheffing uit te stellen?


VERZEKERINGEN - 19.12.2008

In de brand, uit de brand …

In het geval van een diefstal of brand kan het heel aantrekkelijk lijken om maar meteen wat spullen bij de verzekering als vermist op te geven die u nog geheel ongeschonden in uw bezit heeft. Dit kan u wel heel erg duur komen te staan!


VERKOOP - 19.12.2008

Gunnen aan de hoogste bieder?


IN DE KIJKER - 19.12.2008

Drie dagen bedenktijd in 2009

Zoals bekend, heeft de consument-koper van een woning een bedenktijd van drie dagen. Deze bedenktijd kán echter langer duren dan drie dagen. Op welke data moet u bij het finaal afhandelen van uw aan- en verkoop goed letten?


KOOP - 19.12.2008

Erfpacht: oplossing of lapmiddel?

Nu de huizenmarkt voor het eerst sinds jaren stagneert, komen veel makelaars en projectontwikkelaars tot creatieve ideeën. Eén van die ideeën is het inzetten van het aloude instrument van de erfpacht. Biedt dit een echte oplossing?


BEDRIJFSHUUR - 19.12.2008

Moet ik de nieuwe huurder accepteren?

Uw cliënt verhuurt een winkelruimte (een zogenaamde ‘290-bedrijfsruimte’). Nu heeft de huurder zijn zaak verkocht en wil de koper de huurovereenkomst overnemen. Moet u daar zomaar mee instemmen of zijn er voorwaarden?


ERFDIENSTBAARHEDEN - 19.12.2008

Een ‘dienstbare’ notaris?

Als er bij de levering van grond een erfdienstbaarheid moet worden gevestigd, moet de notaris dit opnemen in de akte. Maar wat als de notaris dit vergeet?


PERSONEEL - 19.12.2008

Minimumloon 1,81% omhoog


ONROERENDE ZAKEN - 19.12.2008

Aankoop pand of bouwterrein btw-belast?

In diverse vakbladen werd gemeld dat er geen optieverzoek voor de btw meer hoeft te worden ingediend bij aankoop van een pand of bouwterrein. Abonnees vroegen zich af wat hier nu van waar is. Wat speelt er?


PRIVÉ - 19.12.2008

Erven; en hoe zit het dan met de fiscus?

In Nederland is het, net als in de meeste andere landen, gebruik dat de fiscus aanschuift als er een erfenis te verdelen valt. De regering wil hier iets aan doen, maar hoe is het eigenlijk geregeld?


VERKOOP - 19.12.2008

Ik koop het zelf wel …

U taxeert als makelaar een mooi bungalowtje. Uw opdrachtgever is tevreden en u neemt de bungalow in de verkoop. Maar eigenlijk wilt u het object zélf wel kopen. Hoe pakt u dat verstandig aan? Wat zei de rechter daar onlangs over?


AUTO - 19.12.2008

Teruggaaf BPM voor uw dieselauto?

Heeft u ná 1 april 2008 een dieselauto aangeschaft? Of bent u dat in de laatste weken van december nog van plan? Dan moet u dit artikel even lezen. Misschien hangt er wel een leuke kerstmeevaller aan vast!


ZOIETS OVERKOMT U TOCH NIET? - 19.12.2008

Is er nu wél een arbeidsovereenkomst of niet?

Als iemand in uw bedrijf werkzaamheden verricht, is het meestal wel duidelijk: die persoon is bij u in dienst. Maar er zijn situaties waarbij u dat niet wilt en u andere afspraken met elkaar maakt. Waar moet u dan op letten?


PERSONEEL - 19.12.2008

Komt u er samen wel uit?

U heeft een werknemer in dienst die onvoldoende functioneert. Het liefst wilt u van deze werknemer afscheid nemen, maar wat komt daar allemaal bij kijken? Hoe pakt u dat aan zonder ingewikkelde procedure? Wij zetten het op een rij.


FINANCIERING - 19.12.2008

Vergroot uw kans op een lening!

Het Besluit Borgstelling MKB Kredieten (BBMKB) is onlangs verruimd. Goed nieuws als u binnenkort voor een krediet naar de bank moet. Lees hier waarom!


NEDERLANDS KORT - 18.12.2008

Nieuw en vernieuwd in Nederland


WEBDIENSTEN - GENEALOGIE - 18.12.2008

Uw stamboom op internet

Stamboomonderzoek, oftewel genealogie, is erg populair op internet. Kunt u uw voorouders vinden met behulp van deze websites?


E-MAIL - WEBMAIL - 18.12.2008

Vergeet uw webmail niet te beveiligen!

Onlangs zijn de webmailboxen van een aantal bekende politici, waaronder kandi­daat-vicepresidente Sarah Palin, zonder veel moeite gekraakt door nieuws­gierige hackers. Hoe beveiligt u uw webmail daartegen?


CONSUMENT - ONLINE WINKELEN - 18.12.2008

Online shoppen over de grote plas

U wilt iets kopen in een Amerikaanse online shop, maar dan merkt u dat die niet levert in Europa. Hoe kunt u toch bestellen in zulke winkels?


ZOEKEN - AFBEELDINGEN - 18.12.2008

Als Google Images u in de steek laat…

Wie een specifieke foto zoekt, grijpt vaak meteen naar Google Images, maar soms schiet deze bron tekort. Welke websites helpen u dan verder?


CONSUMENT - CONSUMENTENINFO - 18.12.2008

Zorgverzekering: overstappen of niet?


SOFTWARE - BROWSER - 18.12.2008

Chrome: wat is goed en wat kan beter?

Naast de sobere look en de duidelijke snelheidswinst zijn er een paar andere handige functies die u alleen in Chrome vindt. Toch ontbreekt er ook wel wat.


ZAKELIJK - JOBS - 18.12.2008

Ingenieur gezocht


CONSUMENT - CONSUMENTENINFO - 18.12.2008

Veilig en voordelig webwinkelen

Online kopen wordt steeds aantrekkelijker. De nieuwe voorwaarden van Thuiswinkel.org geven de consument meer zekerheid. Wat gaat er veranderen?


ZAKELIJK - WEBDIENSTEN - 18.12.2008

Blijf op het juiste spoor

Werkt u samen met collega’s of zakenpartners aan een bepaald project? Welke online tools kunnen u helpen bij het beheer en de opvolging ervan?


SOFTWARE - BROWSER - 18.12.2008

Chrome: sober en snel

Google’s nieuwe browser Chrome haalt nog maar 1% marktaandeel, maar groeit toch snel in populariteit. Tijd om deze eigenzinnige browser eens wat grondiger te bekijken.


SOFTWARE - COMPUTERBEHEER - 18.12.2008

Veilig werken met partities

Standaard bevat elke pc een harde schijf met één partitie. Toch is het een goed idee om met meerdere partities te werken. Waarom en hoe pakt u dat aan?


EIGEN WEBSITE - SITEONTWERP - 18.12.2008

Documenten aanbieden op uw website

Vaak is het handig om een document (een prijslijst, een presentatie of een voorbeeldcontract) op uw website te zetten. Waarop moet u letten?


VERLOF - 16.12.2008

Een stuwmeer vraagt om goed watermanagement

Het is een veelvoorkomend probleem: een werknemer die aan het einde van het jaar véél te veel vakantiedagen overheeft. Zó veel dat wel wordt gesproken over ‘een stuwmeer’. Kunt u dat voorkomen? Wat kan en mag er allemaal?


OPZEGGING - 16.12.2008

Er geldt een opzegverbod. Wat nu?

Het zal u maar gebeuren. Een grote klant valt weg, dus moeten er helaas werknemers ontslagen worden. Wat nu als één van die werknemers ziek is en dat nog wel even zal blijven? Kunt u hem dan toch ontslaan? Wat zei de rechter?


EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST - 16.12.2008

Heb je al een andere baan?

U maakt afspraken met uw werknemer over het einde van de arbeidsovereenkomst en een vergoeding. U laat deze afspraken door de kantonrechter bekrachtigen. Kunt u nog iets doen als uw werknemer al een andere baan heeft?


PERSONEELSBELEID - 16.12.2008

Ga jij maar eerst een tijdje chillen thuis ...

Na een fikse ruzie stuurt u uw werknemer in afwachting van uw onderzoeksresultaten tijdelijk naar huis. Het liefst zou u hem ook geen loon betalen, hij werkt immers niet. Of is ‘schorsen’ alleen iets voor scholen?


LOON - 16.12.2008

Loonbeslag: moet u daaraan meewerken?

Het komt steeds vaker voor: werknemers met geldproblemen. Vaak merkt u dat als werkgever pas als er door een deurwaarder loonbeslag wordt gelegd. Wat houdt dit eigenlijk in en wat zijn uw plichten?


RECHT VAN DE WERKPLEK - 16.12.2008

Met knieklachten thuis, maar wél de marathon lopen?

Uw medewerker is geopereerd aan zijn knie en kan nog niet werken omdat hij nog té veel pijn heeft. Na het weekend ziet u zijn naam staan in de uitslagenlijst van de marathon van Rotterdam. Maar hij had toch zo’n last van zijn knie?


LOONBELASTING EN PREMIES - 16.12.2008

Belastingvrij uitstapje!

Een personeelsreisje is een leuk idee als u eens iets te vieren heeft. Als u het slim aanpakt, kan het belastingvrij. Dat scheelt dan een slok op een borrel!


SOCIALE VERZEKERINGEN - 12.12.2008

Het vangnet van het UWV


BELASTINGEN - 12.12.2008

Afschaffing eerstedagsmelding (EDM)


BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 12.12.2008

Straks werken met BV-light?


GEBOUW EN GROND - 12.12.2008

Bouwperceel met btw, geen overdrachtsbelasting

Een tuinder verkocht een perceel grond aan zijn buurman, die ook een tuinbouwbedrijf exploiteerde. Buurman wilde op het perceel een nieuwe kas bouwen. Hoe werkt dat fiscaal bekeken met de btw en overdrachtsbelasting?


PERSONEEL - 12.12.2008

Later ziek melden bij UWV

Tot 1 november 2008 moest u een langdurig zieke werknemer al na 13 weken ziek melden bij het UWV. Sinds deze datum hoeft u de werknemer gelukkig pas in de 42e week ziek te melden bij het UWV. Hoe werkt dat nu?


MELKQUOTUM - 12.12.2008

Akkoord over melkquotum; hoe nu verder?

Met welke wijzingen ten aanzien van het melkquotum moet u rekening houden? Wat zijn de consequenties van het akkoord dat op 20 november 2008 is gesloten door de Landbouw- en Visserijraad in het kader van de ‘Health check’?


VERZEKEREN - 12.12.2008

Uw overlijdensrisicoverzekering goedkoper?

In de afgelopen jaren zijn de premies voor overlijdensrisicoverzekeringen bij verzekeraars fors gedaald. Hoe kunt u hiervan profiteren?


PRIVÉ - 12.12.2008

Erven van opa en oma fiscaal voordelig

Zonder testament erven uw kinderen niet rechtstreeks van hun grootouders. Hoezo is dat fiscaal bekeken vaak jammer? Wat kunt u ondernemen?


BELASTINGEN - BTW - 12.12.2008

Medisch congres of seminar in het buitenland?

Stel, u bezoekt om uw medische kennis op peil te houden meerdere malen per jaar seminars en congressen in binnen- en buitenland. Kunt u de btw op entreeprijzen, reis- en verblijfskosten terugkrijgen?


CONTROLE - 12.12.2008

Geen fiscale buikpijn krijgen?

Wie het niet zo nauw neemt met administratie en andere fiscale verplichtingen, kan daar aardig buikpijn van krijgen. Waarop controleert de fiscus volop?


BOER EN PRIVÉ - 12.12.2008

Niet scheiden van uw hond?

Veel mensen hechten aan hun hond, kat of ander huisdier. Hoe is dat wettelijk geregeld bij echtscheiding? Wie heeft recht op de hond? Wat speelde laatst hierover bij de rechter? Wat is beslist?


EUROPESE LANDBOUWREGELS - 12.12.2008

Gemeenschappelijk landbouwbeleid op de schop?

Krijgt u directe inkomenssteun, bijv. via bedrijfstoeslag? Dan zult u de komende jaren te maken krijgen met een aantal wijzigingen. Wat zijn die wijzigingen?


PERSONEEL - CONCURRENTIEBEDING - 12.12.2008

Bij mijn concurrent blijf je weg!

Een concurrentiebeding geeft u als werkgever de zekerheid dat uw werknemer niet ‘overloopt’ naar uw concurrent. Zo’n beding wordt dan ook veel gebruikt, bijvoorbeeld door apothekers. Waar moet u als werkgever op letten?


PERSONEEL - ZORGVERLOF - 12.12.2008

Ik heb thuis iemand te verzorgen

Of het nu uw eigen assistente of een patiënt is die met zo’n vraag komt: hoe zit het eigenlijk met kortdurend zorgverlof? Dus: als de werknemer thuis iemand moet verzorgen en daardoor niet kan werken. Moet u dat zomaar goedvinden?


Cookiebeleid