Bouw - Vergunningen en bestemmingsplan

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

BOUWRECHT - 13.11.2023

Voor welke bouwwerken geldt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen?

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) treedt per 1 januari 2024 in werking voor nieuwbouw en per 1 januari 2025 voor verbouwingen van bouwwerken. Dit geldt voor bouwwerken met een laag risicoprofiel.
Lees meer

GEMEENTE - 15.05.2023

Geen legesaanslag omdat gemeente digitaal bouwkostenkompas gebruikt

Onlangs oordeelde Rechtbank Den Haag dat de gemeente geen legesaanslag mocht opleggen, omdat deze gebruikmaakt van het digitale bouwkostenkompas. Wat moet u hierover weten?
Lees meer

RUIMTELIJKE ORDENING - 26.04.2023

Een vergunning van rechtswege? De aanvraag is leidend!

Blijkt uit een aanvraag om een omgevingsvergunning dat de aanvraag ziet op een kantoorgebouw, terwijl dit niet past in het bestemmingsplan, dan kan de vergunning niet van rechtswege ontstaan. Dit besliste de Raad van State onlangs.
Lees meer

VERGUNNINGEN - 22.03.2023

Legesaanslag gemeente vernietigd

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt voor de bouw van bijv. een woning of een bedrijfspand, bent u leges verschuldigd. De hoogte van de leges zijn afhankelijk van de bouwkosten en kunnen flink in de papieren lopen. Voor het bepalen van de bouwkosten gebruikt de heffingsambtenaar doorgaans het bouwkostenkompas. Onlangs oordeelde Rechtbank Den Haag dat de gemeente geen legesaanslag mag opleggen omdat zij gebruikmaakt van het digitale bouwkostenkompas.
Lees meer

PROJECTONTWIKKELING - 20.03.2023

Eerste woondeals met gemeenten gesloten

De woningmarkt is volop in beweging. Het rijk heeft weer de regie genomen. Op dit moment is minister Hugo de Jonge volop bezig met het sluiten van woondeals met provincies en gemeenten. Maar wat houdt dit precies in?
Lees meer

GEMEENTE - 20.03.2023

Regeling huisvesting aandachtsgroepen 2023

Extra (flex)woningen. Zoals u wellicht weet, ontvingen in 2022 76 gemeenten een bijdrage uit de Regeling huisvesting aandachtsgroepen (RHA) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hiermee worden er door gemeenten ruim 7.500 extra (flex)woningen voor bepaalde aandachtsgroepen gerealiseerd. Het gaat hierbij onder andere om uitwonende studenten, statushouders en arbeidsmigranten. Tip. In 2023 gaat de RHA voor de derde keer open. Dit is gepland voor het tweede kwartaal van 2023. Goed om als vastgoed- en/of bouwonderneming hiervan op de hoogte te zijn. ...
Lees meer
Bouw - Vergunningen en bestemmingsplan

Meest gelezen tips & adviezen

BOUWRECHT - 13.11.2023

Voor welke bouwwerken geldt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen?

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) treedt per 1 januari 2024 in werking voor nieuwbouw en per 1 januari 2025 voor verbouwingen van bouwwerken. Dit geldt voor bouwwerken met een laag risicoprofiel.
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid