Bouw - Vergunningen en bestemmingsplan

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

NIEUWBOUW - 09.06.2020

Bankgarantie van de aannemer als vervangende zekerheid?

Bij nieuwbouwprojecten is meestal de 5%-regeling van toepassing. Daaraan kan uitvoering worden gegeven door een depot bij de notaris. Ook kan de aannemer een bankgarantie stellen. Met zo’n bankgarantie ging het onlangs goed mis.
Lees meer

HUUR HORECAPAND - 20.05.2020

Wat als het gebruik van uw huurpand niet is toegestaan?

Als het gebruik van de gehuurde bedrijfsruimte op basis van het bestemmingsplan niet is toegestaan, ontstaan er voor zowel de verhuurder als voor de huurder problemen. Wie is er dan eigenlijk verantwoordelijk? Kunt u uw risico’s beperken?
Lees meer

PROJECTONTWIKKELING - 12.05.2020

Geen draagvlak in de omgeving, geen bestemmingsplan?

Stel, de gemeente verplicht u bij het aanvragen van een vergunning om eerst met de buurt te gaan overleggen voordat u een vergunning krijgt. Kan de gemeente dat vragen? Wat vindt de Raad van State hiervan?
Lees meer

NIEUWBOUW - 12.05.2020

Vertragingen en hogere kosten in de bouw door corona

In de bouw krijgt men als gevolg van de coronacrisis te maken met vertragingen en kostenstijgingen. Er worden dan ook veel juridische procedures verwacht. Uw cliënt heeft onlangs een nieuwbouwwoning gekocht. Wat adviseert u hem?
Lees meer

RUIMTELIJKE ORDENING - 10.03.2020

Invoeringswet ‘Omgevingswet’ ronde verder

Door de Eerste Kamer. De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met de invoeringswet ‘Omgevingswet’. De invoeringswet regelt een soepele overgang van de bestaande naar de nieuwe wetgeving, bijv. over de rechtsgeldigheid van bestaande vergunningen en al lopende procedures. Met de nieuwe ‘Omgevingswet’ worden maatschappelijke opgaven, zoals woningbouw, energietransitie, natuur en bereikbaarheid, geïntegreerd aangepakt. De regels van een gemeente over de fysieke leefomgeving worden straks gebundeld in één omgevingsplan. Provincies en waterschappen gaan dan werken met de regels in de omgevings- en waterschapsverordening. Daarnaast zal elke provincie, gemeente en het rijk een omgevingsvisie opstellen met de langetermijnambities voor de leefomgeving. ...
Lees meer

RECHT - 05.03.2020

Invoeringswet ‘Omgevingswet’

2021. Na de goedkeuring door de Eerste Kamer van de ‘Omgevingswet’ is nu ook de bijbehorende invoeringswet goedgekeurd. De volgende stap zal de datum zijn van de invoering van de ‘Omgevingswet’. Het streven is 1 januari 2021. Digitale ondersteuning. Bij de ‘Omgevingswet’ hoort een goede digitale ondersteuning: het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Digitale informatie over de leefomgeving is straks op één plek te vinden, namelijk in het Omgevingsloket. Via dit loket kan iedereen snel zien wat er mag en wat niet volgens de ‘Omgevingswet’. Overheden leveren de informatie voor het Omgevingsloket. Hiervoor sluiten ze lokale systemen aan op de landelijke voorziening van het digitaal stelsel. ...
Lees meer
Bouw - Vergunningen en bestemmingsplan

Meest gelezen tips & adviezen

HUUR HORECAPAND - 20.05.2020

Wat als het gebruik van uw huurpand niet is toegestaan?

Als het gebruik van de gehuurde bedrijfsruimte op basis van het bestemmingsplan niet is toegestaan, ontstaan er voor zowel de verhuurder als voor de huurder problemen. Wie is er dan eigenlijk verantwoordelijk? Kunt u uw risico’s beperken?
Lees meer

NIEUWBOUW - 09.06.2020

Bankgarantie van de aannemer als vervangende zekerheid?

Bij nieuwbouwprojecten is meestal de 5%-regeling van toepassing. Daaraan kan uitvoering worden gegeven door een depot bij de notaris. Ook kan de aannemer een bankgarantie stellen. Met zo’n bankgarantie ging het onlangs goed mis.
Lees meer

Cookiebeleid