BEDRIJFSHUUR - 13.01.2021

Bankgarantie kwijt, wat nu?

Het is gebruikelijk dat de huurder van bedrijfsruimte bij aanvang van de huur een bankgarantie (of waarborgsom) verstrekt. Bij het inroepen van de bankgarantie of bij einde huur moet de bankgarantie geretourneerd worden. Wat als deze zoek is?

Waarborgsom of bankgarantie. Het is bij verhuur van bedrijfsruimte gebruikelijk om als verhuurder een waarborgsom of een bankgarantie te ontvangen van de huurder bij aanvang van de huur.

Bankgarantie retour. Bij het inroepen van bankgarantie of bij het einde van de huur moet de bankgarantie geretourneerd worden. Wat nu als de bankgarantie zoek is? Wij leggen u uit wat te doen.

Hoe werkt dat nu, een bankgarantie?

Afroepgarantie. Bij verhuur is er sprake van een afroepgarantie. Dit houdt in dat het papier van de bankgarantie belangrijk is. De bank zal alleen een uitkering doen bij het inroepen van de bankgarantie als daadwerkelijk het origineel retour wordt gezonden. Meer is er niet nodig voor de bank.

Formulering. De verhuurder hoeft alleen maar te verklaren dat er op grond van de huurovereenkomst geld verschuldigd is. Let op.  De formulering van de bankgarantie is dus van belang.

Maar één exemplaar. Om doublures te voorkomen, wordt er maar één fysiek exemplaar verstrekt en wordt er in een register bijgehouden ten behoeve van wie er een bankgarantie is verstrekt. De huurovereenkomst en de bankgarantie zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Goed bewaren

Bij het einde van de huur. Bij het einde van de huur moet de bankgarantie door de verhuurder geretourneerd worden. Dat is dus vaak pas jaren later. Uw cliënt moet dus jarenlang goed passen op de bankgarantie en deze in een kluis of iets dergelijks bewaren.

Bij inroepen bankgarantie. Zeker omdat de verhuurder mogelijk bij huurachterstand de bankgarantie wil inroepen. Raak deze dus niet kwijt.

Toch kwijtgeraakt

Bij einde huur. Wat nu als uw cliënt de bankgarantie toch kwijtraakt? Ga dan in overleg met de bank die de bankgarantie heeft verstrekt. Vaak moet de verhuurder dan expliciet verklaren dat de eerdere bankgarantie is komen te vervallen en geen werking meer heeft na het einde van de huur.

Gedurende de looptijd. Gaat het om het opnieuw aanvragen van een bankgarantie gedurende de looptijd van de huurovereenkomst, dan zal de bank alleen onder strikte voorwaarden een nieuwe bankgarantie verstrekken. Let op. Dit geeft wel een hoop rompslomp, met name als er een meerdere belanghebbenden zijn. Zowel de begunstigde als de huurder moeten schriftelijk bevestigen dat zij afzien van de eerder verstrekte garantie.

Let op bij verkoop pand

Wat staat er in de bankgarantie? Koop breekt geen huur, maar dat geldt niet voor de bankgarantie! Bij overdracht van de gehuurde bedrijfsruimte kan de opvolgend eigenaar van het pand de bankgarantie alleen inroepen als dat uitdrukkelijk in de bankgarantie is bepaald.

Bij het zoekraken van de bankgarantie gedurende de looptijd van de huurovereenkomst doet uw cliënt er goed aan om meteen een nieuwe te vragen en niet te wachten totdat de bankgarantie daadwerkelijk ingeroepen moet worden. Er gelden strikte voorwaarden van de bank.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01