Onroerende zaken - Bedrijfspand

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

HUUR HORECAPAND - 03.05.2021

Huurkorting in coronatijd

Heineken als tussenhuurder. Heineken is de huurder van een pand dat ze doorverhuren aan een café-uitbater. Heineken had hem twee maanden huur kwijtgescholden en vroeg zelf aan zijn verhuurder één maand korting. Deze weigerde dat en stapte naar Rechtbank Limburg (ECLI:NL:RBLIM:2021:2982) om te voorkomen dat huurkorting mocht worden ‘doorbelast’. Heineken vroeg daarop om een huurkorting van 50%. In het vonnis stond dat er geregeld huurkorting wordt toegewezen, omdat in de wet staat dat als er omstandigheden zijn die bij het afsluiten van het huurcontract niet konden worden voorzien, dit reden kan zijn om het contract aan te passen. Let op. De rechter vond ook dat niet helder is hoe zo’n huurkorting juridisch vormgegeven mag worden en vraagt daarom een uitspraak van de Hoge Raad. Tip. In zwaar weer kunt u het beste proberen om tot een compromis te komen met de verhuurder. Of deze het zelf huurt, doet voor u niet ter zake. Een huurkorting van 50% lijkt redelijk, maar rechters houden ook vaak rekening met andere omstandigheden. Download hiervoor het overzicht met aandachtspunten. Wij volgen de zaak voor u op de voet. ...
Lees meer

VERHUUR - 21.04.2021

Kwijting overeengekomen, kan de huurder niets meer vorderen?

Regelmatig wordt er bij het einde van de huur een vaststellingsovereenkomst gesloten met een beding over kwijting: “Over en weer hebben partijen niets meer van elkaar te vorderen” . Kan de verhuurder alle claims van de huurder hiermee afdoen?
Lees meer

BEDRIJFSHUUR - 21.04.2021

Hoe per 1 januari 2023 aan de energielabel C-plicht voldoen?

De energielabel C-plicht gaat in op 1 januari 2023. Dat lijkt ver weg, maar om geen gebruiksverbod te riskeren, moeten de aanpassingen in het kantoorpand voor die datum zijn gedaan. De plicht kan gelden voor verhuurder en huurder. Hoe zit dat?
Lees meer

BEDRIJFSHUUR - 21.04.2021

Bedrijfsmatige verhuur, recht op (handels)rente?

Rente over achterstallige huur. Als de huur van een bedrijfspand niet wordt betaald, kan de verhuurder over de huurachterstand rente vorderen. Is dat dan de wettelijke rente of de wettelijke handelsrente? De wet kent twee soorten rente: de ‘gewone’ wettelijke rente die op dit moment 2% bedraagt en de wettelijke handelsrente van 8%. De handelsrente mag worden gerekend bij betalingsachterstanden die hun oorsprong vinden in zakelijke overeenkomsten die na 1 december 2002 zijn gesloten. ...
Lees meer

BELASTINGEN - 21.04.2021

Woon-praktijkpand op de balans?

Een abonnee vraagt zich af of zij haar woon-praktijkpand als zakelijk moet aanmerken of juist niet. Waar moet zij op letten? Een praktijkvoorbeeld ter illustratie.
Lees meer

SUBSIDIE - 08.04.2021

In 2020 naast de isolatiesubsidie (SEEH) gegrepen?

Minimaal twee isolatiemaatregelen. In 2020 konden huiseigenaren subsidie krijgen als zij minimaal twee isolatiemaatregelen hadden genomen: de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH). Veel aanvragers vielen echter buiten de boot, omdat het budget overschreden was. Overkwam u dat ook? Tip 1.  Geen zorgen, want er komt € 45 miljoen extra ter beschikking. In een brief van 1 maart 2021 aan de Tweede Kamer meldde minister Ollongren van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties dat de regeling heel succesvol is gebleken en dat er budget naar 2020 wordt geschoven. Had u subsidie aangevraagd en was dit om budgettaire redenen afgewezen, dan krijgt u binnenkort automatisch bericht. Tip 2.  Dat geldt ook voor Verenigingen van Eigenaars (VvE’s). Daarvoor komt er € 20 miljoen beschikbaar. Voor woningeigenaren is in 2021 de ISDE-regeling van toepassing. Hiervoor gelden twee isolatiemaatregelen of één isolatiemaatregel in combinatie met een warmtepomp, zonneboiler of een aansluiting op een warmtenet. ...
Lees meer
Onroerende zaken - Bedrijfspand

Meest gelezen tips & adviezen

BEDRIJFSHUUR - 22.03.2021

Wat als de huurder gewoon stopt met betalen?

Sommige huurders liggen vanwege de sluitingen van hun bedrijf door de coronamaatregelen op ramkoers met hun verhuurder. Huurders zijn de wanhoop nabij en er wordt steeds vaker helemaal geen huur betaald. Wat kunt u doen?
Lees meer

BEDRIJFSHUUR - 22.02.2021

Vermindering van de huur bij verplichte bedrijfssluiting

De lockdown hakt er bij veel ondernemers hard in. Zij vinden vaak dat zij niet de enigen hoeven te zijn die hiervoor de prijs betalen, ook de verhuurder moet volgens hen meebetalen. Wat heeft de rechter hier nu over beslist?
Lees meer

ONROEREND GOED - 02.04.2021

Is uw bedrijfspand ook uw pensioenkapitaal?

Veel MKB-ondernemers zien hun bedrijfspand als een appeltje voor de dorst. Het idee is dan dat het bedrijfspand na overdracht of beëindiging van de onderneming verhuurd of verkocht wordt, om zo hun pensioen zeker te stellen. Hoe pakt dit uit?
Lees meer

Cookiebeleid