IN DE KIJKER - 13.01.2021

In gebreke stellen, hoe hoort het ook alweer?

Een ingebrekestelling is kort gezegd een brief waarin wordt gevraagd om de gemaakte afspraken correct en binnen een bepaalde termijn na te komen. De juiste inhoud van deze brief en de termijn zijn daarbij heel belangrijk.

Afspraak is afspraak

In gebreke stellen: wat is dat? Uitgangspunt is dat gemaakte afspraken worden nagekomen, maar ook dat als dat niet gebeurt, u iemand de gelegenheid geeft om dit te herstellen. De wet schrijft voor (art. 6:82 BW) dat u een partij in dat geval eerst ‘in gebreke’ moet stellen en hem aanmaant de afspraken alsnog na te komen. Pas als iemand dat niet doet, is hij ‘in verzuim’ en kunt u verdere (juridische) stappen zetten en bijv. de overeenkomst ontbinden of schadevergoeding vorderen.

Wat zegt de wet? In artikel 6:82 BW is bepaald wat een ingebrekestelling is: “een schriftelijke aanmaning waarin u de andere partij een redelijke termijn gunt om alsnog de afspraken na te komen”.

Wettelijk eisen ingebrekestelling

Schriftelijk. Een ingebrekestelling moet schriftelijk zijn. Een (aangetekende) brief heeft de voorkeur, ook omdat u op deze manier kunt bewijzen dat u iemand op zijn verplichtingen heeft gewezen. Let op. Dit betekent dus dat het mondeling aan iemand melden dat hij zich aan de afspraken moet houden en bijv. alsnog binnen één week de beloofde keuken moet leveren, niet wordt gezien als een ingebrekestelling. Uit de brief moet bovendien expliciet blijken dat u iemand aanmaant om alsnog de afspraken na te komen.

Redelijke termijn. De brief moet ook een duidelijke termijn bevatten waarbinnen de gemaakte afspraken alsnog moeten worden nagekomen. Ook moet de termijn redelijk zijn, iemand moet wel daadwerkelijk in staat worden gesteld de afspraken na te komen. Dit betekent de eis dat iemand al de volgende dag de hiervoor genoemde keuken komt plaatsen, onredelijk is. De termijn moet bovendien helder zijn: de formulering ‘zo spoedig mogelijk’ voldoet dus niet, omdat dit geen concrete tijdsaanduiding is. Tip. Neem dus op: ‘binnen twee weken’ of ‘binnen acht werkdagen na heden’.

Wees duidelijk. De brief moet ook duidelijk maken wat er precies van de schuldenaar wordt gevorderd en dit moet bovendien in lijn zijn met de eerder met u gemaakte afspraken: als u een keuken heeft gekocht, is de verkoper verplicht een keuken te leveren. De vordering om ‘contact op te nemen om een afspraak te maken’ is geen eis die u op grond van de gemaakte afspraken kunt stellen, omdat alleen de levering van een keuken is afgesproken.

Wat speelde er onlangs bij de rechter?

Discussie met aannemer. Hoe belangrijk de bewoording van een ingebrekestelling is, is onlangs door Hof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2020:2089) nog eens heel duidelijk gemaakt. In een discussie met een aannemer over de bouw van een woning, werd de aannemer gesommeerd om met een herstelplan te komen. Het hof vond deze eis niet redelijk: de opdrachtgever kon helemaal geen aanspraak maken op een herstelplan, omdat dit geen verplichting was op grond van de aannemingsovereenkomst. De aannemer was immers alleen verplicht een woning te bouwen die voldeed aan de gemaakte afspraken. De aannemer was hierdoor niet in verzuim geraakt en de opdrachtgever had de aannemingsovereenkomst niet mogen ontbinden en kon geen schadevergoeding eisen. Deze uitspraak laat maar weer zien hoe belangrijk een goede ingebrekestelling is.

Formuleer een ingebrekestelling zorgvuldig en eis alleen waar u op grond van de overeenkomst recht op heeft. De brief moet ook een duidelijke termijn bevatten waarbinnen de gemaakte afspraken alsnog moeten worden nagekomen. Gebruik ons model.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01