Onroerende zaken - Aan- en verkoop

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

AAN- EN VERKOOP - 15.05.2023

Verkoper akkoord met ontbinding koopovereenkomst?

Als de koper van een woning een beroep doet op het financieringsvoorbehoud, wordt de koopovereenkomst ontbonden. Maar wat als de verkoopmakelaar zegt dat de ontbinding akkoord is, terwijl de verkoper het daar niet mee eens is?
Lees meer

UW RAADSMAN - 15.05.2023

Verkoop onroerende zaak door een stichting

Het komt in de praktijk wel eens voor dat een stichting eigenaar is van een onroerende zaak. Als de stichting de onroerende zaak gaat verkopen, rijst de vraag wie er namens de stichting bevoegd is om dit te regelen. Waar moet u op letten?
Lees meer

AAN- EN VERKOOP - 15.05.2023

Door levering eigenaar van de grond: wat met andere opmeting door Kadaster en verjaring?

Door ondertekening van de notariële akte van levering en inschrijving in het Kadaster wordt een koper eigenaar van de grond. Wat als deze daarna door het Kadaster anders wordt opgemeten? Wie is er dan eigenaar van het afwijkende deel?
Lees meer

IN DE KIJKER - 15.05.2023

De sleutelverklaring, risico’s en fiscale gevolgen

Soms wordt er al voor de notariële overdracht van een woning een sleutel aan de koper gegeven. Er wordt dan meestal een sleutelverklaring getekend. Wat zijn daarbij de aandachtspunten? Moet er dan al overdrachtsbelasting worden betaald?
Lees meer

AAN- EN VERKOOP - 15.05.2023

Kan er nog een beroep worden gedaan op het financieringsvoorbehoud als er een financiering is?

Een financieringsvoorbehoud is gebruikelijk en veilig voor de koper. Het is vaak een standaardbepaling. Hoe zit het als er een beroep op het financieringsvoorbehoud wordt gedaan terwijl de financiering rond is en er een bankgarantie is afgegeven?
Lees meer

EIGEN WONING - 01.05.2023

Goedkeuringen overdrachtsbelasting

De startersvrijstelling en het verlaagde tarief in de overdrachtsbelasting zijn uitgebreid.
Lees meer
Onroerende zaken - Aan- en verkoop

Meest gelezen tips & adviezen

EIGEN WONING - 01.05.2023

Goedkeuringen overdrachtsbelasting

De startersvrijstelling en het verlaagde tarief in de overdrachtsbelasting zijn uitgebreid.
Lees meer

AAN- EN VERKOOP - 20.03.2023

Controleer of de ontbindende voorwaarden zijn uitgewerkt

Bij de eigendomsoverdracht van onroerende zaken moeten alle overeengekomen ontbindende voorwaarden uitgewerkt zijn. Als dat niet het geval is en de notaris toch de leveringsakte passeert, kan dit hem dan worden aangerekend?
Lees meer

OVERDRACHTSBELASTING - 03.04.2023

Vastgoedvennootschap bij 5% belang in werkmaatschappij

Verhuren ouders via hun holding vastgoed aan een werkmaatschappij waarin zij zelf indirect 5% houden en hun zoon indirect de overige 95%? Dan is er bij schenking door de ouders van de aandelen in hun holding aan de zoon overdrachtsbelasting verschuldigd.
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid