Onroerende zaken - Aan- en verkoop

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

OVERDRACHTSBELASTING - 29.04.2021

Koopprijs onroerende zaak niet altijd heffingsmaatstaf OVB

Over de verkrijging van een onroerende zaak is meestal overdrachtsbelasting (OVB) verschuldigd. Een recente uitspraak van Hof Amsterdam biedt meer duidelijkheid over de grondslag voor het bepalen van de overdrachtsbelasting.
Lees meer

SALE-AND-LEASE-BACK - 29.04.2021

Sale-and-lease-backtransactie en btw

De Hoge Raad heeft recentelijk geoordeeld over een sale-and-lease-backconstructie die voor de btw als levering wordt aangemerkt.
Lees meer

IN DE KIJKER - 21.04.2021

Aanbod en aanvaarding, overeenstemming over de prijs

Hoe zat het ook alweer met de totstandkoming van een koopovereenkomst? Is de vaststelling van de koopprijs door een taxateur een aanbod van de verkoper dat uitsluitend nog door de koper aanvaard hoeft te worden of is er meer nodig?
Lees meer

FINANCIERING - 21.04.2021

Woning met een spaarhypotheek verkopen

Uw cliënt heeft een spaarhypotheek met een flink spaarsaldo. Hij verkoopt zijn huis en de opbrengst is voldoende om de hypotheek af te lossen, zonder het spaarsaldo te gebruiken. Maakt het wat uit of hij de spaarpot laat staan?
Lees meer

KOOP - 21.04.2021

De veilingkoper die zich vergist

Bij de rechter speelde een zaak van een veilingkoper die onderhands een bod op een pand had uitgebracht. Hij had zich echter vergist in de prijs. Dat had hij direct gemeld bij de veilingnotaris, maar de bank wilde hem toch aan zijn bod houden.
Lees meer

EIGEN WONING - 25.03.2021

Duidelijkheid over startersvrijstelling overdrachtsbelasting

Uit de antwoorden van de Belastingdienst op een aantal praktijkvragen over de startersvrijstelling overdrachtsbelasting blijkt dat een starter op de woningmarkt die voor 1 april 2021 een nieuw huis koopt, maximaal een maand de tijd krijgt om deze woning ook formeel te betrekken.
Lees meer
Onroerende zaken - Aan- en verkoop

Meest gelezen tips & adviezen

ERFDIENSTBAARHEDEN - 22.02.2021

Erfdienstbaarheid van licht en uitzicht

Bij de rechter speelde eind 2020 een zaak waarbij de eiseres verwijdering van heidematten door de buren vorderde. Zij beroept zich op een erfdienstbaarheid van licht en uitzicht. Hoe verhoudt zo’n erfdienstbaarheid zich tot het recht op privacy?
Lees meer

VERKOOP - 22.02.2021

Wachten op verkoper bij een gebrek

Als de koper van een woning een gebrek ontdekt, moet hij dit tijdig bij de verkoper melden, zodat deze eventueel actie kan ondernemen. Hoe zit dat?
Lees meer

UW RAADSMAN - 22.02.2021

Overwaarde op woning verzilveren

Uw cliënt is al op leeftijd en heeft een flinke overwaarde op zijn eigen woning. Hij vraagt zich af of het mogelijk is om deze overwaarde te verzilveren. Dat kan onder andere met een verzilverlening of een extra hypotheek. Zijn er nog meer opties?
Lees meer

Cookiebeleid