FISCOTIP - 27.10.2022

Speel in op tariefdifferentiatie box 2

Als de plannen doorgaan, betaalt u als dga vanaf 2024 extra belasting over uitgedeelde winst boven € 67.000. Door hier tijdig op in te spelen, kunt u uw bijdrage aan de staatskas grotendeels beperken. Wat zijn de mogelijkheden?

Aanpassing box 2-tarief. In het Belastingplan 2023 wordt per 2024 een aanpassing van de tarieven in box 2 aangekondigd. Over inkomen tot € 67.000 gaat het tarief 24,5% bedragen, over het meerdere 31%. In vergelijking met het huidige tarief van 26,9% betekent dit een tariefsverlaging van 2,4%-punt voor inkomens tot € 67.000, daarboven is er sprake van een tariefstijging van 4,1%-punt. Wat is daaraan te doen?

Keer voor 2024 dividend uit

U kunt de maatregel voorlopig omzeilen door voor 2024 fors meer dividend uit te keren dan € 67.000, uiteraard voor zover dit binnen uw mogelijkheden ligt. Tot € 67.000 is het tarief vanaf 2024 lager, erboven hoger. Het omslagpunt ligt bij € 106.219. Keert u meer uit aan dividend, dan betaalt u vanaf 2024 meer belasting dan nu. Een fors dividend kunt u dus het beste voor 2024 uitkeren. Een voorbeeld ter verduidelijking.

€ 500.000 dividend in 2022 of 2024?
Belasting box 2 2022 Belasting box 2 2024 verschil
26,9% van € 500.000 € 134.500 24,5% van € 67.000 €   16.415
31% van € 433.000 € 134.230
Totaal € 134.500 € 150.645 € 16.145

Lenen bij eigen BV gemaximeerd. Overweeg het voorgaande in ieder geval als u momenteel meer dan € 700.000 aan leningen bij uw BV heeft uitstaan. Zoals bekend, wordt vanaf 2023 het lenen bij uw eigen BV gemaximeerd. Naast een hypotheek voor uw eigen woning, mag u tot € 700.000 bij uw eigen BV lenen en betaalt u over het meerdere belasting. Via een dividenduitkering kunt u uw leningen dus nog voordelig aflossen. U heeft hiervoor tot en met 2023 de tijd, dus zorg dat uw leningen voor 2024 (deels) afgelost zijn.

Anticipeer op eerste schijf

In de eerste schijf gaat u vanaf 2024 slechts 24,5% belasting betalen, tegen 26,9% nu. In bepaalde gevallen is het lonend hierop te anticiperen. Keert u zichzelf bijv. al jaren € 20.000 aan dividend uit, stel dit in 2022 en 2023 dan uit tot 2024. Uiteraard alleen voor zover u deze middelen niet eerder nodig heeft. U betaalt per saldo dan immers 2,4% belasting minder over € 40.000, oftewel: € 960.

Ken ook uw partner dividend toe

Heeft u een fiscale partner, dan kunt u gebruikmaken van het feit dat u uw inkomsten in box 2 naar eigen inzicht kunt verdelen. Doet u dit fiftyfifty, dan betekent dit dat u vanaf 2024 bij beiden tot € 67.000 slechts te maken heeft met een heffing van 24,5%. Per saldo geldt dan dus over maximaal 2 x € 67.000, oftewel: € 134.000, het lage tarief. Dit scheelt u dus maximaal € 134.000 x 2,4% = € 3.216 aan heffing in box 2. Ieder jaar dus!

Wat kunt u hiermee?

Anticipeer zo mogelijk op de komende tariefwijzigingen in box 2. Hoe dit voor u het beste uitpakt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Houd daarbij in uw achterhoofd dat u tot een inkomen van € 106.219 in box 2 voordeliger uit bent dan nu het geval is. Heeft u een partner, dan is dit zelfs tot € 212.438. Bij een inkomen in box 2 van € 67.000 (of € 134.000 als u een partner heeft), profiteert u maximaal.

Winst niet oppotten. Houd er verder rekening mee dat oppotten van winst in uw BV vanaf 2024 minder aantrekkelijk wordt. Bij de uiteindelijke verkoop van uw BV betaalt u dan immers al snel het tarief van 31%.

Pas uw dividenduitkeringen aan de nieuwe tarieven in box 2 aan. Verdeel vanaf 2024 in uw aangifte een dividend van meer dan € 67.000 tussen u en uw partner. Overweeg dividend voor 2024 uit te keren om een schuld van meer dan € 700.000 bij uw BV deels af te kunnen lossen.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01