RECHT VAN DE BOUW - 14.11.2007

Fouten bij de uitvoering

Een bouwdeskundige vond dat uw collega slecht werk had geleverd omdat hij de nieuwe vloer bovenop de oude had gelegd. Wat zei de rechter?

Bouwdeskundige inschakelen. Bij een technische vraag tijdens een al aangespannen rechtszaak over de vraag of bouwwerkzaamheden goed zijn uitgevoerd, zal de rechtbank vaak een deskundige benoemen.

Vooraf deskundige inschakelen. Het is ook mogelijk de rechtbank te vragen - voorafgaand aan de start van een procedure - een deskundige aan te stellen. Zo weten de partijen vooraf (voor een rechtszaak) waar zij aan toe zijn. En zo kan ook een nodeloze procedure voorkomen worden. Voor een collega-bouwondernemer was er een probleem. Niet alleen zijn opdrachtgever, maar ook de (vooraf ingeschakelde) deskundige vond dat hij een slechte vloer had gelegd. Toch liet uw collega het nog op een procedure aankomen. Hoe liep dat af?

Akkoord gegaan! De deskundige vond dat uw collega slecht werk had geleverd omdat hij de nieuwe vloer bovenop de oude vloer had gelegd. Daarbij waren contactdozen en leidingen deels ingestort. Uw collega wees erop dat de (zoon van) opdrachtgever hiertegen niet had geprotesteerd toen de vloer werd aangelegd. De rechter verwierp dit verweer. Het instorten van contactdozen is ongebruikelijk, zegt de rechter. Voor het aldus aanbrengen van een nieuwe vloer moet uitdrukkelijk (dus zet het op papier!) toestemming worden gegeven.

Mogelijkheid tot herstel. Verder vond uw collega dat hij niet in de gelegenheid was gesteld zelf de problemen op te lossen. En die mogelijkheid had hem geboden moeten worden, vond hij. De rechter was het ook daar niet mee eens. Uw collega had namelijk wel aangeboden wat randen af te werken met plinten maar niet om de gehele vloer te vervangen. En dat was de enige goede wijze van herstel geweest, aldus de rechter. Uw collega moest daarom de kosten van het vervangen van de vloer vergoeden (LJN: BB6037).

Mogelijkheid zelf gebreken te herstellen. Moet een aannemer altijd in de gelegenheid worden gesteld de fouten die hij heeft gemaakt zelf te herstellen? Uitgangspunt is dat uw opdrachtgever eerst een ingebrekestelling aan de aannemer stuurt, waarin de aannemer de mogelijkheid wordt geboden zelf de gebreken te herstellen.

U moet herstelwerk kunnen doen. Vraag uw opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor de herstelwijze die u aanbiedt; daarmee staat u sterk.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01