CONTRACT - 09.10.2009

Telecomcontracten, hoe komt u ervan af?

Op 1 juli 2009 is de nieuwe Telecomwet in werking getreden. Hierin is onder andere geregeld dat telecomcontracten makkelijker kunnen worden opgezegd. De maximale opzegtermijn is één maand. Wat heeft ú daaraan?

Welke contracten?

Vanaf 1 juli 2009 kunt u telecomcontracten gemakkelijker opzeggen. De nieuwe regels gelden voor:

  • mobiele en vaste telefonie;
  • internet en kabel.

Dat was toen. Tot 1 juli 2009 was het zo dat na afloop van het contract, dit stilzwijgend verlengd werd voor eenzelfde periode. Op deze manier kon u ongemerkt vast blijven zitten aan het contract.

Zo is het nu. Vanaf 1 juli 2009 is dit veranderd. Telecomcontracten worden nog steeds stilzwijgend verlengd, maar voortaan kunt u het verlengde contract opzeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand. Op die manier wordt het voor u gemakkelijker om over te stappen naar een andere provider.

Wanneer geldt dit?

Contract uitdienen. Voordat u kunt opzeggen met een opzegtermijn van één maand, moet u natuurlijk wel uw contract uitdienen. De opzegtermijn van één maand geldt dan ook pas na afloop van de afgesproken contractsduur.

Voorbeeld. U heeft een abonnement voor één jaar afgesloten. Dat jaar moet u bij dezelfde provider blijven. Wilt u echter na 15 maanden overstappen naar een andere provider, dan kan dit. Het abonnement is namelijk niet na 12 maanden automatisch met weer 12 maanden verlengd. Na 12 maanden kunt u het abonnement iedere maand opzeggen.

Algemene voorwaarden

De meeste telecomcontracten worden aangegaan voor één of twee jaar. Uw provider kan in de algemene voorwaarden hebben opgenomen dat het contract gedurende deze periode niet tussentijds mag worden opgezegd.

U bent hier echter niet altijd aan gebonden. Algemene voorwaarden zijn namelijk niet altijd rechtsgeldig. Dit geldt vooral voor contracten met een looptijd van twee jaar. Hoe zit dat precies?

De nieuwe Telecomwet bepaalt dat een contract van langer dan één jaar dat door een consument wordt afgesloten, na een jaar moet kunnen worden opgezegd.

Let op. Vaak staat in de algemene voorwaarden dat u bij tussentijdse opzegging de resterende abonnementskosten moet betalen. Dit is een rechtsgeldige voorwaarde. In dat geval kunt u het contract beter niet tussentijds beëindigen.

Tussentijds opzeggen

Voordat de nieuwe wet ging gelden, besliste de rechter (LJN: BD6190) dat een tweejarig contract na één jaar moet kunnen worden opgezegd. Óók als in de algemene voorwaarden staat dat dit niet is toegestaan. Hierbij moet wel een redelijke opzegtermijn van twee of drie maanden in acht worden genomen. Dus geen opzegtermijn van één maand. Pas na afloop van de twee jaar kan maandelijks worden opgezegd. Of dat onder de nieuwe wet nog steeds zo geldt, is maar de vraag, zeker als de provider u bijv. een dure telefoon cadeau heeft gedaan.

Hoe moet u opzeggen? Heeft u het contract telefonisch afgesloten, dan mag u ook telefonisch opzeggen. Uw provider mag in dat geval een telefonische opzegging niet weigeren.

Tip. Zegaltijd schriftelijk op. Op deze manier kunt u altijd bewijzen dat u inderdaad heeft opgezegd.

Ná de looptijd van het contract kunt u het contract maandelijks opzeggen. Ook een tweejarig contract kunt u al na één jaar tussentijds beëindigen. U moet dan wel rekening houden met een opzegtermijn van twee of drie maanden.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01