Landbouw - Landbouw wet- en regelgeving

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

ERFRECHT - 14.09.2022

Ongelijke schenkingen zijn moeilijk gelijk te trekken

Vaak hebben ouders onvoldoende liquide middelen om alle kinderen hetzelfde bedrag te schenken. Dat speelt vooral als het geld in de bakstenen zit. Voor geen ongelijkheid kan er bij de schenking een inbrengverplichting worden opgelegd.
Lees meer

PRODUCTIERECHTEN - 14.09.2022

Vrijstellingsregeling zoogkoeienhouderij nu ook overdraagbaar

Als zoogkoeienhouder kunt u de Vrijstellingsregeling zoogkoeienhouderij gebruiken. Deze regeling bestaat sinds 2018, maar staat nu definitief in de Meststoffenwet. U kunt nu de vrijstelling overnemen bij een volledige bedrijfsoverdracht.
Lees meer

BOER EN BEDRIJF - 14.09.2022

GLB 2023: procedure van aanmelding tot uitbetaling

Wilt u vanaf 2023 GLB-subsidies ontvangen? Voor bepaalde subsidies, bijv. de basispremie, moet u zich vooraf melden bij RVO.nl. Zonder aanmelding, geen GLB-subsidies. Voor welke subsidies geldt dit? Wanneer kunt u zich aanmelden?
Lees meer

BOER EN BEDRIJF - 14.09.2022

Misschien vrijstelling twee voorwaarden nieuwe GLB: geldt dat ook voor u?

Het nieuwe GLB gaat in 2023 van start. Als u in aanmerking wilt komen voor de basispremie, ecopremie en/of het ANLb, moet u voldoen aan de (nieuwe) voorwaarden. Enkele nieuwe voorwaarden worden uitgesteld tot en met 2024.
Lees meer

BOER EN BEDRIJF - 14.09.2022

Hoe staat het met het nieuwe GLB?

Nog ruim drie maanden en dan gaat het nieuwe GLB in. Inmiddels is duidelijk hoe het nieuwe GLB-systeem eruit komt te zien. Echter veel detailregels zijn nog niet definitief, terwijl de tijd begint te dringen: het is zo 2023. Wat is de stand van zaken?
Lees meer

LANDBOUWVRIJSTELLING - 14.09.2022

Wanneer geldt de landbouwvrijstelling wel (of niet)?

Vooruitlopend op een eventuele toekomstige afschaffing van de landbouwvrijstelling, hebben veel bedrijven hun landbouwgrond geherwaardeerd. Soms valt de herwaarderingswinst toch niet onder de vrijstelling, zoals bij bosgrond.
Lees meer
Landbouw - Landbouw wet- en regelgeving

Meest gelezen tips & adviezen

ERFRECHT - 13.07.2022

Verklaring van erfrecht nodig?

Kosten maken? Het opstellen van een verklaring van erfrecht is wettelijk niet verplicht, maar vaak zullen banken, op grond van interne richtlijnen van de bank, een verklaring van erfrecht willen hebben, voordat de bankrekeningen van de erflater ten behoeve van de erfgenamen worden vrijgegeven. De kosten voor het opstellen van een verklaring van erfrecht bedragen minimaal ongeveer € 500. Is er een groot aantal erfgenamen en heeft de notaris daardoor meer tijd nodig om de verklaring op te stellen, dan kunnen deze kosten beduidend oplopen. ...
Lees meer

GEBOUW EN GROND - 13.07.2022

Grond verkregen door verjaring plus geen schadevergoeding

Door bevrijdende verjaring kan men eigenaar worden van een stuk grond. Daarvoor hoeft de bezitter van de grond niet te goeder trouw te zijn. Wanneer is er sprake van bezit van de grond? Moet er schadevergoeding worden betaald?
Lees meer

BURENRECHT - 13.07.2022

Geen noodweg en ook geen buurweg: uitrit afsluiten mag

Als een behoorlijke exploitatie niet mogelijk is omdat een bedrijfspand niet kan worden bereikt, kan aanwijzing van een noodweg worden gevorderd. Dat is zelfs het geval als het perceel niet volledig is ingesloten. Wat daarvoor bewijzen?
Lees meer

Cookiebeleid