Landbouw - Landbouw wet- en regelgeving

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

BOER EN BEDRIJF - 08.05.2024

Aanvragen vestigingssteun jonge landbouwers kan vanaf 3 juni 2024

Bent u een jonge landbouwer en op 1 januari 2023 of later gestart met uw landbouwbedrijf, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor de vestigingssteun jonge landbouwers. Waarom deze subsidie en wat zijn de voorwaarden?
Lees meer

BOER EN BEDRIJF - 08.05.2024

Hoge Raad bevestigt uitspraak over verdeling fosfaatrechten en pacht

Fosfaatrechten zijn in beginsel van u als veehouder. Alleen bij langdurige pacht van grond en/of gebouwen kan de verpachter aan het einde van de pacht aanspraak maken op de fosfaatrechten. De Hoge Raad heeft hierover een uitspraak gedaan.
Lees meer

BOER EN BEDRIJF - 08.05.2024

Ecoactiviteit weidegang: aanpassingen na 15 mei

Geeft u in de Gecombineerde Opgave de ecoactiviteit weidegang 2.500 uur op, dan mag u dit na 15 mei omzetten naar weidegang 1.500 uur. Daarnaast mag u, onder voorwaarden, een maand langer de uren weidegang meetellen. Hoe zit dat?
Lees meer

BOER EN BEDRIJF - 08.05.2024

Meer budget en langere openstelling voor vrijwillige beëindigingsregelingen veehouderij

Verlenging openstellingsperiode Lbv-plus. De openstellingsperiode van de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus) is verlengd en loopt nu tot en met 20 december 2024. Dit was 5 april 2024. In 2024 komen er diverse extra regelingen voor piekbelasters beschikbaar. De aangekondigde regelingen gaan over innoveren, verplaatsen, extensiveren of omschakelen. Met de langere openstellingsperiode van de Lbv-plus kunnen bedrijven een betere afweging maken tussen een van de aangekondigde regelingen of de Lbv-plusregeling. ...
Lees meer

RECHT - 08.05.2024

Recht van weg voor agrarisch verkeer blijft gehandhaafd

Bij vestiging van een erfdienstbaarheid kan worden bepaald dat het recht van weg uitsluitend mag worden gebruikt voor agrarisch verkeer. De eigenaar van het heersende erf moet daarbij een redelijk belang hebben. Wat wordt daarmee bedoeld?
Lees meer

BELASTINGEN - RECHTSVORM - 11.04.2024

Met terugwerkende kracht een maatschap?

Bij nader inzien. Stel, u heeft een onderneming en daarin werkt uw kind of uw partner mee. Bij het bespreken van de jaarrekening 2023 komt u samen tot de conclusie dat het beter zou zijn dat uw kind en/of partner meedeelt in de ondernemingsresultaten. Dat kan door samen een maatschap aan te gaan. Uw adviseur stelt voor om dat te doen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024. Dat is administratief handig. ...
Lees meer
Landbouw - Landbouw wet- en regelgeving

Meest gelezen tips & adviezen

BELASTINGEN - RECHTSVORM - 11.04.2024

Met terugwerkende kracht een maatschap?

Bij nader inzien. Stel, u heeft een onderneming en daarin werkt uw kind of uw partner mee. Bij het bespreken van de jaarrekening 2023 komt u samen tot de conclusie dat het beter zou zijn dat uw kind en/of partner meedeelt in de ondernemingsresultaten. Dat kan door samen een maatschap aan te gaan. Uw adviseur stelt voor om dat te doen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024. Dat is administratief handig. ...
Lees meer

PACHT - OPVOLGING - 11.04.2024

Verpachter moet indeplaatsstelling van zoon van pachter toestaan

Een pachter kan een vordering instellen dat zijn zoon voortaan in zijn plaats als pachter optreedt. Dat wordt door de rechter naar billijkheid beoordeeld. Maar wat houdt dat in? Wat staat daarover in de wet? Wie moet wat bewijzen? Wat zegt de rechter?
Lees meer

BOER EN BEDRIJF - 11.04.2024

GLB-premies: 2023 definitief, inschatting 2024

De definitieve basis- en ecopremie 2023 en de verwachtingen voor 2024 zijn bekendgemaakt. Dit geldt ook voor de toeslag jonge landbouwers 2023.
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid