Landbouw - Landbouw wet- en regelgeving

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

PACHT - 11.05.2023

Verpachter aansprakelijk voor ongeschiktheid van de grond?

Een pachter moet zelf beoordelen of de grond voor het overeengekomen doel geschikt is. Maar wat als de verpachter garandeert dat de grond daarvoor geschikt is? Hoe zit het dan met de onderzoeksplicht van de pachter?
Lees meer

MESTWETGEVING - 11.05.2023

Organische stofrijke mest: ‘vrijstelling’ fosfaat bij gebruik ruime hoeveelheid

Standaard telt het fosfaat uit meststoffen voor 100% mee voor de fosfaatgebruiksnorm. Echter vanaf 2023 geldt onder bepaalde voorwaarden dat er nog maar een gedeelte van het fosfaat meetelt. De fosfaatvrijevoet komt te vervallen. Hoe werkt dat?
Lees meer

HUWELIJKSVERMOGENSRECHT - 11.05.2023

Privé rekening-courantschuld (rc) van dga aan zijn BV verrekenen bij einde huwelijk door finaal verrekenbeding?

Als een huwelijk eindigt waarbij een finaal verrekenbeding geldt, moet er worden verrekend alsof de echtgenoten in gemeenschap van goederen waren gehuwd. Dat geldt voor de bezittingen en de schulden. Geldt dit ook voor een privé rc-schuld?
Lees meer

SUBSIDIE - 11.05.2023

Vanaf 1 juni: subsidie behoud graslandareaal, wanneer komt u hiervoor in aanmerking?

Heeft u derogatie aangevraagd? Dan kunt u in aanmerking komen voor de subsidie behoud graslandareaal. Dit geldt soms ook als u geen derogatie meer kunt aanvragen. U kunt in 2023, 2024 en 2025 de subsidie aanvragen in de maand juni.
Lees meer

BOER EN BEDRIJF - 26.04.2023

Actief landbouwer voor ontvangen GLB-subsidies

Wilt u GLB-subsidies? Dan moet u voldoen aan de definitie ‘actief landbouwer’. Vanaf 2023 geldt er een versoepeling. Hierdoor is een KvK-inschrijving niet altijd verplicht of is een accountantsverklaring niet altijd nodig. Wat is hier belangrijk?
Lees meer

BURENRECHT - 26.04.2023

Bomen binnen de verboden afstand mogen blijven staan

Bomen mogen niet binnen de verboden afstand van twee meter van de erfgrens worden geplant. De buurman kan dan eisen dat ze worden verwijderd. Maar wat als er voor bomen een herplantplicht geldt? Mag dat dan wel op dezelfde plek?
Lees meer
Landbouw - Landbouw wet- en regelgeving

Meest gelezen tips & adviezen

RECHT - 15.03.2023

Mogen ouders vrij beschikken over de bank(spaar)rekeningen van hun kinderen?

Als kinderen minderjarig zijn, wordt hun vermogen beheerd door de ouders. Dat geldt ook voor hun bankrekeningen. Mogen ouders tijdens het beheer daar vrij over beschikken? Wat staat daarover in de wet en wat zegt de rechter?
Lees meer

BURENRECHT - 15.03.2023

Leilindes te dicht bij de erfgrens moeten weg

Bomen mogen niet binnen de verboden afstand van twee meter van de erfgrens staan. Dit is slechts anders als de buurman daarvoor toestemming geeft. Is dat ook zo als de bomen worden gedoogd? Moet bomenhinder worden bewezen?
Lees meer

BURENRECHT - 26.04.2023

Bomen binnen de verboden afstand mogen blijven staan

Bomen mogen niet binnen de verboden afstand van twee meter van de erfgrens worden geplant. De buurman kan dan eisen dat ze worden verwijderd. Maar wat als er voor bomen een herplantplicht geldt? Mag dat dan wel op dezelfde plek?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid