Landbouw - Landbouw wet- en regelgeving

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

VOF EN MAATSCHAP - 08.06.2020

Samenwerken in man-vrouwfirma

Wanneer fiscale partners in een onderneming samenwerken, is er de fiscaal voordelige mogelijkheid tot het samen aangaan van een man-vrouwfirma of maatschap. Hoe werkt dit?
Lees meer

GEBOUW EN GROND - 08.06.2020

Regels voor graafwerkzaamheden

Welke regels gelden er voor het verrichten van graafwerk? Is dat ook zo voor particulieren die op eigen terrein bezig zijn? Wat heeft de rechter beslist over het herinrichten van een terrein bij een landbouwbedrijf? Wat is goed om te weten?
Lees meer

BOER EN BEDRIJF - 08.06.2020

Aanmelden extra fosfaatnorm mogelijk

Heeft u bouwland met een fosfaattoestand ‘hoog’? U kunt de fosfaatnorm met 5 kg/ha verhogen door op deze percelen gebruik te maken van minimaal 20 kg fosfaat/ha uit bepaalde mestsoorten. Hoe werkt dit?
Lees meer

ERFRECHT - 08.06.2020

Niet alle erfgenamen voor de wet gelijk, wat kunt u regelen?

Wat betekent erfgenaam bij plaatsvervulling? Wat wordt er bedoeld met staaksgewijze verdeling van de erfenis? Wat is daarvan het gevolg? Hoe kan dat anders worden geregeld?
Lees meer

BOER EN BEDRIJF - 08.06.2020

Aangekondigde maatregelen Nitraatrichtlijn aangepast

Teelt u mais en/of aardappelen op zand- en/of lössgrond of teelt u gewassen in ruggen op klei- en/of lössgrond? Vanaf 2021 veranderen er een aantal zaken rondom deze teelten. Wat speelt er hier en wat wordt er gewijzigd?
Lees meer

BOER EN BEDRIJF - 08.06.2020

Structurele aanpak stikstof, onder andere bij voerspoor

In de Kamerbrief Voortgang stikstofproblematiek: structurele aanpak van minister Schouten staan diverse bronmaatregelen voor de landbouw. De bedoeling hiervan is dat de stikstofdepositie verder wordt verlaagd. Wat houdt het voerspoor in?
Lees meer
Landbouw - Landbouw wet- en regelgeving

Meest gelezen tips & adviezen

VOF EN MAATSCHAP - 08.06.2020

Samenwerken in man-vrouwfirma

Wanneer fiscale partners in een onderneming samenwerken, is er de fiscaal voordelige mogelijkheid tot het samen aangaan van een man-vrouwfirma of maatschap. Hoe werkt dit?
Lees meer

ERFRECHT - 08.06.2020

Niet alle erfgenamen voor de wet gelijk, wat kunt u regelen?

Wat betekent erfgenaam bij plaatsvervulling? Wat wordt er bedoeld met staaksgewijze verdeling van de erfenis? Wat is daarvan het gevolg? Hoe kan dat anders worden geregeld?
Lees meer

GEBOUW EN GROND - 08.06.2020

Regels voor graafwerkzaamheden

Welke regels gelden er voor het verrichten van graafwerk? Is dat ook zo voor particulieren die op eigen terrein bezig zijn? Wat heeft de rechter beslist over het herinrichten van een terrein bij een landbouwbedrijf? Wat is goed om te weten?
Lees meer

Cookiebeleid