Landbouw - Landbouw wet- en regelgeving

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

GEBOUW EN GROND - 12.01.2021

Vestiging recht van overpad door rechter afgewezen!

Wat moet er worden bewezen in geval van verkrijgende verjaring ‘te kwader trouw’? Welke termijn geldt daarvoor? Wat staat er in de wet? Wie moet wat bewijzen?
Lees meer

BOER EN BEDRIJF - 12.01.2021

Wijziging regels maïsteelt op zand- en lössgrond vanaf 2021

Bekend is nu dat u de maïs mag bemesten vanaf 15 maart. U moet uw maïspercelen uiterlijk 15 februari melden bij RVO.nl. Daarnaast geldt er een nieuwe wijziging: de korting van 65 kg stikstof per hectare geldt nu voor alle bedrijven. Wat speelt er voor u?
Lees meer

BOER EN BEDRIJF - 12.01.2021

Fosfaatdifferentiatie: voorwaarden grondmonsters per 2021

Vanaf 2021 moet u voor de fosfaattoestand gebruikmaken van de indicatoren PAL- en P-PAE-getal. Wilt u (ook) vanaf 2021 hogere fosfaatgebruiksnormen?
Lees meer

BEDRIJFSTOESLAG - 12.01.2021

Controleer uw bedrijfstoeslag 2020

Heeft u in 2020 uitbetaling van betalingsrechten en/of de toeslag jonge landbouwers aangevraagd, dan heeft u een beschikking Bedrijfstoeslag 2020 ontvangen. Het is belangrijk dat u de berekening controleert. Waar rekening mee houden?
Lees meer

BOER EN BEDRIJF - 12.01.2021

65 kg korting bij aardappelen op scheurgrond

Op zand- en lössgrond Gaat u na graslandvernietiging consumptie- of fabrieksaardappelen telen, houd dan vanaf 2021 rekening met een korting van 65 kg stikstof per hectare (ha) indien het perceel is gelegen op zand- of lössgrond. U hoeft dan geen graslandvernietigingsmonster te nemen. Bij een vanggewas ‘gras’ kunnen de regels anders zijn. Waar moet u rekening mee houden?...
Lees meer

LANDBOUWMAATSCHAP-VOF - 12.01.2021

Maatschapscontract en huwelijksvoorwaarden belangrijk!

Als echtgenoten die getrouwd zijn op huwelijkse voorwaarden, tevens vennoten zijn in een maatschap (of Vof), moet de ontbinding van de maatschap dan worden afgehandeld volgens de bepalingen van het maatschapscontract?
Lees meer
Landbouw - Landbouw wet- en regelgeving

Meest gelezen tips & adviezen

ERFRECHT - 23.11.2020

Wie is in privé aansprakelijk voor de schulden van de erflater?

Wat als de schulden van de erflater groter blijken te zijn dan diens bezittingen? Wat met onbekende schulden? Welk risico loopt een erfgenaam die goederen uit de nalatenschap verkoopt of toedeelt? Wat is goed om te weten?
Lees meer

E-FACTUUR - 23.11.2020

Procedure en toezicht rond e-facturen gewijzigd

Steeds meer ondernemers stappen over op e-facturatie. Hieraan zitten echter ook spelregels die niet bij iedereen op het netvlies staan. Wat is er recentelijk veranderd?
Lees meer

ERFRECHT - 08.12.2020

Hoe de nalatenschap van langstlevende ouder goed op orde?

Wat moet er na het overlijden worden geregeld? Hoe kan er worden achterhaald of er al dan niet een testament is? Is een verklaring van erfrecht wettelijk verplicht? Wat kan er via een volmacht worden geregeld? Wat is goed om te weten?
Lees meer

Cookiebeleid