Landbouw - Landbouw wet- en regelgeving

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

BOER EN BEDRIJF - 08.04.2021

Belangrijke data Gecombineerde Opgave 2021

Heeft u een uitnodiging ontvangen om de Gecombineerde Opgave in te dienen? De indieningsperiode loopt tot en met 15 mei 2021. De kortingsperiode voor subsidies start echter vanaf 18 mei. Wat speelt er? Welke datums zijn er nog meer belangrijk?
Lees meer

BOER EN BEDRIJF - 08.04.2021

Graasdierpremie: weiden op niet-subsidiabele grond

Vraagt u met de Gecombineerde Opgave graasdierpremie aan, dan moeten uw graasdieren een bepaalde periode onafgebroken op niet-subsidiabele grond lopen. Wat is niet-subsidiabele grond? Hoe kunt u dat nagaan?
Lees meer

DIER EN RECHT - 08.04.2021

Verblijfplaats paarden per 21 april 2021 registreren

Binnenkort is het verplicht dat de verblijfplaats van uw paarden wordt geregistreerd. Per 21 april 2021 treedt er namelijk nieuwe Europese wetgeving in werking. Wat betekent deze grote verandering nu voor u?
Lees meer

ERFRECHT - 08.04.2021

Machtiging voor uitbetaling van kindsdelen?

Wanneer mogen kindsdelen (niet) worden uitbetaald? Kan dat achteraf nog worden gerepareerd? Hoe kunt u dat juridisch beter te regelen? Wat te doen?
Lees meer

BOER EN PRIVÉ - 08.04.2021

Geldige reden tot ontslag van bewindvoerder?

Kan een bewindvoerder die via testament is benoemd, worden ontslagen door de kantonrechter? Wanneer moet de bewindvoerder rekening en verantwoording afleggen? Kan de bewindvoerder in privé aansprakelijk worden gesteld?
Lees meer

BELASTINGEN - 15.03.2021

Subsidie en landbouwgrond: (on)belast?

De Hoge Raad heeft onlangs een beslissing genomen over de fiscale aspecten van natuursubsidies. Duidelijk is nu hoe fiscaal bekeken met dit soort subsidies moet worden omgegaan. Wat moet u nu hierover weten?
Lees meer
Landbouw - Landbouw wet- en regelgeving

Meest gelezen tips & adviezen

BEDRIJFSOVERDRACHT - 09.02.2021

Bedrijfsoverdracht in de familiesfeer: geen gift?

Tegen welke waarde moet een (agrarische) onderneming bij een bedrijfsoverdracht worden gewaardeerd? Als er niet wordt uitgegaan van de vrije verkoopwaarde, is er dan sprake van een gift? Hoe zit dat als de erfenis wordt verdeeld?
Lees meer

BELASTINGEN - 15.03.2021

Subsidie en landbouwgrond: (on)belast?

De Hoge Raad heeft onlangs een beslissing genomen over de fiscale aspecten van natuursubsidies. Duidelijk is nu hoe fiscaal bekeken met dit soort subsidies moet worden omgegaan. Wat moet u nu hierover weten?
Lees meer

LANDBOUWMAATSCHAP - 09.02.2021

Geen voorbehoud gemaakt: alle activa zijn van de maatschap

Welke bedrijfsgoederen behoren (niet) tot het vermogen van de maatschap of de Vof? Hoe is dat terug te vinden? Welk bewijs geldt daarvoor? Wat speelde hierover in de praktijk en wat heeft de rechter nu hierover beslist?
Lees meer

Cookiebeleid