BELASTINGEN - 13.09.2011

overdrachtsbelasting voor woningen nu 2%

Voor welke periode geldt dit nu? Het tijdelijk van 6 naar 2% verlaagde tarief voor de overdrachtsbelasting geldt voor woningen die óp of ná 15 juni 2011 maar vóór 1 juli 2012 geleverd zijn. En dan gaat het niet om het (voorlopig) koopcontract maar om de datum waarop de eigendom van de woning bij de notaris aan u wordt geleverd. De maatregel werd pas op 1 juli door de regering naar de Tweede Kamer gestuurd. Als u al 6% heeft betaald voor de verkrijging van een woning op bijvoorbeeld 15 juni, dan doet u er goed aan om even contact op te nemen met uw notaris, zodat deze alsnog de te veel betaalde 4% voor u kan terugvragen bij de Belastingdienst.

Welke woning doet er mee? De maatregel ziet alleen op de verkrijging van woningen. Onder ‘woningen’ worden verstaan ‘onroerende zaken die naar hun aard zijn bestemd voor bewoning door particulieren’. Het maakt geen verschil of u de woning zelf gaat bewonen of dat u deze verhuurt aan een particulier.

Wat valt er allemaal onder? De ondergrond, de tuin en aanhorigheden, zoals garages, schuren, serres, aan- en uitbouwen, tuinhekken, e.d. die zich bevinden op hetzelfde perceel als de woning, behoren ook tot de woning. Een garage die tot hetzelfde gebouwencomplex als de woning behoort, wordt ook tot de woning gerekend. Een parkeerplaats onder door particulieren bewoonde flats in een flatgebouw wordt ten slotte ook tot de woning gerekend.

Niet (geheel) bestemd voor bewoning? Voor onroerende zaken die niet geheel zijn bestemd voor bewoning, geldt het volgende. Uitgangspunt is dat uitsluitend op de waarde van het deel dat voor particuliere bewoning is bestemd, het tarief van 2% wordt toegepast.

Tip. Als de onroerende zaak qua oppervlakte voor 90% of meer bestemd is voor bewoning, kan voor de verkrijging van de gehele onroerende zaak het tarief van 2% worden toegepast. Niet als woning aan te merken zijn in ieder geval bedrijfsgebouwen en -ruimtes, afzonderlijke garageboxen en grond bestemd voor woningbouw.

Voorbeeld 1. U koopt een woon-/bedrijfspand dat voor 80% bestaat uit woning en voor 20% uit bedrijfsruimte. De totale waarde is € 500.000,-. Als de waarde van het woongedeelte 80% van € 500.000,- is, dan betaalt u over € 400.000,- ‘slechts’ 2% overdrachtsbelasting en over € 100.000,- ‘gewoon’ 6%. In totaal dus € 14.000,-.

Voorbeeld 2. U koopt een woon-/bedrijfspand dat voor 90% bestaat uit woning en voor 10% uit bedrijfsruimte. De totale waarde is € 500.000,-. U betaalt over de volledige waarde van € 500.000,- ‘slechts’ 2% oftewel: € 10.000,- overdrachtsbelasting.

Van 15 juni 2011 tot 1 juli 2012 betaalt u ‘slechts’ 2% overdrachtsbelasting bij de aankoop van een woning. Als u een woon-/bedrijfspand koopt dat voor min. 90% uit woning bestaat, betaalt u over dit pand ook ‘maar’ 2%.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01