WERKWIJZE BELASTINGDIENST - 21.12.2011

Sparen bij fiscus verliest haar glans

Tot en met 2011 was het ‘sparen bij de fiscus’ aantrekkelijk. Vanaf 2012 is de fiscale renteregeling ingrijpend gewijzigd. Wanneer krijgt u daarmee te maken?

Als uw aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting ertoe leidt dat u nog belasting verschuldigd bent, brengt de fiscus u (heffings)rente in rekening. Als u een teruggave krijgt, krijgt u rente vergoed. Die rente bedroeg eind 2011 3% en was hoog in verhouding tot de rente die banken vergoeden. Daardoor was ‘sparen bij de fiscus’ aantrekkelijk.

Vanaf 2012. Per 1 januari 2012 is de regeling ingrijpend gewijzigd voor de belastingjaren die aanvangen vanaf 1 januari 2012. Als u moet bijbetalen, bent u rente verschuldigd vanaf 1 juli van het jaar volgende op het belastingjaar. De rente heet voortaan ‘belastingrente’. Het tarief is gelijk aan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties (thans: 4%).

U kunt de rente beperken door tijdig om een voorlopige aanslag (VA) te verzoeken. In dat geval heeft de fiscus acht weken de tijd om een aanslag op te leggen. Ligt die datum na de hiervoor bedoelde 1 juli, dan bent u rente verschuldigd. Bekijk dus uiterlijk in mei 2013 of u verwacht nog bij te moeten betalen over 2012.

Voorlopige aanslag over 2012. Binnenkort vallen de voorlopige aanslagen over het jaar 2012 weer in de bus. Deze aanslag mag u in 11 maandelijkse termijnen betalen. Als u de voorlopige aanslag eind februari in één keer betaalt, krijgt u een korting. De korting is iets meer dan 1%, omgerekend naar een effectieve rente op jaarbasis is dat 2,5%. Het is dus voordelig om de aanslag uiterlijk 28 februari volledig te betalen, indien u het geld beschikbaar heeft én u dit geld nu op een bankrekening heeft staan waarop u minder dan 2,5% rente vergoed krijgt.

Te laag of te hoog? De Belastingdienst gaat over het tijdvak 2012 dus pas rente in rekening brengen vanaf 1 juli 2013. Een te lage voorlopige aanslag betekent voor u dus rentewinst.

Een te hoge voorlopige aanslag kost u rente, want bij een teruggaaf krijgt u pas rente vergoed als u aangifte heeft gedaan. De periode begint pas te lopen 13 weken nadat u de aangifte heeft ingediend.

Over 2012 wordt pas rente berekend vanaf 1 juli 2013. Een te lage VA betekent dus rentewinst. Bij een teruggaaf krijgt u pas rente vergoed als aangifte is gedaan.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01