BELASTINGEN - 18.04.2014

Extra belastingteruggaaf met middeling?

Bij wisselende inkomsten (vaak voorkomend in de landbouwsector) kan het oplopende belastingtarief in de inkomstenbelasting nadelig uitpakken. Dit nadeel kunt u beperken door uw inkomsten te middelen. Hoe werkt dit precies?

Wisselende inkomsten. Een nadeel van deze wisselende inkomsten kan zijn dat u hierdoor relatief meer belasting betaalt dan ondernemers met een regelmatiger inkomen.

Dit komt door de zogenaamde progressie in ons belastingstelsel. Dat wil zeggen dat u in een jaar met veel inkomen wellicht tot maximaal 52% belasting over uw winst betaalt terwijl wanneer zou worden uitgegaan van uw gemiddelde winstniveau u nimmer meer dan 40% belasting verschuldigd zou zijn.

Hoe werkt middeling fiscaal voordelig?

Gemiddeld. Om dit nadeel te verminderen kunt u wellicht gebruikmaken van middeling. Dit is een regeling die het mogelijk maakt om de verschuldigde belasting over een drietal jaren te herberekenen. Hierbij wordt dan uitgegaan van de gemiddelde inkomsten over deze drie jaren.

Oorzaak. Het is niet van belang waardoor de wisselende inkomsten zijn ontstaan. Wel geldt de middelingsregeling alleen voor de inkomstenbelasting. Wisselende inkomsten in uw BV komen hiervoor niet in aanmerking.

Berekeningswijze. Over drie jaren wordt een gemiddeld inkomen berekend en de daarover verschuldigde belasting. Deze belastingheffing wordt vergeleken met de daadwerkelijk betaalde heffing. U heeft recht op een teruggaaf wanneer dit verschil groter is dan € 545,-.

In de landbouwsector worden goede jaren vaak afgewisseld met slechte jaren.

Verliezen uit deze slechte jaren moeten eerst worden verrekend alvorens er middeling kan plaatsvinden.

Voorbeeld

Stel, u gaat deelnemen in een Vof die zich bezighoudt met de fruitteelt. In de eerste twee jaren moet u goodwill betalen en genoegen nemen met een klein winstdeel.

Daarna maakt u aanspraak op een groter aandeel van het resultaat van de onderneming. Dit zorgt ervoor dat u in de eerste twee jaren slechts een inkomen heeft van € 15.000,- terwijl dit in jaar 3 ineens € 70.000,- bedraagt. Hoe pakt de middeling nu uit?

Tabel: middelingsberekening

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Totaal
Inkomen Box 1 € 15.000,- € 15.000,- € 70.000,- € 100.000,-
Belasting € 5.000,- € 5.100,- € 29.000,- € 39.100,-
Gemiddeld inkomen € 33.333,- € 33.333,- € 33.333,- € 100.000,-
Herrekende belasting € 12.500,- € 12.550,- € 12.600,- € 37.650,-
Verschil € 0,- € 0,- € 0,- € 1.450,-
Af: drempelbedrag € 0,- € 0,- € 0,- € 545,-
Teruggaaf € 0,- € 0,- € 905,- € 905,-

Indienen verzoek. Een verzoek om middeling kan pas worden ingediend nadat voor alle betrokken jaren de aanslag definitief vaststaat. Verder is van belang dat dit binnen drie jaar nadat de aanslag over het laatste jaar definitief vast is komen te staan, dient plaats te vinden. U mag een belastingjaar slechts éénmaal betrekken in een middeling. Dus kan het soms voordeliger zijn nog even te wachten en een ander tijdvak te hanteren.

Bij sterk wisselende inkomsten komt belastingteruggaaf via middeling in beeld. Dien een verzoek in nadat voor alle betrokken jaren de aanslag definitief vaststaat. Een middelingsverzoek kan tot 36 maanden nadat alle belastingaanslagen over een tijdvak van drie jaren vaststaan.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01