ERFRECHT - 29.04.2014

Probleemloze verdeling van uw erfenis geregeld?

Hoe voorkomt u dat er ruzie ontstaat tussen de erfgenamen en dat ze na uw overlijden ‘rollebollend over straat gaan’? Moet u daarvoor naar de notaris? Wat kunt u regelen en wat is goed om te weten?

Iedere erfgenaam andere ideeën? Als u meerdere erfgenamen heeft, kan de afhandeling van uw nalatenschap (erfenis) problemen opleveren. Iedere erfgenaam kan namelijk andere ideeën hebben over hoe dat moet worden geregeld. En bij een verdeling van de erfenis is het helaas niet zo dat de meeste stemmen gelden.

Eens? De wet zegt dat alle erfgenamen het met elkaar eens moeten zijn. Is er één dwarsligger, dan kan er dus niets worden geregeld. In dat geval hebben de overige erfgenamen (onder het voorbehoud dat die het wél met elkaar eens zijn!) nog de mogelijkheid om naar de rechter te stappen met het verzoek om de wijze van verdeling vast te stellen. Daar zit natuurlijk niemand op te wachten!

Wat kunt u nu zelf regelen?

Testament. Om deze problemen te voorkomen, kunt u een executeur benoemen. Dat kan alleen in een testament, dus via de notaris van uw keuze. Door de benoeming van een executeur komen de erfgenamen, althans voorlopig, buitenspel te staan. Hoe lang dat duurt, is afhankelijk van de bevoegdheden die u toekent aan de executeur.

Bevoegdheden. Wat dat betreft zijn er drie mogelijkheden:

  1. de executeur heeft uitsluitend de bevoegdheid om de begrafenis of crematie te regelen; vanuit praktisch oogpunt is dat handig als er snel knopen moeten worden doorgehakt;
  2. de executeur heeft ook de bevoegdheid om uw schulden te betalen; in dat geval maakt de executeur een overzicht van uw schulden en bezittingen; als alle schulden zijn voldaan, stelt hij het restant van de bezittingen ter beschikking van de erfgenamen die de erfenis dan samen moeten verdelen;
  3. de executeur heeft óók de bevoegdheid om de nalatenschap te verdelen; om deze taak voor hem te vergemakkelijken, kunt u hem ook de bevoegdheid toekennen om al uw bezittingen te gelde te maken (te verkopen), want geld is nu eenmaal gemakkelijker onder de erfgenamen te verdelen dan goederen dat zijn.

Verantwoorden. Als u de executeur de vrije hand wilt geven, kunt u in het testament vastleggen dat hij voor het te gelde maken van uw bezittingen geen toestemming nodig heeft van de erfgenamen. De wet zegt dat de executeur wél verplicht is om inlichtingen te verstrekken indien de erfgenamen daarom vragen. En bij het einde van zijn taak is de executeur verplicht om aan de erfgenamen rekening en verantwoording af te leggen over de wijze waarop hij zijn taak heeft volbracht.

Slecht? Als hij de nalatenschap slecht heeft afgehandeld, kunnen de erfgenamen naar de rechter stappen om hem aansprakelijk te stellen.

Beloning afspreken of niet?

Loon? In het testament kunt u vastleggen dat u de executeur een beloning toekent voor zijn bemoeienis. De hoogte daarvan is afhankelijk van de bevoegdheden die aan hem zijn toegekend en van de tijd en energie die hij eraan moet besteden. In de praktijk blijkt vaak te worden gekozen voor een bedrag van € 2.500,- tot € 5.000,-. Is er in het testament niets geregeld, dan zegt de wet dat aan de executeur een beloning toekomt van één procent van de waarde van de nalatenschap, zoals die wordt vastgesteld op de dag van overlijden.

Om problemen tussen de erfgenamen te voorkomen, is het raadzaam om een executeur te benoemen. U kunt zelf bepalen welke bevoegdheden u die wilt geven. Dat kan alleen in een testament via uw notaris. Benoem iemand waarin u het vertrouwen heeft dat hij/zij de nalatenschap goed zal afhandelen.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01