AUTO VAN DE ZAAK - 15.05.2014

Verbod op privégebruik

Met een sluitende rittenregistratie kunt u bewijzen dat u de auto nauwelijks privé gebruikt. Als u geen zin heeft in dat bijhouden, zijn er dan alternatieven?

Afspraak werkgever-werknemer. Een werknemer kan aan de rittenregistratie ontsnappen door met zijn werkgever af te spreken dat de auto van de zaak niet voor privéritten gebruikt zal worden. Zo’n ‘verbod op privégebruik’ is volgens de Belastingdienst pas voldoende bewijs (voor het minder dan 500 km per jaar privé rijden) als:

  • de werkgever ook echt regelmatig controleert dat er niet privé gereden is (controles moeten ook worden vastgelegd, zodat er later gecontroleerd kan worden of er gecontroleerd is!);
  • de werknemer niet verzekerd is voor het privégebruik van de auto;
  • de werknemer ook zelf een auto heeft.

Niet voor DGA. Bovenstaande bewijsmogelijkheid kan niet gebruikt worden door ondernemers die een auto van hun eigen zaak ter beschikking hebben. Ook niet door de DGA die met een auto van zijn eigen BV rijdt. Het Hof Arnhem-Leeuwarden, 25.04.2014 ( GHARL:2014:3360 ), was niet gevoelig voor een DGA die stelde dat hij een ‘verbodsovereenkomst’ had met zijn eigen BV. De inspecteur ging niet akkoord omdat er geen controle was door een ‘onafhankelijke derde’. De rechters kwamen niet eens toe aan het beoordelen van dit standpunt. De DGA had namelijk de verbodsovereenkomst niet op papier gezet. En de loonbelastingwetgeving eist nu eenmaal ‘schriftelijke vastlegging van het verbod’.

Reële controle mogelijk? Bent u van mening dat bij uw organisatie wel een reële controle op het verbod kan plaatsvinden, leg dat dan aan de Belastingdienst voor, voordat u stopt met het bijhouden van de rittenregistratie. Denk aan medeondernemers die elkaar controleren. Houd rekening met een achterdochtige inspecteur. U moet hem overtuigen dat de controle door een onafhankelijk persoon wordt uitgevoerd.

Bestelauto. Zowel ondernemers als werknemers en DGA’s die met een bestelauto van de zaak rijden, kunnen een ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ invullen. Dat betekent wel dat er geen meter privé gereden mag worden. Voordeel is dat een rittenregistratie overbodig is.

Een verbod op privégebruik maakt een rittenregistratie overbodig. Voorwaarde is dat een onafhankelijk persoon op naleving controleert. Uzelf controleren gaat niet op!

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01