GEMEENTE - 19.05.2014

Wat doet u met mijn reclamebelasting?

Als de gemeente reclamebelasting heft en de opbrengst gebruikt voor een bepaald doel, zitten hier verplichtingen aan vast. Wat kunt u als de gemeente zich hier niet aan houdt en wat vond de rechter hiervan bij een caféhouder?

Weer een melkkoe ... Over welke verplichtingen hebben we het bij reclamebelasting? Wat kunt u daar als horecaondernemer mee? Hoe ging het Gerechtshof te Arnhem hier onlangs mee om, 18.04.2014, ( GHARL:2014:2898 )?

Besluit legt voorwaarden vast

In de betreffende zaak had een collega uit de gemeente Almelo over 2011 en 2012 aanslagen reclamebelasting ontvangen van respectievelijk € 250,- en € 650,-. De opbrengst ervan werd als subsidie verstrekt aan de lokale ondernemersvereniging. Bij besluit was bepaald dat met de opbrengst de volgende doelen moesten worden nagestreefd:

  • verhoging van de kwaliteit en uitbreiding van bestaande sfeeractiviteiten;
  • behartiging belangen van de aangesloten ondernemers in de binnenstad;
  • versterking van de positie van het centrum;
  • verbetering van het imago van de binnenstad;
  • het aantrekkelijker maken van de stad voor inwoners, bezoekers en bedrijven.

Betalen voor lampjes elders?

In de betreffende zaak had uw collega-caféhouder zijn aanslagen reclamebelasting aangevochten omdat aan bovengenoemde voorwaarden niet was voldaan. Volgens hem was met de subsidie slechts kerstverlichting aangebracht, terwijl deze niet was aangebracht in de straat waarin zijn café gelegen was. Ook was het hem niet gelukt te achterhalen of er eventueel ook andere activiteiten mee waren bekostigd. Volgens uw collega was er dus ook geen reden de reclamebelasting te beperken tot de (binnen)stad.

Eisen aan reclamebelasting

De opbrengst van reclamebelasting mag naar keuze aan algemene of aan specifieke doelen worden besteed. Verder mag reclamebelasting van iedere ondernemer die reclame maakt, worden geheven óf alleen van een specifieke groep. Als men zich beperkt tot een bepaalde groep, moeten hiervoor objectieve en redelijke gronden bestaan.

Rechter helpt horecaondernemer. De gemeente zal desgevraagd aan moeten tonen dat dergelijke gronden inderdaad bestaan. In dit geval lukte dat niet, omdat uw collega wél moest bijdragen aan de subsidie voor de ondernemersvereniging, maar hij hier géén voordeel tegenover zag staan. Er was dus geen objectieve en redelijke grond om hem een aanslag op te leggen.

Doe er uw voordeel mee! Als ook u een aanslag reclamebelasting ontvangt, is het om te beginnen van belang na te gaan of iedere ondernemer deze heeft ontvangen of alleen ondernemers in een bepaald gebied. Is dat laatste het geval, dan zal ook duidelijk moeten zijn waarom alleen deze ondernemers een aanslag ontvangen en hun collega’s niet. Hiervoor moeten objectieve redenen zijn, dus gebaseerd op feiten en niet op een mening.

Bezwaar. Als de reclamebelasting bijv. wordt beperkt tot een bepaald gebied, maak dan bezwaar. De gronden moeten ook redelijk zijn. Voldoet uw aanslag reclamebelasting niet aan deze eisen, dan kunt u deze met succes aanvechten.

Een model: ‘Bezwaarschrift reclamebelasting’ kunt u downloaden van: http://tipsenadvies-horeca.nl/download (HR 18.07.02).
Er moet vastgesteld zijn waaraan de opbrengst van reclamebelasting wordt besteed. Vraag de gemeente om aan te tonen dat dit is nageleefd. Kan men dat niet, dan kunt u de heffing met succes aanvechten. Gebruik dan ons model.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01