ERFRECHT - 07.05.2014

Wat kunt u met een verklaring van erfrecht?

Officieel legitimeren. Met een verklaring van erfrecht kunt u zich gemakkelijk officieel bekendmaken als erfgenaam. Tevens laat u zien dat u (als erfgenaam) bevoegd bent om de nalatenschap te beheren en gelden te innen die toekwamen aan de overledene en die behoren tot de nalatenschap.

Ook kunt u wijzigingen aanbrengen in papieren die op naam van de overledene staan en die er bijvoorbeeld voor zorgen dat alle rekeningafschriften rechtstreeks naar u worden gestuurd, zodat u alles goed kunt gaan administreren.

Notarisakte. Een verklaring van erfrecht is een akte die door een notaris op verzoek van de erfgenamen wordt opgemaakt. Er moeten zo veel mogelijk gegevens worden aangeleverd en voordat de notaris een verklaring van erfrecht afgeeft, doet hij een aantal onderzoeken. Het Centraal Testamentenregister wordt geraadpleegd om te achterhalen of en wanneer de overledene een testament op heeft laten maken.

Indien er geen testament is opgemaakt, onderzoekt de notaris wie de wettelijke erfgenamen van de overledene zijn. Alle aangeleverde gegevens worden uitvoerig gecontroleerd bij de gemeentelijke basisadministratie en in de registers van de burgerlijke stand.

Elke notaris mag zelf zijn prijs bepalen voor het opmaken van een verklaring van erfrecht. U kunt dus een prijsopgaaf bij verschillende notarissen vragen. Weet dat de notarisprijs ook afhankelijk is van het aantal erfgenamen en dat een uitgebreid erfgenamenonderzoek natuurlijk meer kost dan een ‘eenvoudige’ vererving.

Wilt u zich gemakkelijk kunnen legitimeren als erfgenaam, regel dan een notariële verklaring van erfrecht. Die geeft ook aan dat u bevoegd bent om de nalatenschap te beheren en gelden te innen van de erfenis.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01