REGLEMENTEN - 07.11.2017

Nieuw ‘Modelreglement Functioneringsvraag’ specialisten

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft een nieuw ‘Modelreglement Functioneringsvraag’ uitgegeven. Dit reglement voorziet in een zorgvuldige procedure rondom het onderzoek naar mogelijk disfunctioneren. Wat is er nieuw?

Disfunctioneren

Binnen de instelling. Het modelreglement is uitdrukkelijk bedoeld voor gebruik binnen een instelling. Een functioneringsvraag moet altijd aan een ander gremium binnen de organisatie van de instelling worden voorgelegd en niet daarbuiten.

Flexibele definitie. In het reglement is een flexibele definitie van disfunctioneren opgenomen, die ook voorziet in eenmalige situaties en situaties waarin de specialist in kwestie tekortschiet in zijn beroepscompetenties, zonder dat er sprake hoeft te zijn van onverantwoorde zorgverlening.

“Een (veelal) structurele situatie van tekortschietende beroepscompetenties of onverantwoorde zorgverlening, waardoor patiënten worden geschaad of het risico lopen te worden geschaad en waarbij de beroepsbeoefenaar niet (meer) in staat of bereid is zelf de problemen op te lossen”.

Download het ‘Modelreglement Functioneringsvraag’ van http://tipsenadvies-medicus.nl/download (MD 10.14.02).
Zorginstellingen moeten het nieuwe ‘Modelreglement Functioneringsvraag’ specialisten gaan volgen. Het is belangrijk dat u als medisch specialist op de hoogte bent van de inhoud van dit nieuwe model om zo nodig daarop te kunnen anticiperen.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01