(Para)medicus - Praktijkorganisatie

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

SAMENWERKING - 18.01.2021

Neem goed afscheid van uw medevennoten!

Het aangaan van een maatschap of vennootschap onder firma raakt niet alleen de vennoten onderling, maar ook de (rechts)verhouding met de buitenwereld. Ook als de samenwerking stopt, moet hieraan aandacht worden besteed.
Lees meer

BEROEPSPRAKTIJK - 17.12.2020

Mondkapjes voor zorgaanbieders en -locaties

Maatregelen treffen. Een zorgaanbieder moet zorgen voor een zodanige openstelling, inrichting en zorg dat de ‘coronaregels’ (met name de mondkapjesplicht en het houden van afstand) redelijkerwijs in acht worden genomen. Beperkingen en voorwaarden. Een zorgaanbieder kan, indien dit noodzakelijk is, om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en de hiervoor genoemde maatregelen onvoldoende zijn, beperkingen of andere voorwaarden stellen aan de toegang van personen tot een zorglocatie door iemand die niet bij de zorg, jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning betrokken is of die geen mantelzorger is. ...
Lees meer

BEROEPSPRAKTIJK - 17.12.2020

Uw praktijk in een franchiseformule?

Overweegt u uw praktijk in te brengen in een franchiseformule? Waar moet u dan rekening mee houden als op 01.01.2021 de ‘Wet franchise’ ingaat?
Lees meer

SAMENWERKING - 02.12.2020

Onrechtmatige opzegging maatschap kaakchirurgen

Enkele leden van een maatschap zeggen de maatschap aan een van de maatschapsleden niet correct en op onrechtmatige wijze op. Wat beslist het Scheidsgerecht Gezondheidszorg over deze gang van zaken en hoe verloopt de afwikkeling?
Lees meer

PATIËNTENRECHT - 02.12.2020

Gewijzigd beleid moet u ook noteren in het medisch dossier

Wijzigingen in het aanvankelijk ingezette behandelbeleid moeten worden genoteerd in het patiëntendossier, want goede, toegankelijke en begrijpelijke verslaglegging in het dossier is van groot belang. Wat zei de rechter daar onlangs over?
Lees meer

PROTOCOLLEN - 20.11.2020

De plichten van de hoofdbehandelaar

Een hoofdbehandelaar moet de regie tijdens het behandeltraject bewaken. Dat betekent dat hij ervoor zorgt dat de acties van alle hulpverleners op elkaar zijn afgestemd en dat hij het aanspreekpunt is voor patiënt en familie.
Lees meer
(Para)medicus - Praktijkorganisatie

Meest gelezen tips & adviezen

ARBEIDSCONTRACT - 20.11.2020

Maak heldere afspraken met zzp’ers

De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan over de beoordeling van contracten met zzp’ers. Deze kan ook gevolgen hebben voor uw praktijk. Wat speelde er?
Lees meer

BEROEPSPRAKTIJK - 20.11.2020

Toegangsverbod familie tot de zorginstelling

Wat kunt u als zorgverlener doen als familie van een bewoner van het verzorgingshuis zorgt voor onrust? Mag de instelling anderen de toegang tot het gebouw dan ontzeggen? Wat zei de rechter daar nu over?
Lees meer

BEROEPSPRAKTIJK - 17.12.2020

Uw praktijk in een franchiseformule?

Overweegt u uw praktijk in te brengen in een franchiseformule? Waar moet u dan rekening mee houden als op 01.01.2021 de ‘Wet franchise’ ingaat?
Lees meer

Cookiebeleid