ONROERENDE ZAKEN - 17.11.2017

Wat nu met uw bedrijfspand?

In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III is bepaald dat de afschrijving op uw bedrijfspand verder zal worden beperkt. Hoe zit dat precies? Moet u nu al bekijken wat er nog haalbaar is binnen uw BV?

Bodemwaarde

Eigen gebruik: 50% van de WOZ-waarde. Bij de afschrijving over uw bedrijfspand moet u rekening houden met de zogeheten ‘bodemwaarde’. Bereikt de boekwaarde van uw pand door middel van afschrijvingen deze bodemwaarde, dan mag u niet verder afschrijven. Voor de vennootschapsbelasting geldt nu een bodemwaarde van 50% van de WOZ-waarde voor panden die u zelf in gebruik heeft. Verhuurt u een pand aan derden, dan geldt een bodemwaarde van 100% van de WOZ-waarde.

Vanaf 2019 hogere bodemwaarde. Met ingang van 2019 wordt deze wetgeving aangescherpt. Voor de vennootschapsbelasting (en dus niet voor de inkomstenbelasting) gaat ook voor bedrijfspanden in eigen gebruik een bodemwaarde gelden van 100% van de WOZ-waarde. Dit zal voor veel ondernemers in een BV betekenen dat er vanaf dat moment geen verdere afschrijvingen ten laste van de fiscale winst meer mogelijk zullen zijn.

Maximaal afschrijven

Huidige afschrijving. Het is met het oog op deze nieuwe wetgeving allereerst zaak om goed stil te staan bij de huidige afschrijving op uw bedrijfspand. Haalt u hier alles uit wat erin zit? Wordt er op dit moment fiscaal maximaal afgeschreven? Dit zijn vragen die u uzelf (en uw adviseur) moet stellen.

Geen belaste opwaardering. Het zal namelijk niet zo zijn dat als u nu reeds heeft afgeschreven tot een waarde die lager is dan 100% van de WOZ-waarde, er een belaste opwaardering zal moeten plaatsvinden per 2019. Tip. Met andere woorden: als u nu niet de maximale afschrijvingsmogelijkheden benut, dan doet u zichzelf tekort.

Afwaarderen tot bedrijfswaarde

De volgende vraag is wat te doen als nu of vanaf 2019 wel de bodemwaarde wordt bereikt. Verder afschrijven is dan niet meer mogelijk. Betekent dit dan dat u fiscaal hier niets meer mee kunt?

Aftrekpost binnen bereik? U zou kunnen overwegen om uw bedrijfspand af te waarderen naar de zogeheten ‘bedrijfswaarde’. De bedrijfswaarde is de waarde die een koper van de gehele onderneming zou toekennen aan het bedrijfspand bij continuering van de onderneming. Als de bedrijfsresultaten de laatste jaren bij uw onderneming en/of binnen de sector niet denderend waren, dan zou de bedrijfswaarde van het pand wel eens lager kunnen zijn dan de boekwaarde. In dat geval ligt er een mooie fiscale aftrekpost binnen bereik.

Altijd laten taxeren! Om sterk te staan in een mogelijke discussie met de Belastingdienst over deze afwaardering, is het zaak hiervoor een taxatie te laten uitvoeren. Zo kunt u de lagere bedrijfswaarde onderbouwen. Laat deze taxatie uitvoeren door een deskundige op dit gebied.

Overdracht aan dochter-BV

Voor de waardestijging. Als de bedrijfswaarde op een later moment weer stijgt, dan moet u weer winst nemen. Dit kunt u voorkomen door het pand voor deze waardestijging over te dragen aan een dochter-BV. Deze mag het pand dan waarderen op de verkrijgingsprijs en u hoeft een latere stijging van de bedrijfswaarde niet in aanmerking te nemen. Tip. De heffing van overdrachtsbelasting kan dan met een beroep op de concernvrijstelling worden voorkomen.

Vanaf 2019 gaat ook voor bedrijfspanden in eigen gebruik een bodemwaarde gelden van 100% van de WOZ-waarde. Benut de huidige afschrijvingsmogelijkheden (tot 50% van de WOZ-waarde) in 2017 en 2018 maximaal. Bekijk of een afwaardering naar de bedrijfswaarde mogelijk is.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01