HYPOTHEEKRENTEAFTREK - 17.11.2017

Wat wordt er bedoeld met ‘uitfaseren Wet Hillen’?

Bij het bekend worden van de tekst van het regeerakkoord waren het vooral de plannen rondom de eigen woning die het meeste beroering veroorzaakten. Wat speelt er precies rond de ‘aflosboete’ en wanneer krijgt u daarmee te maken?

Eigenwoningforfait en de Wet Hillen

Forfait. Wie in Nederland een eigen woning bezit, moet het zogeheten eigenwoningforfait bij zijn inkomen tellen. Dit eigenwoningforfait bedraagt 0,75% van de WOZ-waarde van de woning. Huiseigenaren die een hypotheek hebben die voldoet aan de regels voor de aftrek van eigenwoningrente, kunnen gedurende maximaal 30 jaar de hypotheekrente aftrekken.

Bijtelling. Het eigenwoningforfait is een bijtelpost op het inkomen uit werk en woning en vermindert als het ware de renteaftrek. Stel dat de WOZ-waarde van uw woning € 250.000,- bedraagt. Het eigenwoningforfait bedraagt dan € 1.875,-. Als u € 5.000,- aan rente betaalt, bedraagt uw aftrekpost € 3.125,-.

Wet Hillen. Voor huiseigenaren die (bijna) geen eigenwoningrente aftrekken, zorgt de Wet Hillen ervoor dat het eigenwoningforfait dat moet worden opgeteld bij het inkomen, nooit hoger is dan er aan hypotheekrente in aftrek wordt gebracht.

Afschaffing Wet Hillen

Doel. Het doel van de Wet Hillen was het aflossen van de eigenwoningschuld te stimuleren. Inmiddels is aflossen echter verplicht. Renteaftrek is alleen nog mogelijk voor een annuïteiten- of lineaire hypotheek. Bovendien hebben veel eigenaren van een eigen woning (met name ouderen) inmiddels een groot deel van hun hypotheek afgelost.

Niet meer nodig. In de visie van het nieuwe kabinet hoeft aflossen (dus) niet meer gestimuleerd te worden. Bovendien kost de Hillen-aftrek de overheid jaarlijks veel geld. Het nieuwe kabinet wil de Wet Hillen daarom geleidelijk afschaffen (uitfaseren). Dit gaat gebeuren in 30 jaar. De afschaffing van de Hillen-aftrek is bekend komen te staan als ‘aflosboete’ ofwel de ‘eigenhuistaks’. Tegelijk wordt het percentage voor de berekening van het eigenwoningforfait vanaf 2019 (of 2020 als de wetgeving langer op zich laat wachten) verlaagd van 0,75 naar 0,6%.

Teleurgesteld in de overheid

Zekerheid. Rechtszekerheid is een groot goed, zeker als het gaat om langlopende verplichtingen, zoals een lening voor de eigen woning. Begrijpelijk dus dat huiseigenaren die hun hypotheek hebben afgelost en nu geconfronteerd worden met deze aflosboete, teleurgesteld zijn in de overheid. In geld uitgedrukt lijkt het echter mee te vallen.

Wat zeggen de cijfers?

Nu. U heeft een woning met een WOZ-waarde van € 400.000,- en een aflossingsvrije hypotheek van € 100.000,-. U betaalt 2% rente per jaar. Bij een eigenwoningforfait van € 3.000,- en € 2.000,- aan renteaftrek, bedraagt de Hillen-aftrek € 1.000,-.

Vanaf 2019 of 2020. Vanaf 2019 (of 2020) gaat het eigenwoningforfait van 0,75 naar 0,6%. Het eigenwoningforfait bedraagt dan € 2.400,- en de rente € 2.000,-. De Hillen-aftrek bedraagt dan € 400,- en wordt in 30 jaar uitgefaseerd. In dit voorbeeld moet in 2019 nog geen € 10,- belasting extra worden betaald. Over een periode van 30 jaar loopt dit bedrag op naar max. ca. € 1.200,- per jaar.

Effect valt mee. Mede door de verlaging van het eigenwoningforfait valt het effect van het uitfaseren van de Hillen-aftrek dus wel mee.

Vanaf 2019 wordt de zogenaamde Hillen-aftrek in 30 jaar geleidelijk uitgefaseerd. Omdat het eigenwoningforfait verlaagd wordt van 0,75 naar 0,6%, valt de schade van deze maatregel relatief mee.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01