ECHTSCHEIDING - 23.02.2018

Inkomen ex-partner stijgt, u minder toeslag?

Gescheiden partners. Vanaf 1 januari 2018 kunnen gescheiden partners gebruikmaken van de zogenaamde 10%-regeling. U kunt van deze regeling gebruikmaken als uw ex-partner na de scheiding meer is gaan verdienen. Het recht op toeslagen wordt namelijk berekend op basis van het inkomen van beide partners. Eindigt een partnerschap, dan wordt aan de partnerperiode een evenredig deel van het jaarinkomen toegerekend. Dit betekent dat bij een stijging van het inkomen van uw ex-partner na de scheiding, uw toeslagen lager kunnen gaan uitvallen.

10%-regeling. Op basis van de 10%-regeling wordt met deze stijging geen rekening gehouden, zodat er geen effect op de toeslagen optreedt. Een stijging van het inkomen door een hogere winst blijft alleen buiten beschouwing als de onderneming van de ex-partner pas na het vertrek is gestart. U kunt verder alleen gebruikmaken van de regeling als het inkomen op basis waarvan de toeslagen worden vastgesteld, minstens 10% lager wordt vastgesteld. Als u van de regeling gebruik wilt maken, moet u daarvoor een verzoek indienen bij de Belastingdienst.

Een model ‘Verzoek toepassen 10%-regeling gescheiden partners’ vindt u op http://tipsenadvies-landbouw.nl/download (LB 20.10.08).
Gaat u in 2018 onverhoopt scheiden en start uw ex daarna een onderneming waardoor het toetsinkomen minstens 10% hoger uitvalt, dan kunt u de Belastingdienst verzoeken hiermee geen rekening te houden.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01