FINANCIERING - LENEN - 26.01.2010

Een jonge ondernemer op weg helpen? Dat kan!

U kent het wel: een jonge ondernemer heeft een geweldig idee, maar de bank vindt het risico om hem te financieren te groot. Wilt u dit soort jonge ondernemers ook graag op weg helpen? Dat kan met zgn. ‘durfkapitaal’.

‘Durfkapitaal’ is een vorm van lening verstrekken waarbij de verstrekker (u bijvoorbeeld) van fiscale voordelen gebruik kan maken. Maar … dan moet u wel aan verschillende voorwaarden voldoen.

Voorwaarden voor durfkapitaal

  • Beschikking startende ondernemer. Allereerst zal de Belastingdienst een ‘beschikking startende ondernemer’ af moeten geven aan de startende ondernemer aan wie u een lening wilt verstrekken. In deze beschikking geeft de Belastingdienst aan dat er daadwerkelijk sprake is van een startende ondernemer. Tip. Deze beschikking geeft ú de zekerheid dat u een lening in de vorm van durfkapitaal kunt verstrekken.
  • Niet eerst zelf lenen. U mag zelf geen geld lenen om durfkapitaal te kunnen verstrekken.
  • Een leenovereenkomst sluiten. U moet een leenovereenkomst sluiten die binnen vier weken bij de Belastingdienst moet zijn geregistreerd.
  • Een achtergestelde lening. Zorg er in ieder geval voor dat duidelijk uit de overeenkomst blijkt dat het gaat om achtergesteld durfkapitaal. Let op. Als de startende ondernemer failliet gaat, bent u bij een achtergestelde lening de laatste in rij van schuldeisers.
  • Financiering en rente. Ook de hoogte van de financiering en de rente die u vraagt, horen in de overeenkomst. Let op. U moet in 2010 minimaal € 2.269,- uitlenen en u mag maximaal de wettelijke rente (per 1-1-2010: 3%) vragen om in aanmerking te komen voor fiscale faciliteiten.

Wat zijn de fiscale voordelen?

Minder box 3-vermogen. Het vermogen dat u heeft uitgeleend, zal tot een bedrag van € 55.145,- niet worden belast in box 3. Tip. Bent u gehuwd of woont u samen, dan kunnen u en uw partner dit bedrag op gezamenlijk verzoek verdubbelen.

Extra heffingskorting. U krijgt een extra heffingskorting op uw inkomstenbelasting van 1,3% over het bedrag dat is vrijgesteld in box 3.

Compensatie bij faillissement. Mocht de startende ondernemer onverhoopt binnen acht jaar failliet gaan, dan wordt uw verlies fiscaal gecompenseerd door een persoonsgebonden aftrekpost van maximaal € 46.984,-.

Een rekenvoorbeeld

U besluit op 1 januari een startend eetcafé € 50.000,- te lenen om de eerste bedrijfmiddelen mee te kopen. Uw fiscale voordeel bedraagt:

1. Besparing vermogensrendementsheffing. € 50.000,- x 4% (fictief rendement box 3) x 30% (belastingtarief box 3) = € 600,- belastingvoordeel per jaar, gedurende acht jaar.

2. Besparing extra heffingskorting. Deze be­­draagt 1,3% van het gemiddelde rendementsvermogen. Dit wil zeggen dat u een belastingkorting krijgt van 1,3% x € 50.000,- = € 650,- per jaar, gedurende max. acht jaar.

3. Bij faillissement. Als u genoodzaakt bent de lening kwijt te schelden, krijgt u een persoonsgebonden aftrek ter grootte van € 46.984,-. Deze PGA komt in mindering op uw belastbaar inkomen in box 1. Als u in box 1 gemiddeld 40% belasting betaalt, is uw ‘voordeel’ € 18.794,-.

Zorg ervoor dat een door u aan een startende ondernemer verstrekte lening voldoet aan de voorwaarden voor ‘durfkapitaal’. U betaalt dan minder belasting in box 3 en krijgt ook nog een directe belastingkorting in box 1.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01