RECHT - 20.05.2010

Pas op voor spooknota’s!

Er zijn weer de nodige spooknota’s in omloop. Een spooknota is een ‘factuur’ voor nooit geleverde diensten of goederen. De oplichter hoopt dat u deze vanwege drukte bij de administratie betaalt. Hoe herkent u ze en wat moet u ermee?

Acquisitiefraude

Kwalijke praktijken. Een spooknota is een vorm van acquisitiefraude. Acquisitiefraude vindt ook vaak via de telefoon of de fax plaats. Acquisitiefraudeurs hebben de gewoonte om op het drukste moment van de dag te bellen. Een bekende methode is om te bellen en te verwijzen naar een eerder (fictief!) gesprek of een eerdere overeenkomst. Na dit telefoongesprek ontvangt u dan een fax met het verzoek de gegevens te controleren en ondertekend terug te sturen. In werkelijkheid gaat het echter om een offerte die u door te tekenen, accepteert. Wanneer u die tekent, zit u vast aan de overeenkomst.

Spookfacturen

Wat zijn dat? Uit de praktijk blijkt dat veel bedrijven en particulieren spookfacturen ontvangen. Een spookfactuur is een factuur voor niet geleverde diensten of goederen. Meestal kent u het bedrijf in kwestie niet eens. De fraudeurs gokken erop dat u de spookfactuur niet goed controleert en dat u hem samen met de andere rekeningen betaalt. Het gaat vaak om relatief kleine bedragen die niet zo snel gecontroleerd worden.

Factuur of offerte?

Ook kan het zijn dat u een factuur ontvangt die in werkelijkheid een offerte is. U ontvangt dan een brief met aangehechte acceptgiro. De fraudeur gaat ervan uit dat er zonder enige controle betaald wordt. Wanneer u echter de kleine lettertjes van een dergelijke ‘factuur’ leest, blijkt het om een aanbieding te gaan. Gaat u over tot betaling, dan bevestigt u daarmee de opdracht en zit u vaak jarenlang vast aan de overeenkomst.

Een duur telefoontje!

Niet bellen! Op spookfacturen staat vaak een 0900-nummer. Voor meer informatie over de factuur kunt u dat nummer bellen. Doe dit niet! Wanneer u dit nummer belt, wordt u door een computer aan de lijn gehouden. U betaalt veel geld voor dit dure nummer en krijgt uiteindelijk niemand aan de lijn.

Bent u in een vorm van acquisitiefraude getrapt, dan is de kans groot dat u vaker spooknota’s gaat ontvangen. Er zijn namelijk aanwijzingen dat er zogenaamde ‘sukkel-lijsten’ in omloop zijn. Daar staan namen op van eerdere slachtoffers die erin trapten.

Niets doen?

• Betaal niet!

• Onderteken niets!

• Bel niet naar de informatienummers!

Ik heb al getekend! Wat nu?

Heeft u de overeenkomst ondertekend of een deel betaald, ontbind de overeenkomst dan zo snel mogelijk schriftelijk en stop de betalingen. Krijgt u daarna nog aanmaningen, betaal dan niet! Ook niet als u over de rekening wordt gebeld.

Naar de rechter? De fraudeur zal vanwege het geringe bedrag niet snel een rechtszaak starten. Doet hij dat toch, dan blijkt uit de rechtspraak dat de fraudeur weinig kans van slagen heeft.

Tip. Wordt u geconfronteerd met acquisitiefraude, meld dit dan bij het Steunpunt Acquisitiefraude op de website http://www.fraudemeldpunt.nl Ook vindt u op deze website veel voorbeelden van acquisitiefraude.

Lees altijd de kleine lettertjes van een factuur die u niet direct bekend voorkomt. Meestal blijkt daaruit dat het om een aanbieding gaat. Doe niets. Bel niet met het 0900-informatienummer, onderteken de factuur niet en betaal ook niet!

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01