INCASSO - 14.09.2010

Crediteuren die te lang zwijgen, krijgen niets!

Het zal u maar gebeuren: u levert zaken aan eenmanszaak Gorissen, vlak voor zijn faillissement. Uw spullen zijn er niet meer, dus aan uw eigendomsvoorbehoud heeft u niks. Laat u het erbij zitten of kunt u nog iets?

Na 5 jaar hoort u dat het faillissement van Gorissen is opgeheven. Op een ondernemersborrel komt u Gorissen tegen en deze vertelt dat hij net een dure BMW heeft gekocht. U bent verbaasd, maar hoort Gorissen ook nog nét zeggen dat hij een riante erfenis heeft ontvangen. U denkt: “Maar ik kreeg toch nog geld van jou?” Kunt u nog iets?

Verjaring: te laat gepiept ...

Een factuur levert een zogenaamde ‘rechtsvordering tot nakoming’ op. Zo’n vordering verjaart na 5 jaar. Ná verjaring kunt u geen betaling meer afdwingen. Kunt u dit voorkomen?

Tip. Voorkom verjaring van uw vordering door binnen 5 jaar een schriftelijke aanmaning te sturen. Zet daarin dat u nog steeds betaling verlangt. Dit wordt ‘stuiting’ genoemd. Hierdoor gaat een nieuwe verjaringstermijn van 5 jaar lopen.

Tip. Zet eventueel in uw agenda dubieuze debiteuren eens in de 5 jaar zo’n briefje te sturen.

Let op. U kunt niet onbeperkt stuiten. Na 20 jaar verjaart de vordering sowieso. Het stuiten van vorderingen is alleen mogelijk voor een zogenaamde ‘rechtsvordering tot nakoming’ (bijv. een factuur). Voor het terugvorderen van uw eigendommen geldt een ander systeem.

Indienen vordering in faillissement

Tip. Meld uw vordering in een faillissement altijd bij de curator (in vaktermen: ‘indienen ter verificatie’). Ook dat is namelijk een ‘stuitingshandeling’. Verder is het indienen van uw vordering ook van belang voor het terugvorderen van de btw die u vaak al zult hebben afgedragen. Met een verklaring van de curator kunt u de btw terugvragen bij de Belastingdienst.

Einde faillissement, wat nu?

Vaak wordt het faillissement opgeheven ‘wegens gebrek aan baten’ oftewel: u krijgt niks. Uw vordering blijft echter staan, mits deze niet verjaard is.

Let op. Tijdens een faillissement verjaren vorderingen niet.

Tip. Stuur binnen 6 maanden na afloop van het faillissement opnieuw een aanmaning. Als de ondernemer in het voorbeeld de vordering had ingediend en na afloop van het faillissement een aanmaning had gestuurd, dan had hij alsnog betaling van Gorissen kunnen afdwingen (bijvoorbeeld door beslag te leggen op de erfenis). Informatie over de toestand van het faillissement kunt u vinden in het Centraal Insolventieregister dat digitaal via http://www.rechtspraak.nl is te raadplegen. Sommige curatoren vermelden ook informatie over ‘hun’ faillissementen op hun kantoorwebsite.

Let op. Wanneer een besloten vennootschap failliet is, werkt aanmanen niet. De besloten vennootschap is namelijk juridisch opgeheven na het einde van het faillissement en bestaat dan niet meer! U kunt dan ook geen betaling meer vragen.

En bij schuldsanering?

Een natuurlijk persoon kan gebruikmaken van de schuldsanering. Als de natuurlijke persoon zich tijdens de schuldsanering aan de spelregels houdt, krijgt hij aan het einde ‘een schone lei’. Dat wil zeggen dat alle niet-betaalde schulden worden omgezet in natuurlijke verbintenissen. Dat houdt in dat u geen betaling van uw vordering meer kunt eisen. Als Gorissen dus een schone lei zou hebben gekregen, dan had de ondernemer sowieso niets meer gekund.

Dien in geval van een faillissement altijd uw vordering in bij de curator. Stuur binnen zes maanden na afloop van een faillissement opnieuw een aanmaning. Een vordering is pas verjaard wanneer de schuldeiser gedurende vijf jaar niets van zich heeft laten horen.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01