BTW-AANGIFTE - 22.11.2018

Laatste btw-aangifte van het jaar, waarop moet u letten?

Eind januari 2019 is het voor de meeste ondernemers weer tijd voor de laatste btw-aangifte van 2018. Daar zit altijd een aantal specifieke items bij die uw aandacht vragen. Welke zijn dat en wat kunt u daar dit jaar al mee, stap voor stap ...

Wat kunt u alvast voorbereiden?

Stap 1. Personeelsvoorzieningen op een rij zetten. De btw op personeelsvoorzieningen, zoals een kerstpakket, heeft betrekking op privégebruik van uw personeel en mag dus niet zomaar verrekend worden. De wetgever heeft dit vormgegeven door alle btw aftrekbaar te laten voor werknemers waarvoor deze voorzieningen in het jaar niet meer bedragen dan € 227,- ex btw. Alleen voor werknemers waarbij u boven dit bedrag uitkomt, is de hele btw niet aftrekbaar. Dat moet u dus per werknemer in kaart brengen en bij de laatste aangifte (door uw boekhouder laten) corrigeren.

Stap 2. Relatiegeschenken in kaart brengen. De btw hierop mag u aftrekken als de betreffende relatie, als hij het relatiegeschenk zelf gekocht had, de btw voor 30% of meer af had kunnen trekken. Is dat niet het geval, dan is de hele btw niet aftrekbaar. De fiscus doet ook nu niet moeilijk over kleinigheden, dus als u per relatie in een jaar niet meer dan € 227,- ex btw aan relatiegeschenken besteedt, is de btw wel gewoon aftrekbaar.

Stap 3. Is uw kilometerregistratie compleet? Hebben u of uw werknemers de beschikking over een auto van de zaak, dan mag de btw in het jaar eerst gewoon worden afgetrokken. In de laatste aangifte moet u per auto 2,7% van de cataloguswaarde weer als privéonttrekking bijtellen. Dit percentage is 1,5% voor auto’s waarvoor u bij aankoop geen btw heeft betaald, bijvoorbeeld door koop bij een particulier. Hetzelfde percentage geldt voor auto’s die u, inclusief het jaar van aankoop, vijf jaar of langer in gebruik heeft. Tip. U mag het privégebruik ook corrigeren op basis van de werkelijk gereden privékilometers, maar u moet dit dan wel bijhouden. Woon-werkverkeer telt als privé.

Stap 4. Maak reeds uw schattingen. Verricht u deels vrijgestelde prestaties, dan mag u niet alle btw op uw aankopen verrekenen. Voor goederen en diensten waarop u niet afschrijft, schat u het belaste gebruik op basis van uw omzet bij aankoop. Dat deel mag u aftrekken. Eind 2018 corrigeert u als uw schatting niet klopt. Dit kan betekenen dat u meer of minder btw terugkrijgt. Is een schatting op basis van het werkelijke gebruik beter, dan moet u die verdeelsleutel toepassen.

Stap 5. Corrigeer eerder gedane schattingen. Schrijft u wel af op goederen en diensten, dan geldt iets soortgelijks. Bij aanschaf van het investeringsgoed schat u het belaste gebruik, dit deel mag u aftrekken. Vervolgens moet u gedurende vijf jaar aan het eind van het jaar corrigeren als uw schatting niet klopt en bij onroerend goed gedurende 10 jaar. Dit hoeft alleen als uw schatting van het belaste en vrijgestelde gebruik meer dan 10% afwijkt van het werkelijke gebruik. Tip. U schatte bijvoorbeeld dat uw belaste omzet 60% zou zijn, maar in het derde jaar na aankoop blijkt het 75% te zijn. U mag dan in dat jaar over 1/5 deel van de btw 15% meer aftrekken.

Stem ook uw privégebruik af ...

... met uw boekhouder. Bij goederen en diensten die u zowel zakelijk als privé gebruikt, geldt iets soortgelijks. U schat het privégebruik in het jaar van aanschaf en corrigeert dit als het privégebruik afwijkt van uw schatting. Alleen in dit geval hoeft het verschil niet minstens 10% te bedragen. Bij investeringsgoederen volgt en corrigeert u de btw weer vijf jaar, bij onroerend goed weer 10 jaar. Leg dat naast de (standaard)schattingen die uw boekhouder meestal maakt.

Door alvast wat zaken voor uw boekhouder op een rijtje te zetten en daarna met hem af te stemmen, kunt u btw besparen. Zeker daar waar zaken jaarlijks worden geschat (zoals belast/onbelast gebruik en privégebruik) kan het nodig zijn uw schattingen (of die van uw boekhouder) bij te stellen.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01