BTW - 14.11.2019

Fiets van de zaak, hoe zit het met de btw?

Er komt per 1 januari 2020 een nieuwe regeling voor de fiets van de zaak. Er moet dan voor het privégebruik 7% van de waarde van de fiets bij het inkomen van de werknemer worden geteld. Maar hoe zit het dan eigenlijk met de btw?

Bijtelling voor privégebruik. Als werkgever kunt u aan een werknemer een fiets van de zaak verstrekken. Vanaf 2020 moet voor het privégebruik 7% van de waarde van de fiets bij het inkomen van de werknemer worden opgeteld. Uw werknemer moet over deze bijtelling dus belasting betalen. Een veelgestelde vraag is wat de gevolgen voor de btw zijn.

Btw-correctie privégebruik

Verstrekkingen aan personeel. Indien u als werkgever geschenken en zaken met een privékarakter aan uw personeel verstrekt, krijgt u te maken met het Besluit uitsluiting aftrek (BUA). In het BUA zijn regels opgesteld over de aftrek van btw door btw-ondernemers voor verstrekkingen die zij aan hun personeel en relaties doen waarbij het privé-element overheerst. Dit houdt in dat u als werkgever in eerste instantie bij de aankoop de btw in aftrek kunt brengen, maar dat u vervolgens op grond van het BUA te maken kunt krijgen met een btw-correctie.

Btw en fiets van de zaak

Woon-werkverkeer. In het BUA zijn voor de fiets van de zaak speciale regels opgenomen. Als de door u verstrekte fiets wordt gebruikt voor woon-werkverkeer van de werknemer, kunt u de btw op de fiets in zijn geheel in aftrek brengen als aan de drie volgende voorwaarden is voldaan:

  1. de fiets is aan de werknemer verstrekt voor woon-werkverkeer;
  2. in het lopende kalenderjaar en de twee voorgaande jaren is er door u als werkgever geen fiets gekocht voor de werknemer;
  3. de werknemer ontvangt van u als werkgever voor maximaal 50% van de reisdagen een andere vergoeding voor woon-werkverkeer.

Maximale btw-aftrek is € 130. Als er aan alle drie de voorwaarden is voldaan, dan mag u de aan u in rekening gebrachte btw bij aankoop van de fiets in aftrek brengen. Let op. Daarbij geldt een maximale aftrek van btw van € 130, zodat de fiets een maximale waarde van € 749 (incl. 21% btw) mag hebben om alle bij de aanschaf van de fiets betaalde btw in aftrek te kunnen brengen.

Btw en eigen bijdrage fiets

Btw over eigen bijdrage afdragen. U kunt als werkgever met uw werknemer overeenkomen dat de werknemer een eigen bijdrage voor de fiets betaalt. Over de ontvangst van de eigen bijdrage van de werknemer moet u dan btw afdragen. Let op. De eigen bijdrage van de werknemer komt in mindering op de prijs van de fiets voor de maximale btw-aftrek van € 130.

Voorbeeld.Jan werkt voor BV A. BV A verstrekt Jan in december 2019 een fiets voor woon-werkverkeer. De fiets heeft een waarde van € 900 (incl. € 156,20 btw). Jan betaalt hiervoor een eigen bijdrage van € 500.

Hoe zit het met de btw?BV A moet 21/121 x € 500 = € 86,77 aan btw over de eigen bijdrage afdragen. De prijs van de fiets is hoger dan € 749, maar omdat de eigen bijdrage van Jan voor de berekening van de maximale btw-aftrek in mindering komt op de prijs van de fiets (€ 900 -/- € 500 = € 400), kan BV A de btw op de aankoop volledig in aftrek brengen. Per saldo bestaat er dan recht op een btw-teruggave van € 69,43.

De verstrekking van een fiets van de zaak aan uw werknemers heeft zowel gevolgen voor de inkomstenbelasting als voor de btw. Onder voorwaarden kunt u als werkgever maximaal € 130 aan btw in aftrek brengen.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01